V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Prima vyostřuje spor: RTA by neměla parazitovat na našich investicích do kvalitních pořadů

  • ČTK
  • 08. 12. 2011 12:49

Televize Prima odmítá tvrzení Regionální televizní agentury (RTA), že se účelově zbavila povinnosti zajistit agentuře možnost vysílat na společných frekvencích s TV Prima.

Prima od roku 2012 nahradí své dosavadní vysílání programem Prima family, čímž nebude muset splňovat podmínku sdílet frekvence v určitých časech s regionálními vysílateli, tedy s RTA. Agentura v úterý zveřejnila kroky, kterými se proti tomuto rozhodnutí hodlá bránit. Prima je ale považuje za nezákonný zásah do svých práv.

„Český právní řád každému provozovateli vysílání umožňuje vrátit licence k provozování televizního vysílání a nezná důvod, pro který by bylo možno takový postup znemožnit či zakázat. Žádný komerční provozovatel vysílání - ani FTV Prima, ani RTA - nemůže být státem nucen, aby vysílal program, který z jakéhokoli důvodu vysílat nechce,“ uvedl vedl generální ředitel FTV Prima Marek Singer.

RTA v úterý oznámila, že se kvůli sporu s Primou v nejbližších dnech chce obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad a bude také žádat o senátní slyšení. Podle výkonného ředitele RTA Pavla Zuny jde o ochranu práv, která RTA garantuje stát v podobě licence. Model sdílení vysílací frekvence celoplošného média s regionálními vysilateli vznikl před několika lety a měl by být garantován do roku 2018, uvedl Zuna.

„RTA prostě neříká pravdu, když tvrdí, že má vůči nám nebo dokonce vůči státu právo na to, aby byl jejich program připojován do Prima televize až do roku 2018,“ uvedl Singer. S tím, že Prima televize může skončit, museli provozovatelé regionálního vysílání vždy počítat - to se mohlo stát kdykoli z řady důvodů: licenci lze vrátit, odejmout anebo ji provozovatel nemusí prodloužit, podotkl.

RTA v souvislosti s vysíláním od příštího roku obdržela minulý týden od Primy dopis s nabídkou, aby se připojovala do vysílání její stanice Prima Love za 100 tisíc Kč měsíčně. To však agentura sdružující pět regionálních vysilatelů odmítla.

Plné znění tiskového prohlášení televize Prima

FTV Prima považuje nepravdivá tvrzení RTA za nekalosoutěžní jednání a je připravena se bránit

FTV Prima hodlá vrátit historickou licenci k vysílání programu Prima televize. Její vysílání ukončí ke dni 1. 1. 2012. Nový plnoformátový program, jehož skladba bude logicky vycházet z programu Prima televize, se bude ovšem stále více soustředit na „zábavu pro celou rodinu“. Program Prima family tak bude v celém vysílacím čase konkurovat ostatním celoplošným programům a nebudou se do něj připojovat provozovatelé regionálního vysílání.

RTA mediálně napadla FTV Prima a jí zvolený postup, chystá se údajně obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad a také prý bude žádat o senátní slyšení.

FTV Prima se proti tomuto útoku důrazně ohrazuje a pokládá kroky RTA za naprosto bezprecedentní příklad nezákonného zásahu do svých práv. Český právní řád každému provozovateli vysílání umožňuje vrátit licence k provozování televizního vysílání a nezná důvod, pro který by bylo možno takový postup znemožnit či zakázat. Žádný komerční provozovatel vysílání – ani FTV Prima, ani RTA – nemůže být státem nucen, aby vysílal program, který z jakéhokoli důvodu vysílat nechce.

Marek Singer, generální ředitel FTV Prima, uvedl: „RTA prostě neříká pravdu, když tvrdí, že má vůči nám nebo dokonce vůči státu právo na to, aby byl jejich program připojován do Prima televize až do roku 2018. Před takovými nepravdivými tvrzeními by se měli mít daňoví poplatníci na pozoru. S tím, že Prima televize může skončit, museli provozovatelé regionálního vysílání vždy počítat – to se mohlo stát kdykoli z řady důvodů: licenci lze vrátit, odejmout anebo ji provozovatel nemusí prodloužit. Navíc RRTV udělila licenci k vysílání digitálního centrálního programu TV 7, který si regiony RTA samy vybraly, a to již v roce 2008. Fakt, že program TV 7 doposud nezačal vysílat, ovšem není problém FTV Prima.“

„Kdyby po tom RTA toužila a kdyby to připouštěl zákon, rádi jí historickou licenci k vysílání Prima televize převedeme. RTA nás ale nemůže nutit, abychom neinvestovali své peníze tak, jak potřebujeme my, ale tak, jak potřebuje ona. Takovéto jednání by snad mohlo mít zelenou v banánových republikách, ale ne v České republice v roce 2011. Dnes, v liberalizované digitální éře, může každý získat licenci a vysílat si, co chce. Ale žádné právo na vlastní podnikání za peníze konkurenta nebo za peníze státu nikdy neexistovalo. RTA by se měla, stejně jako všichni seriózní vysílatelé, soustředit na vysílání vlastního programu a neparazitovat na našich nemalých investicích do kvalitních pořadů s vysokou sledovaností“, dodal k situaci Marek Singer.

Marek Singer, generální ředitel FTV Prima

V Praze, 7. prosince 2011