V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Proč bude 2012 pro novináře špatným rokem

V první polovině letošního roku přišlo o život 72 novinářů. Tato informace zazněla na výroční konferenci Mezinárodního tiskového institutu (IPI), která se koncem června konala v Port of Spain v ostrovním státu Trinidad a Tobago.

IPI má centrálu ve Vídni a už šedesát let se stará po celém světě o obranu a podporu svobody médií. Letošní konference vykreslila v tomto směru velmi ponurý obraz – nejen proto, že podle předpokladů IPI počet novinářů, kteří přijdou letos při výkonu povolání o život, převýší stovku. I v zemích, kde je svoboda médií formálně garantována ústavou, dochází stále častěji k zastrašování novinářů, úřady a politici se snaží o administrativní zásahy, jsou přijímány zákony, které mají okleštit redakční nezávislost. Někdy přímo výkonná moc mění podle potřeby šéfredaktory či vytváří tlak na inzerenty, aby do „neposlušných“ médií nezadávali reklamu.

Nad některými případy zavírají místní i zahraniční média oči. Příkladem může být žádost o azyl v Itálii šéfredaktorky ukrajinských online novin Levij bereg Soni Koškinové, o níž informovala přes Skype v živě vysílaném televizním diskusním pořadu těsně před začátkem finále Eura. Koškinové hrozí na Ukrajině až sedm let vězení za to, že zveřejnila obsah SMS zpráv, kterými se pokoušel poslanec za vládní stranu Vladimir Landik ovlivnit průběhu soudu s jeho synem. Ten na veřejnosti (a pro něj bohužel i před bezpečnostními kamerami) brutálně zbil svou přítelkyni. Redakce byla od té doby několikrát prohledávána policií a naposledy jí byl zabaven hlavní server.

V druhé polovině června byl v běloruském městě Grodnu zatčen novinář polského listu Gazeta Wyborcza Andrzej Poczobut. Reportér, který už dostal v létě roku 2011 trest tři roky odnětí svobody podmíněně za pomluvu prezidenta republiky Alexandra Lukašenka, byl znovu obviněn z téhož činu. Důvodem pro to se staly Poczobutovy články na webových stránkách opozice Charta 97 a Běloruský partyzán. Ve svých příspěvcích novinář vyslovil názor, že Lukašenko ovlivnil výsledek procesu v případu teroristického činu v minském metru: v listopadu roku 2011 soud odsoudil Vladislava Kovaleva a Dmitrije Konovalova k trestu smrti, který byl v březnu roku 2012 vykonán.

V dubnu - za bílého dne - v Baku policisté a soukromá bezpečnostní služba ázerbájdžánského státního ropného koncernu zmlátili do bezvědomí známého novináře Idraka Abbasova, který se pokoušel natočit nucené vystěhování rodin z domů, které měly být strženy, protože na jejich místě potřeboval koncern postavit další administrativní budovy.

V prvních šesti měsících letošního roku přišlo o život nejvíc novinářů v Sýrii – dvacet. Delegáti na konferenci IPI se na základě informací svých zpravodajů shodli na tom, že v celé oblasti blízkého východu a severní Afriky je stoupající tendence zástupce médií šikanovat, vyhrožovat jim a jejich rodinám násilím. „Zvláště znepokojující je,“ řekla výkonná ředitelka IPI Alison Bethel McKenziová, „že i ve státech, v nichž došlo v průběhu tzv. Arabského jara k pokroku, co se svobody slova týče, se v současnosti situace médií opět zhoršila“.

To se týká hlavně Tuniska a Egypta. Velmi nebezpečný a obtížný je výkon novinářského povolání v subsaharské Africe a Nigérii. „Jen v deseti státech na africkém kontinentu je svoboda médií zakotvena v ústavě,“ upozornil zvláštní zpravodaj IPI pro Afriku Panky Tlakula.

Velmi špatná je situace novinářů v řadě zemí Asie. Především v Pákistánu, který pro žurnalisty platí za nejnebezpečnější zemi v regionu. Nejenže je zde zástupcům médií vyhrožováno, ale jsou unášeni, mučeni a zabíjeni. Redaktor nejvýznamnějšího deníku v zemi - Dawn, zmizel v dubnu v Karáčí a o několik týdnů později bylo nalezeno jeho mrtvé tělo nesoucí stopy krutého mučení.

V Port of Spain se mluvilo i o Filipínách, kde je sice svoboda médií zabezpečena ústavou, ovšem útoky na novináře jsou tu častým jevem. Zvláště otřesný případ se stal v lednu letošního roku, kdy populární publicista a moderátor dostal v průběhu své show SMS, v níž mu neznámý odesílatel vyhrožoval smrtí. Přečetl ji před kamerami. Na cestě ze studia domů byl zastřelen. Pachatel nebyl vypátrán.

Novinařina patří k nejnebezpečnějším povoláním také v Latinské Americe. V Mexiku se situace v posledních měsících dále zhoršila. Ve Veracruzu zavraždila narkomafie tři novináře a jejich mačetami rozsekaná těla vhodila v plastikových pytlích do zavlažovacího kanálu. Byla nalezena na Mezinárodní den svobody tisku.

Člověk se ptá, zda mohou také tuzemská média udělat něco pro zlepšení situace? Při nejmenším by o těchto případech měla informovat, ovšem neškodilo by požadovat od představitelů státu, včetně ministra zahraničí, premiéra a prezidenta, aby při setkáních s představiteli zemí, kde je svoboda médií ohrožena, kde jsou novináři pronásledováni a vražděni, zaujali jednoznačný postoj.

Aby občas vyjádřili znepokojení nebo nesouhlas, byť by šlo o státy, které sice mají se svobodou slova problémy, ale zato jim nechybí například bohaté zásoby ropy nebo zemního plynu.