V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Prezidentští kandidáti v sociálních sítích: před létem byl nejpopulárnější Miloš Zeman

Sledovali jsme potenciální kandidáty od 1. května do 25. června.

O prezidentských volbách se mluví stále častěji. V minulých dnech vydala společnost Aitom zajímavou infografiku Kandidáti na prezidenta a jejich vliv na sociálních sítích. Objevují se noví kandidáti a my hodláme sledovat vývoj diskusí dlouhodobě až do voleb, společně s tím, jak se budou vyvíjet kampaně už známých uchazečů či objevovat případná další jména.

Podívejme se tedy, jak se dařilo nejexponovanějším politikům v květnu a červnu - vybrali jsme v té době diskutovaná jména Jan Fischer, Jan Švejnar, Jana Bobošíková, Ladislav Jakl, Miloš Zeman. A zajímalo nás i to, jak aktivní jsou diskuze kolem Vojtěcha Dyka a jeho iniciativy PreziDyk.

Celkem jsme zachytili 3333 zmínek, které obsahují alespoň jednoho z kandidátů. V některých příspěvcích se objevuje i více jmen. Do tabulky jsme zanesli vzájemný výskyt dvojic, v příštích reportech vyzkoušíme pracovat i s průniky více jmen, jejich provázanost může dát zajímavý pohled v souvislostech s celkovým děním.

POČET ZMÍNEK O PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTECH OD 1. 5. DO 25. 6. 2012
Jan Fischer Jan Švejnar Jana Bobošíková Ladislav Jakl Miloš Zeman Vojtěch Dyk
Jan Fischer 563 80 6 3 95 0
Jan Švejnar 80 343 16 4 84 0
Jana Bobošíková 6 16 174 7 11 0
Ladislav Jakl 3 4 7 155 4 0
Miloš Zeman 95 84 11 4 2231 0
Vojtěch Dyk 0 0 0 0 0 92
Zdroj: MSS Chart od Newton Media

Z tabulky je na první pohled vidět, že zpěváka Dyka v tuto chvíli nikdo nebere jako vážného kandidáta na budoucího prezidenta. Nemluví se o něm ve vztahu k žádným dalším kandidátům. I rychlý pohled do samotných zmínek ukazuje častější výskyt komentářů na téma stránek PreziDyk ve dnech přímo následujících po jejich zveřejnění. Zbytek příspěvků se týká Dyka herce a zpěváka.

Ani na sociálních sítích jeho iniciativa (ať už vážně, či nevážně míněna) nefunguje tak, jak by mohla. Energie vložená do prvních dnů “kampaně” zastavila u Twitter účtu @VojtechDyk, který začal a také rovnou skončil 4. června. Stejně tak facebooková stránka PreziDyk má šest příspěvků, poslední je z 27. června.

Miloš Zeman

S přehledem nejpopulárnější kandidát i na sociálních sítích. A také největší “samotář”. Z celkového počtu 2231 příspěvků je pouze v necelých 9 % zmíněn společně s některým z dalších kandidátů. Ukazuje to jeho sílu a schopnost prosadit se jak v médiích, tak v diskusích.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Vývoj zmínek ukazuje dva výrazné výkyvy. První z nich nastal 28. května, kdy byla zveřejněna informace o podpoře Václava Klause. Druhou vlnu zvedl hlavně článek v Parlamentních listech, který rozebírá negativní text z týdeníku Respekt, a navazující diskuse.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Pokud se podíváme na zdroje, ve kterých se o Miloši Zemanovi diskutuje nejčastěji, silnou převahu mají komentáře pod články, klasické sociální sítě Facebook, Twitter nebo Google+ jsou silně potlačené.

