Příjmy PR agentur v Česku vzrostly loni o 3,5 %

Hodinové agenturní sazby se zvýšily v řádu nižších stokorun, zjistil průzkum STEM/Mark.

Čisté příjmy PR agentur na českém trhu loni meziročně vzrostly o 3,5 %. Zatímco v roce 2017 dosáhly příjmy očištěné od nákladů třetích stran hodnoty 675 milionů Kč, loni se vyšplhaly na 699 milionů Kč. Celkové příjmy loni vzrostly u 47 % agentur. Agenturám přibývají zakázky zejména v oblasti digitálních médií a sociálních sítí. Ukázal to oborový průzkum agentury STEM/Mark mezi členskými agenturami Asociace public relations agentur (APRA). Ty tvoří zhruba 75 % tuzemského trhu.

Tuzemské PR agentury loni zaznamenaly výrazný růst zakázek v oblasti digitálních médií. Zatímco v roce 2017 činil podíl pouhých 19 %, v loňském roce 2018 to už bylo 39 %. Nárůst zájmu bylo možné registrovat i mimo digitální prostředí. Průzkum ukázal nárůst poptávky klientů v oblasti krizové a interní komunikace. V prvním případě došlo k meziročnímu navýšení dokonce o 15 procentních bodů, a to na 24 %. Interní komunikace pak loni v rámci služeb PR agentur zaujímala podíl 22 %, což znamená meziroční nárůst o 14 procentních bodů.

„V posledních letech prochází obor public relations dynamickým vývojem. Samozřejmostí už jsou integrované kampaně, ve kterých roste význam digitálních a sociálních médií. Tento trend se logicky promítá také do personálního složení agenturních týmů, které musejí být připravené na nové příležitosti,“ říká Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA.

Vývoj trhu směrem k digitálním a sociálním médiím potvrzují data o požadovaných dovednostech uchazečů o práci v oblasti public relations. Zatímco dříve jednoznačně dominovala media relations, v současnosti PR agentury od budoucích zaměstnanců očekávají znalost sociálních médií. Promítá se to i do změny prostředí, odkud PR agentury rekrutují nové spolupracovníky. Ještě v roce 2017 agentury lovily talenty v 56 % případů mezi absolventy žurnalistiky. Loni však jejich podíl činil jen 35 %.

Průzkum dále ukázal, že mzdy i ceny v oblasti PR v roce 2018 meziročně mírně narostly. Hodinové sazby se zvýšily v řádu nižších stokorun. „Navýšení mezd, které bylo do 10 %, ale neodpovídá obecné představě dramatického zvyšování platů zaměstnanců,“ uvádí na základě průzkumu APRA.

Průměrné hodinové sazby v českých PR agenturách

pozice průměr 2018 průměr 2017
ředitel společnosti 3.644 Kč 3.481 Kč
account director 2.734 Kč 2.656 Kč
account manažer 2.174 Kč 2.086 Kč
account executive 1.520 Kč 1.458 Kč
account assistant 1.118 Kč 1.011 Kč

Data se týkají agentur sdružených v APRA, které dohromady reprezentují 75 % českého trhu public relations.
Zdroj: výzkum STEM/Mark pro APRA 2017 a 2018