Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Proč byla italská verze Wikipedie dobrovolně offline

Italský zákon „blog-killer“ je dalším pokusem, jak internet buď cenzurovat, nebo alespoň regulovat.

Italská vláda přišla s návrhem legislativního opatření, na jehož základě bude možné účinně postihovat autory i provozovatele internetových stránek. Návrh zákona o zveřejňování policejních odposlechů v sobě obsahuje část, týkající se obecně internetu, označovanou také jako blog-killer. Je mimo jiné reakcí na zveřejnění záznamu telefonního rozhovoru premiéra Berlusconiho, v němž sám sebe označil za „premiéra volného času“.

Podle návrhu by měl mít v budoucnosti kdokoli, o němž se zmiňuje kterákoli internetová stránka, právo na zveřejnění svého stanoviska, bez ohledu na to, zda jsou příslušné údaje pravdivé či nikoli. V praxi by to vypadalo asi tak, že kterýkoli bloger, pokud by ve svém webovém deníčku zmínil kohokoli, by musel pečlivě sledovat, zda se mu zmíněný neozve.

Pokud by se tak totiž stalo a on do 48 hodin jeho stanovisko na stejném místě nezveřejnil, čekala by ho pokuta až 12 tisíc eur nebo trest nepodmíněného odnětí svobody až na tři roky. A co víc, pokud by ve stanovisku byla zmíněna další osoba, i ona by měla právo na zveřejnění svého vyjádření. Blogy by se zřejmě změnily v nepřehlednou směs protichůdných tvrzení a protitvrzení v nichž by se osobitý pohled původního blogera na dění kolem nás zcela ztratil.

Návrh zákona znepokojil nejprve jen pár blogerů a novinářů, kteří se o chystaných změnách dozvěděli z materiálů právního výboru italského Senátu. Teprve akce italské Wikipedie, která se minulý týden rozhodla na protest přejít do režimu offline, vzbudila zájem veřejnosti a vyvolala masové protestní akce.

Přitom Wikipedie se návrh zřejmě vůbec netýká – její sídlo je ve Spojených státech a tudíž se na ní italský zákon nevztahuje. Navíc – kritici protestů upozorňují na to, že návrh leží v obou komorách parlamentu už od roku 2008 a dlouho se s ním nic nedělo. Před sídlem parlamentu i senátu se přesto objevili demonstranti s páskami přes ústa a protestní hnutí na Facebooku už má téměř 300 tisíc členů. Na protest proti návrhu zákona odstoupila také předsedkyně právního výboru Senátu Gulia Bongiorno.

„Vypnutí“ italské verze Wikipedie skončilo poté, co se část členů zmíněného výboru nechala slyšet, že návrh zákona zmírní tak, aby se týkal především velkých zpravodajských serverů, nikoli jednotlivých blogů. Jenže je velmi sporné, zda tento slib budou schopni dodržet. Je docela dobře možné, že se nakonec bude v parlamentu hlasovat o původní předloze, která žádná zmírnění a změny obsahovat nebude.

Italský návrh zákona je dalším krokem, který je součástí pokusů establishmentu po celém kontinentu najít způsob, jak internet buď cenzurovat, nebo alespoň regulovat.

V některých zemích například zkoušejí speciální software, který má sloužit policii v boji s organizovaným zločinem a terorismem (v Německu se v současnosti politici přou, zda takový software ale nesbírá příliš mnoho informací o uživatelích a zda vůbec neodporuje ústavě), jinde (například v České republice) se diskutuje, že se bude internet (přinejmenším audiovizuální obsahy, které se jeho prostřednictvím šíří) regulovat podobně jako televizní vysílání.

Nedá se očekávat, že by se někomu podařilo v nejbližší budoucnosti internet definitivně „spoutat“. Nicméně každý takový pokus bychom měli sledovat s velkou pozorností.