„Pro dnešní děti bývá porno sexuální výchovou,“ konstatuje výzkumnice Michaela Slussareff

„Čtvrtina dětí v 11 letech viděla pornografii. Koreluje to s tím, kdy děti nebo jejich spolužáci dostávají první chytrý telefon. Je dokázané, že to pro ně bývá v tomto věku traumatizující zkušenost. Můžeme je na to ale připravit,“ říká výzkumnice Michaela Slussareff, vědkyně z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nedávno vydala knihu Hry, sítě, porno: Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Shrnuje v ní svůj dlouholetý výzkum vlivu technologií na vývoj dětí. Dopady mobilů a počítačů přibližuje teď i v podcastu Médiáře.

 

Jak nastavovat limity spojené s obrazovkami? Proč se nezaměřovat pouze na čas strávený na telefonu či u počítače? Jak mluvit s dětmi o pornografii? Vědecky podložené odpovědi na tyto i další otázky shrnuje výzkumnice Michaela Slussareff v knize Hry, sítě, porno. A teď i v podcastu Médiáře. 

Co také Michaela Slussareff řekla v podcastu

Proč nepoužívat obrazovku pro uklidnění

Když často používáme obrazovku pro uklidnění dítěte, může docházet k narušení rozvoje seberegulace, hůře se jim navíc usíná. To se může odrazit i v pozdějším riziku závislostí. 

Jak vybírat hry 

Pokud dítěti pustím hru, kde za půl hodiny nic nedokáže, bude jen frustrované. Pokud ale vyberu hru, kde za půl hodiny může dosáhnout cíle, bude se cítit dobře a může to mít pozitivní dopad. Naplní si potřeby a může se vrátit do realita, která je zase fajn.

Proč opatrně volit slova

Nálepku „závislák“ nadužíváme. To může mít problematický dopad na náš vztah s dítětem i vztah dítěte k sobě samému. Pokud ho hra baví a chce ji pořád hrát, může mít pocit, že je nemocné, závislé, což ve většině případů není. Akorát je ta hra dobrá, baví ho a potřebuje ji dohrát.

V čem se liší hry a porno

Agresivitu ve filmu nebo hrách si dokážu porovnat s realitou, kdežto u sexuality příliš příležitostí pro porovnání nemám. Většina dětí přitom sleduje porno ještě předtím, než mají samy sexuální zážitek, takže to má formující vliv, i když dnes ještě úplně nevíme jaký.

Co platí pro děti a dospělé

Pokud dítěti ukazuje Šmoulinka, jak si správně čistí zuby, naučí se to spíš od ní než od postavičky, kterou vůbec nezná. To v pozdějším využívají influenceři na sítích, u kterých máme pocit, že to jsou naši kamarádi a máme je poslouchat.

O čem také byla řeč

  • Proč spánku i kvůli technologiím ubývá a v čem to je špatně? 
  • Jak mohou jít rodičem příkladem ve svém vztahu k telefonu?
  • Proč nemá věda počítačové hry za škodlivé? 
  • A v čem je klíčový rozvoj seberegulace? 

O tom i o mnohém dalším mluví Michaela Slussareff v podcastu Médiáře.

Podcast Médiáře k vám přichází každou středu. Rozmlouváme v něm s výraznými aktéry českých médií, reklamy i marketingu.