Jan Fischer

Na druhém místě v počtu zmínek (celkem 563) se nachází Jan Fischer, prozatímní favorit veřejných výzkumů. Fischer 9. července oficiálně oznámil, že zahajuje sběr podpisů pro podporu kandidatury. V internetových diskusích je nejčastěji zmiňován vedle Jana Švejnara a Miloše Zemana.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Výkyv zmínek 20. června reagoval na články o vystoupení Jana Fischera v Oxfordu či podpoře jeho kandidatury od podnikatele Luďka Sekyry a architektky Evy Jiřičné. Většina diskutujících napříč všemi zmínkami v průběhu času často píše o Fischerově působení v KSČ.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

I u Jana Fischera mají převahu články a komentáře pod nimi. Má ale procentuálně silnější pozici na Facebooku a Twitteru, než Miloš Zeman.

Jan Švejnar

O Janu Švejnarovi se ve více než 53 % případů mluví ve společnosti s jedním (čí více) z ostatních kandidátů. Podle posledního průzkumu společnosti Median by se aktuálně ve volebním klání umístil na třetím místě za Janem Fischerem a Milošem Zemanem. Z téhož výzkumu vyšlo i jeho umístění na druhém místě (za Fischerem) z hlediska přijatelnosti kandidátů na post prezidenta. V tomto žebříčku Zemana předhonil. Švejnar zatím svoji kandidaturu oficiálně nepotvrdil.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

O Janu Švejnarovi se nejvíce psalo a diskutovalo na začátku května, kdy promluvil o tom, že by rád na prezidentský úřad kandidoval, ale zatím váhá a chtěl by počkat na chvíli, kdy „budou známa pravidla a podmínky samotné volby prezidenta v prováděcím zákoně“. V půli května se mluvilo o jeho kritice současného prezidenta Václava Klause. Začátkem června byl hlavním tématem již zmíněný průzkum společnosti Median.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Z výsledků ale vyplývá zajímavá skutečnost: o Janu Švejnarovi se mnohem více “píše”, než diskutuje. Celkem 205 internetových článků znamená celých 60 % z celkového počtu zmínek.

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková se úmyslem kandidovat nijak netají, v tuto chvíli ale také vkládá hodně energie do propagace Suverenity. Zatímco je tedy často zmiňována jako jeden z “dalších” kandidátů na prezidentský úřad, na internetu lze najít většinou informace týkající se aktivit její politické strany. I její Facebook nyní prochází změnami - doposud měla Jana Bobošíková pouze osobní profil, nyní přesměrovává své příznivce na stránky Suverenity a informuje o přípravách stránky na Facebooku, která se bude zabývat její kandidaturou. Tato však zatím nevznikla.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Počet zmínek o Janě Bobošíkové byl nejvyšší hned 1. května, kdy se na pražském Střeleckém ostrově sešli anarchisté, které tam Jana Bobošíková navštívila a následně byla vypískána. Z grafu je vidět, že v následujících sledovaných dnech se vývoj zmínek ustálil a nepřesáhl devět za den.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

V celkovém počtu 174 zmínek vládnou opět články a komentáře pod nimi, ze sociálních sítí nejvíce zmínek připadlo za Facebook - celkem 36 případů.

Ladislav Jakl

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Nejméně diskutovaný potenciální kandidát. Nejvíce se o Jaklovi mluvilo koncem května, kdy Klausova poradce oslovili Svobodní. Podruhé pak 17. června, kdy Svobodní svoji volbu potvrdili a oznámili, že začínají sbírat podpisy na podporu kandidatury.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

I přes to, že se jedná o malé počty, graf rozložení zdrojů ukazuje, že je zde jistá vyváženost - sice málo, ale všude.

Prezidentským kandidátům se bude Médiář.cz společně s analytiky Newton Media za pomoci nástroje MSS Chart dlouhodobě. V budoucích pohledech zamíříme i do sféry sentimentu - nálad, které sebou jednotlivé zmínky nesou, zkusíme sledovat i provázanost jednotlivých kandidátů a samozřejmě jejich působení na internetu a sociálních sítích.