V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Přestřelka s Transparency kvůli klipům do škol trvá

„Na základě křivých obvinění ze strany Transparency International zvažujeme žalobu,“ tvrdí provozovatel obrazovek ve školách ŠIK CZ.

Výchovné spoty od společnosti ŠIK CZ

Výchovné spoty od společnosti ŠIK CZ

Společnost ŠIK CZ, na jejíchž obrazovkách se v rámci takzvaného Školního informačního kanálu vysílají její osvětová videa na chodbách ve čtyřech stovkách tuzemských základních a středních škol, se znovu ostře ohradila vůči nařčením organizace Transparency International. Mimo jiné zdůrazňuje, že kritizované klipy z prostředí obchodu nejsou skrytou reklamou, ale sponzorstvím. Transparency International podle firmy uvádí „kusé, zavádějící a ve většině případů lživé“ informace. 

„Ve vysílání ŠIK se měsíčně objevují desítky zcela nových spotů, které jsou vytvářeny grafickým týmem ŠIK nebo dodávány odbornými garanty, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, které vytváří informačně-vzdělávací obsah určený pro mladou generaci. Kvalita zpracování je hodnocena nejen grafickým týmem, odborníky pro danou oblast, ale především samotnými žáky a studenty, kterých se pravidelně dotazujeme v on-line šetřeních. Vaše tvrzení, že kvalita spotů ve vysílání ŠIK je ‚extrémně nízká či dokonce k smíchu‘, je subjektivní a nepodložené,“ uvádí ŠIK CZ v otevřeném dopisu určeném Transparency International, přičemž se odvolává mimo jiné na posudky děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavla Vacka nebo Anny Kucharské z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlova v Praze. (Podle Vacka spolupracovala jeho fakulta se Školním informačním kanálem na tvorbě scénářů jednotlivých spotů seriálu Etika a počítá s podobnou spoluprací i nadále. Podle Kucharské „záleží vždy na dané škole, jaký je příběh Školního informačního kanálu v daném prostředí, jak dovede žáky motivovat a dále s předloženými informacemi pracovat“.)

Transparency International vytýkala spotům ŠIK CZ (konkrétně spotům ze série Nakupuj v pohodě) také to, že jsou ve skutečnosti skrytou reklamou společnosti Kaufland. Podle ŠIK CZ o reklamu nejde, přičemž se firma odvolává na stanovisko blíže nespecifikovaného Krajského živnostenského úřadu a na názor šéfredaktora odborného časopisu MarketingSalesMedia Daniela Köppla, podle něhož nelze šíření vzdělávacích pořadů na půdě vzdělávacích institucí automaticky považovat za reklamu, a to dokonce ani v případě, že je u filmu explicitně uvedený sponzor nebo profesní instituce, která vznik daného spotu financuje.

Firmy, které jsou partnery projektu, tak prý nečiní za účelem zvýšení zisku, ale v rámci svých společensky odpovědných aktivit. Na výrobě seriálů se prý pravidelně podílí několik desítek odborníků ze státních, neziskových a dalších organizací působících po celém Česku. „Je nehorázná drzost bezdůvodně zpochybňovat odbornou rovinu projektu, záštity a odborné garance našich partnerů, kterou jsme postupně po osm let budovali,“ uvádějí vedoucí představitelé firmy. 

„Vzhledem k závažnosti všech výše zmíněných obvinění a v důsledku profesního, společenského a obchodního dopadu bohužel nemáme jinou možnost, než podniknout příslušné právní kroky,“ prohlásili na závěr otevřeného dopisu majitel ŠIK CZ Daniel Köchert a jednatel této společnosti Pavel Popluhar. Na dotaz Médiáře, co konkrétně tato formulace znamená, odpověděla mluvčí ŠIK CZ Iveta Švomová: „Na základě křivých obvinění ze strany Transparency International zvažujeme žalobu.“

Za zmínku stojí, že námitkám, které jsou zcela totožné se současnými výtkami ze strany Transparency International, čelí společnost ŠIK CZ i její program už od svého vzniku v roce 2008. „Školní informační kanál je podle mě jednou z ukázek, kudy cesta ke vzdělávání dětí určitě nevede. Je to zneužití digitální technologie k tomu, aby se do škol dostal další reklamní nosič, na který se dají sbírat peníze od inzerentů. I vzdělávací spoty svědčí o tom, že firma víc promýšlela obchodní model. Při úrovni těch spotů se jim děti spíš vysmějí,“ řekl v roce 2008 Lidovým novinám Jaroslav Valůch, koordinátor programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni.

Česká pobočka Transparency International v následném vyjádření na svých výhradách vůči spotům dodávaných firmou ŠIK CZ trvá. Klipy dostupné z veřejných zdrojů mají minimálně spornou odbornou přidanou hodnotu. U některých z nich má Transparency důvodné podezření, že naplňují znaky skryté reklamy. Obrátila se s ním na Krajský živnostenský úřad, jehož rozhodnutí bude respektovat.

Smluvní podmínky vůči jednotlivým školám jsou z pohledu Transparency nastaveny jednostranně ve prospěch ŠIK CZ. Efekt jejího vzdělávacího kanálu považuje organizace za odborně sporný. Může se proto jednat o nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. „Stejného cíle lze dosáhnout způsobem o mnoho efektivnějším a s menšími nároky na veřejné rozpočty, což může doložit Transparency i na svých vzdělávacích aktivitách,“ uvedli zástupci neziskové organizace zaměřené na boj s korupcí.