Hudebník a producent Karel Vágner prodal vydavatelství Multisonic, píše E15. „Ve chvíli, kdy něco vydáte, visí deska během krátké doby někde na internetu,“ řekl, proč se firmy po 29 letech zbavil.

Prezidentští kandidáti v sociálních sítích: před létem byl nejpopulárnější Miloš Zeman

Sledovali jsme potenciální kandidáty od 1. května do 25. června.

O prezidentských volbách se mluví stále častěji. V minulých dnech vydala společnost Aitom zajímavou infografiku Kandidáti na prezidenta a jejich vliv na sociálních sítích. Objevují se noví kandidáti a my hodláme sledovat vývoj diskusí dlouhodobě až do voleb, společně s tím, jak se budou vyvíjet kampaně už známých uchazečů či objevovat případná další jména.

Podívejme se tedy, jak se dařilo nejexponovanějším politikům v květnu a červnu - vybrali jsme v té době diskutovaná jména Jan Fischer, Jan Švejnar, Jana Bobošíková, Ladislav Jakl, Miloš Zeman. A zajímalo nás i to, jak aktivní jsou diskuze kolem Vojtěcha Dyka a jeho iniciativy PreziDyk.

Celkem jsme zachytili 3333 zmínek, které obsahují alespoň jednoho z kandidátů. V některých příspěvcích se objevuje i více jmen. Do tabulky jsme zanesli vzájemný výskyt dvojic, v příštích reportech vyzkoušíme pracovat i s průniky více jmen, jejich provázanost může dát zajímavý pohled v souvislostech s celkovým děním.

POČET ZMÍNEK O PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTECH OD 1. 5. DO 25. 6. 2012
Jan Fischer Jan Švejnar Jana Bobošíková Ladislav Jakl Miloš Zeman Vojtěch Dyk
Jan Fischer 563 80 6 3 95 0
Jan Švejnar 80 343 16 4 84 0
Jana Bobošíková 6 16 174 7 11 0
Ladislav Jakl 3 4 7 155 4 0
Miloš Zeman 95 84 11 4 2231 0
Vojtěch Dyk 0 0 0 0 0 92
Zdroj: MSS Chart od Newton Media

Z tabulky je na první pohled vidět, že zpěváka Dyka v tuto chvíli nikdo nebere jako vážného kandidáta na budoucího prezidenta. Nemluví se o něm ve vztahu k žádným dalším kandidátům. I rychlý pohled do samotných zmínek ukazuje častější výskyt komentářů na téma stránek PreziDyk ve dnech přímo následujících po jejich zveřejnění. Zbytek příspěvků se týká Dyka herce a zpěváka.

Ani na sociálních sítích jeho iniciativa (ať už vážně, či nevážně míněna) nefunguje tak, jak by mohla. Energie vložená do prvních dnů “kampaně” zastavila u Twitter účtu @VojtechDyk, který začal a také rovnou skončil 4. června. Stejně tak facebooková stránka PreziDyk má šest příspěvků, poslední je z 27. června.

Miloš Zeman

S přehledem nejpopulárnější kandidát i na sociálních sítích. A také největší “samotář”. Z celkového počtu 2231 příspěvků je pouze v necelých 9 % zmíněn společně s některým z dalších kandidátů. Ukazuje to jeho sílu a schopnost prosadit se jak v médiích, tak v diskusích.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Vývoj zmínek ukazuje dva výrazné výkyvy. První z nich nastal 28. května, kdy byla zveřejněna informace o podpoře Václava Klause. Druhou vlnu zvedl hlavně článek v Parlamentních listech, který rozebírá negativní text z týdeníku Respekt, a navazující diskuse.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Pokud se podíváme na zdroje, ve kterých se o Miloši Zemanovi diskutuje nejčastěji, silnou převahu mají komentáře pod články, klasické sociální sítě Facebook, Twitter nebo Google+ jsou silně potlačené.

