Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Prima dostala pokutu za Grimma, Nova za Televizní noviny

Rada regulující vysílání udělila další statisícové sankce.

  • ČTK
  • 09. 11. 2014 17:13

Pokutu 200.000 Kč má podle rady pro vysílání zaplatit televize Prima za odpolední vysílání seriálu Grimm na kanálu Prima Cool, sankce 100.000 Kč pak přísluší televizi Nova za údajné porušení zásad objektivity a vyváženosti v reportáži Televizních novin na hlavním kanálu. Radní o tom rozhodli na své schůzi tento týden.

U stanice Prima Cool regulační rada uložila sankci za epizodu Zlaté vejce odvysílanou letos 25. března od 17.40. Televize jejím zařazením podle rady porušila povinnost v době mezi 6. a 22. hodinou nevysílat pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

VYSVĚTLENÍ POKUTY PRO PRIMU

Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Grimm, epizody Zlaté vejce, který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval tyto scény psychického a fyzického týrání ženy: Žena je v tmavé místnosti připoutaná na křeslo. Muž jí vloží hluboko do úst a posléze do krku trubici, do níž jí proti její vůli vlívá pomocí podivného stroje lektvar (složený z nechutných ingrediencí, např. žížal, ptačího trusu, což vyplývá z předchozích scén). Komentář muže: „Je mi líto, zlato, ale musí to být.“ „Promiň, drahoušku.“ Z trhavých pohybů připoutané ženy, jejího výrazu, dávivých zvuků, z tlumených výkřiků a tlučení spoutané ruky je zřejmé, že situace je pro ni značně trýznivá (čas scény od 09:48 od začátku pořadu). Další scéna vyhodnocená jako ohrožující zobrazuje ženu v tmavé místnosti připoutanou na křeslo. Muž nejdříve prohlíží ženě hrdlo, v němž jí roste zlatý kámen, a zkoumá, jak se zvětšil. Žena: „Timothy, prosím, já nemůžu, už jsme to dnes jednou dělali.“ Muž: „Jednou nikdy nestačí, když čekáš, drahoušku. Otevři pusu. Dobře. A teď to naše děťátko vykrmíme. Otevři.“ Žena má v ústech vloženou trubici, do níž jí proti její vůli muž vlívá pomocí podivného stroje lektvar. Ženino velmi kruté utrpení se projevuje vyděšeným výrazem, dávivými zvuky, sípotem a třasem (čas scény od 30:00 od začátku pořadu). Ohrožující byla shledána i další těsně navazující scéna prezentující souboj mezi věznitelem a detektivem v tmavé místnosti, kde je také spoutaná žena. Věznitel zvýšil výkonnost stroje, aby ženě do žaludku proudilo více lektvaru (zřejmé i ze zvukového doprovodu – zvýšený hluk stroje). Ženino utrpení se viditelně zintenzivnilo – tlumené výkřiky a trhavé, křečovité pohyby ženy. Záběry na týranou ženu jsou prokládány záběry na bijící se muže (čas scény od 30:58 od začátku pořadu) Tyto scény tak velmi sugestivně zprostředkovávají bezvýchodné zoufalství a strach ženy, která je nejen fyzicky, ale zejména psychicky týrána, a to navíc od blízkého člověka . V této souvislosti je třeba konstatovat, že zákon o vysílání nechápe jako potenciálně ohrožující pouze scény, které ztvárňují fyzickou agresi, ale i násilí psychické. Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci od reality a distancovat se od děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. Následkem pro dětského diváka může být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, či snížení citlivosti vůči násilí nebo povzbuzení vlastní agrese.

Zdroj: tisková zpráva RRTV

V inkriminovaném příspěvku z loňského 15. prosince na televizi Nova byl podle radních divákům předkládán závěr, že umisťováním dopravního značení vybízejí kompetentní orgány k porušování zákona, které je v jiných případech trestáno. To ale podle rady neodpovídá znění zákonu, čímž provozovatel porušil povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo na zmíněné zásady dbáno.

VYSVĚTLENÍ POKUTY PRO NOVU

Provozovatel CET 21 se dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, neboť v předmětné reportáži byl divákům předkládán závěr, že umisťováním dopravního značení vybízejí kompetentní orgány k porušování zákona, které je v jiných případech trestáno (dáno do spojitosti s konkrétním případem, o němž reportáž hovořila). Divákovi bylo přitom zatajeno, že je-li umístěno dopravní značení, má toto povahu pravidla chování, které je nadřazeno obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích (ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). Z tohoto je přitom zřejmé, že umístěná dopravní značka nevybízí k porušování zákona, neboť je sama variantou, s níž zákon výslovně počítá. Na základě absence a ignorace takovéto informace byl divák neúplně, nepravdivě a zavádějícím způsobem informován a nemohl si utvořit vlastní informovaný náhled na danou problematiku, neboť mu byl předložen pouze jediný závěr, který měl poukázat na absurdní situaci, kdy je určité chování řidiče trestáno jako porušení zákona, k němuž jsou na jiných místech řidiči přímo vybízeni. Tím, že reportáž opomenula podstatnou a s předkládanou informací úzce související informaci, se provozovatel vysílání dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko- publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

Zdroj: tisková zpráva RRTV