Příkaz k loňské razii vojenské policie v budově ČT byl protiústavní, rozhodl soud

  • ČTK
  • 19. 09. 2012 09:44

Loňská kontroverzní prohlídka kanceláře v budově České televize (ČT) byla nařízena protiústavním způsobem. Ústavní soudci dnes proto zrušili soudní příkaz vydaný Obvodním soudem pro Prahu 6. Prohlídku uskutečnilo ozbrojené komando Vojenské policie. Vyšetřovatelé podle Ústavního soudu (ÚS) před prohlídkou nevyčerpali všechny ostatní možnosti, jak se dostat k potřebným informacím. Zástupci ČT se dnešního vyhlášení nálezu nezúčastnili.

Desítka vojenských policistů v kuklách a se samopaly vtrhla do budovy zpravodajství České televize loni 11. března. Ozbrojené komando hledalo spis Vojenského zpravodajství, který souvisel s kauzou bývalého šéfa vojenské tajné služby Miroslava Krejčíka. Policisté zabavili věci tří redaktorů, dokument ale nenašli. Věci později vrátili, nejprve jen část, až pak zbytek.

Podle Ústavního soudu prohlídka při daném stavu vyšetřování nebyla nezbytná. „Orgány činné v trestním řízení nevyčerpaly všechny možnosti, které měly k dispozici, aby si opatřily dostatek informací, aby zjistily, kdo byl vlastně původcem vyzrazení utajované informace,“ uvedl soudce zpravodaj Jiří Nykodým.

Ústavní soud připustil, že za určitých okolností může být omezeno právo na ochranu zdroje a svobodu projevu - zejména v situaci, kdy jsou ve hře vážné zájmy státu a jeho bezpečnosti. „Ale musí proto být dostačující důvody. Nestačí pouhá okolnost, že nějaká zpráva je označená jako utajovaná,“ řekl Nykodým.

Česká televize razii přirovnala k zásahu jako proti drogové mafii.

Zásah jako zákonný bezprostředně na místě zhodnotil poslanec ČSSD Vítězslav Jandák, právě na základě zmíněného soudního příkazu. Pozastavil se ale nad způsobem provedení: „Když si jdu pro papír, nepotřebuju devět samopalů. Ale to je věc formy, za to zodpovídá pan ministr Vondra, jeho policie.“

Také státní zastupitelství při pozdější kontrole dospělo k závěru, že zásah byl nepřiměřený. Vojenská policie například zabavila i materiály, které s trestním řízením nesouvisely. Také inspekce zjistila, že policisté nepostupovali podle platných předpisů - nedostatečně informovali své nadřízené, špatně vyhodnotili bezpečnostní situaci v budově ČT a zvolili nesprávnou taktiku. Ve Vojenské policii nastaly po kritizovaném zásahu personální změny. Jednotka, která jej provedla, zanikla.

Televize v ústavní stížnosti zdůraznila své specifické postavení nezávislého média. Soud údajně při vydání příkazu nezohlednil to, že prohlídka ve zpravodajské redakci představuje závažné omezení svobody projevu. Postup orgánů činných v trestním řízení byl podle televize možná formálně legální, ale ve skutečnosti hrubě porušoval základní hodnoty demokratického právního státu.

„Důvodem, proč ČT ústavní stížnost podávala, bylo, aby se do budoucna předešlo podobným zásahům do práce nejen ČT, ale i ostatních médií a jejich práva chránit zdroj a informace, s nimiž pracují,“ řekla dnes ČTK mluvčí ČT Michaela Fričová. Uvedla, že televize rozhodnutí vítá, protože rozsudek zpřesnil hranice svobody projevu.

ČT žádala kvůli prohlídce také změny v trestním řádu a vysílacím zákonu, soud jí ale nevyhověl. Nález Ústavního soudu teoreticky umožňuje televizi žádat od státu úhradu případné újmy způsobené prohlídkou. Právní stránkou rozsudku se ČT podle Fričové bude teprve detailně zabývat.