Premium Media Group přibírá časopis Art Antiques

Tradiční titul o umění a starožitnostech bude od září vycházet pod novým spolumajitelem.

Art Antiques

Art Antiques je měsíčník, vychází desetkrát ročně, existuje 20 let

Mediální skupina Premium Media Group vstoupila do firmy Artantiques Media, která desetkrát ročně vydává magazín věnující se umělecké současnosti, dějinám umění, designu, uměleckému řemeslu, starožitnostem a architektuře Art Antiques. Premium Media Group získala 50 %, 50 % si ponechává dosavadní majitel Miroslav Lekeš. Skupina oznámila, že „neplánuje žádné významné zásahy do struktury časopisu, složení redakce ani změnu designu“. Šéfredaktorem časopisu zůstává Tomáš Klička.

Kromě tištěného měsíčníku si bere na starost další související publikace, jako jsou ročenky a weby Artantiques.cz a zejména Artplus.cz. Přebírá též roli pořadatele Týdne umění, festivalu vernisáží, setkání s umělci, komentovaných prohlídek a dalších doprovodných akcí. 

„Premium Media Group loni zažila nejúspěšnější rok ve své historii a akvizice ambiciózního, ale tradičního titulu, je logickým krokem v dalším rozvoji vydavatelství. Začlenění Art Antiques vnímáme jako ideální doplnění našeho vydavatelského portfolia,“ říká Matej Šišolák, publisher z Premium Media Group, která se zaměřuje na náročnou klientelu.

„Spolupráce titulů, jako jsou Architect+, náš designově-umělecký magazín Art of Living a odborněji zaměřený Art Antiques, je smysluplná nejen z pohledu částečně se překrývajících témat v rámci obsahu, ale i ve vztahu k našim obchodním partnerům,“ doplňuje čerstvý šéf Premium Media Group Štěpán Dlouhý.