Propagaci Egypta v Česku řídí Vlasta Holéciová

Vlasta Holéciová

Vlasta Holéciová. Foto: Alexander Dobrovodský

Mediální zastoupení Egyptského úřadu pro cestovní ruch, tedy propagaci Egypta jako cílové turistické destinace nově v Česku povede Vlasta Holéciová. Ta je bývalou šéfredaktorkou podnikatelského měsíčníku Komora.cz a manažerského čtvrtletníku Be the Best, které po ní na přelomu roku převzal Miroslav Honsů, předtím šéf Strategie. Zmíněné dva časopisy spadají pod vydavatelství C.O.T. Media, stejně tak veškeré PR aktivity Egypta. Ty firma převzala k 1. prosinci 2013 na základě kontraktu s uvedeným úřadem egyptské vlády.