Provoz řetězce Penny v Česku povede Drasko Lazović, střídá Mathiase Mentropa

Dosavadní tuzemský provozní ředitel Mathias Mentrop převezme vedení Penny Maďarsko.

Drasko Lazović

Drasko Lazović

Novým provozním ředitelem maloobchodního řetězce Penny v Česku se k 3. květnu stal Drasko Lazović, dosavadní ředitel digitální divize mateřské německé skupiny Rewe. Jako jednatel Penny Česká republika bude odpovědný za provoz, management dodavatelského řetězce, výstavbu a rozvoj prodejní sítě. Ve funkci vystřídal Mathiase Mentropa, který převezme vedení Penny Maďarsko. Odtamtud naopak v říjnu 2018 přišel do čela českého Penny jeho stávající generální ředitel Jens Krieger.

„V rámci obvyklé výměny a obměny vedení společnosti k nám přichází současný generální ředitel pro doručování nákupu do domu a službu Click & Collect ve skupině Rewe, který má zkušenosti nejen z této oblasti, ale i z expanze, sítí a dalších oblastí,“ uvedl generální ředitel Krieger k Lazovićově nástupu. „Budeme společně hledat nové cesty rozvoje a expanze, a to nejen při rozšiřování naší kamenné prodejní sítě, ale i v digitálním světě,“ slíbil.

„Jedním z největších specifik českého trhu je vysoký promoční podíl a jeho obrovský význam pro naše zákazníky, který v současnosti ještě roste,“ podotkl Lazović. Ten působil od roku 2018 v Kolíně nad Rýnem ve skupině Rewe v pozici generálního ředitele pro doručování nákupu do domu a službu Click & Collect. Ve skupině dělá od roku 2014. V letech 2002 až 2014 pracoval pro společnost Metro/Makro. Je absolventem Bádensko-württemberské státní družstevní univerzity v Mosbachu.