Jan Fischer

Na druhém místě v počtu zmínek (celkem 563) se nachází Jan Fischer, prozatímní favorit veřejných výzkumů. Fischer 9. července oficiálně oznámil, že zahajuje sběr podpisů pro podporu kandidatury. V internetových diskusích je nejčastěji zmiňován vedle Jana Švejnara a Miloše Zemana.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Výkyv zmínek 20. června reagoval na články o vystoupení Jana Fischera v Oxfordu či podpoře jeho kandidatury od podnikatele Luďka Sekyry a architektky Evy Jiřičné. Většina diskutujících napříč všemi zmínkami v průběhu času často píše o Fischerově působení v KSČ.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

I u Jana Fischera mají převahu články a komentáře pod nimi. Má ale procentuálně silnější pozici na Facebooku a Twitteru, než Miloš Zeman.

Jan Švejnar

O Janu Švejnarovi se ve více než 53 % případů mluví ve společnosti s jedním (čí více) z ostatních kandidátů. Podle posledního průzkumu společnosti Median by se aktuálně ve volebním klání umístil na třetím místě za Janem Fischerem a Milošem Zemanem. Z téhož výzkumu vyšlo i jeho umístění na druhém místě (za Fischerem) z hlediska přijatelnosti kandidátů na post prezidenta. V tomto žebříčku Zemana předhonil. Švejnar zatím svoji kandidaturu oficiálně nepotvrdil.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

O Janu Švejnarovi se nejvíce psalo a diskutovalo na začátku května, kdy promluvil o tom, že by rád na prezidentský úřad kandidoval, ale zatím váhá a chtěl by počkat na chvíli, kdy „budou známa pravidla a podmínky samotné volby prezidenta v prováděcím zákoně“. V půli května se mluvilo o jeho kritice současného prezidenta Václava Klause. Začátkem června byl hlavním tématem již zmíněný průzkum společnosti Median.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Z výsledků ale vyplývá zajímavá skutečnost: o Janu Švejnarovi se mnohem více “píše”, než diskutuje. Celkem 205 internetových článků znamená celých 60 % z celkového počtu zmínek.

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková se úmyslem kandidovat nijak netají, v tuto chvíli ale také vkládá hodně energie do propagace Suverenity. Zatímco je tedy často zmiňována jako jeden z “dalších” kandidátů na prezidentský úřad, na internetu lze najít většinou informace týkající se aktivit její politické strany. I její Facebook nyní prochází změnami - doposud měla Jana Bobošíková pouze osobní profil, nyní přesměrovává své příznivce na stránky Suverenity a informuje o přípravách stránky na Facebooku, která se bude zabývat její kandidaturou. Tato však zatím nevznikla.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Počet zmínek o Janě Bobošíkové byl nejvyšší hned 1. května, kdy se na pražském Střeleckém ostrově sešli anarchisté, které tam Jana Bobošíková navštívila a následně byla vypískána. Z grafu je vidět, že v následujících sledovaných dnech se vývoj zmínek ustálil a nepřesáhl devět za den.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

V celkovém počtu 174 zmínek vládnou opět články a komentáře pod nimi, ze sociálních sítí nejvíce zmínek připadlo za Facebook - celkem 36 případů.

Ladislav Jakl

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

Nejméně diskutovaný potenciální kandidát. Nejvíce se o Jaklovi mluvilo koncem května, kdy Klausova poradce oslovili Svobodní. Podruhé pak 17. června, kdy Svobodní svoji volbu potvrdili a oznámili, že začínají sbírat podpisy na podporu kandidatury.

Kliknutím zvětšíte

Kliknutím zvětšíte

I přes to, že se jedná o malé počty, graf rozložení zdrojů ukazuje, že je zde jistá vyváženost - sice málo, ale všude.

Prezidentským kandidátům se bude Médiář.cz společně s analytiky Newton Media za pomoci nástroje MSS Chart dlouhodobě. V budoucích pohledech zamíříme i do sféry sentimentu - nálad, které sebou jednotlivé zmínky nesou, zkusíme sledovat i provázanost jednotlivých kandidátů a samozřejmě jejich působení na internetu a sociálních sítích.