Příliš hlasitou reklamu v prvním měsíci měření měly Česká televize a Barrandov

  • ČTK
  • 11. 07. 2013 15:43

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) po prvním měsíci měření odhalila několik případů příliš hlasité televizní reklamy. Upozornění na porušení zákona vydala České televizi a TV Barrandov. Rada o tom informovala v tiskové zprávě. Měření hlasitosti reklamy rada zahájila v červnu po nabytí účinnosti novely zákona a nové vyhlášky. Zároveň získala pravomoc provozovatelům za porušení zákona uložit pokutu až 5 milionů Kč.

Rada může sledovat až 25 programů současně, v praxi by však nebyla schopná veškerý materiál vyhodnocovat, proto postupuje výběrově. První kontrola se týkala vysílání programů České televize 7. června od 19.00 do 23.00. Z celkem 29 měřených samostatných označení sponzora, reklam nebo jejich ucelených bloků byl správný parametr dodržen pouze ve třech případech, a rada se proto rozhodla upozornit Českou televizi na porušení zákona. Obdobný problém zaznamenala také u všech monitorovaných bloků reklam na televizi Barrandov.

„Hlasitost reklamy řeší televize Barrandov již při příjmu reklam do televize, kde tyto reklamy musí splňovat doporučení,“ uvedla mluvčí televize Petra Hrušová. Hlasitost reklam je podle ní znovu kontrolována na výstupu vysílání, kde by měl zvuk podle vyžadovaných pravidel upravovat audioprocesor. „Upozornění RRTV je pro nás důležitou informací,“ podotkla mluvčí. „Systém nyní prověřujeme; případné nesrovnalosti samozřejmě uvedeme do pořádku,“ dodala.

ČT podle své mluvčí Michaely Fričové vyčká, až jí bude upozornění na porušení zákona doručeno, porovná je s výstupy odbavovacích řetězců. S výsledkem následné analýzy seznámí radu i veřejnost. „Česká televize používá k měření hlasitosti obchodních sdělení procesor T.C. Electronic od loňského roku, tedy ještě před vydáním příslušného zákona, který ukládá omezovat hlasitost zvukové složky obchodních sdělení,“ uvedla Fričová.

Zařízení podle ní automaticky reguluje hlasitost průchozího signálu podle nastavené křivky, která je dána právním předpisem a respektuje zachování maximální dynamiky a nedegradování signálu vysílaných pořadů. Na výstupu odbavovacích řetězců ČT jsou takto požadované úrovně hlasitosti dodrženy, upozornila Fričová.

Při kontrolách ostatních televizí RRTV žádný problém s hlasitostí reklamy z hlediska zákona neobjevila. „Provozovatelé FTV Prima a CET 21 vyšli z prvních kontrol se ctí,“ uvedla předsedkyně RRTV Kateřina Kalistová.

Rada od začátku června také obdržela řadu diváckých stížností na údajně příliš hlasitou reklamu. V této souvislosti ale poukázala na to, že divácká veřejnost zpravidla nesprávně interpretuje zákon, kterým byla hlasitost obchodních sdělení omezena. „Zákon pamatuje pouze na hlasitost reklamy a dalších obchodních sdělení. V důsledku tak v některých případech může přetrvávat pocit diváka, že reklama je ve vysílání příliš hlasitá, a to zejména tehdy, kdy je reklama vložena do pořadu, který je vysílán tišeji,“ upozornila Kalistová.

Monitoring se přesto zaměřil také na hlasitost minutových úseků před přerušením a po přerušení pořadu. „V některých případech byla vložená reklama čtyřnásobně i výrazněji hlasitější než přerušený pořad. Pokud by se ukázalo, že tento jev nebyl zaznamenán náhodně a že v praxi jsou pořady vysílány mnohem tišeji než vkládaná reklama, mohlo by to problematizovat účinnost platné regulace,“ uvedla rada.