Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Provozovatel televize Public po sobě nakonec nechal dluhy přes 154 milionů Kč

Programovému zaměření od počátku chyběl víceletý ekonomický plán, potvrdila insolvenční správkyně.

Konečný účet za čtyři roky vysílání zkrachovalé satelitní televize Public podnikatele Luďka Vinše překračuje 154 milionů Kč. Na tolik minulý týden vyčíslila pohledávky věřitelů insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová, advokátka z AK Praha.

„Programovému zaměření od počátku chyběl víceletý ekonomický plán,“ konstatovala insolvenční správkyně na konto už neexistující televize, o níž též připomněla, že „představila programovou snahu o lifestylovou televizi“.

„Provozování TV Public bylo založeno na digitálním vysílání z pozemních stanovišť. Jedná se o způsob vysílání ekonomicky zřejmě nejnákladnější. Úspěch televize závisel na okruhu diváků, kteří mají možnost ji přijímat, tj. na pokrytí,“ uvedla správkyně.

Nejvíc tak společnost Totalpress, která držela licenci, dluží za šíření digitálního signálu - společnosti Czech Digital Group (CDG, provozuje multiplex 3, patří Českým Radiokomunikacím) 26 milionů Kč a firmě GMF, která od CDG první nesplácené pohledávky koupila, 65 milionů Kč.

Mezi věřiteli jsou i firmy Palác Fénix, Strojexport či marketingová agentura fotbalu STES, které ovládá Vinš. „Vstupní investice byly hrazeny z prostředků z cizích zdrojů,“ konstatuje správkyně. Vůči Totalpressu tak Strojexport uplatňuje 40 milionů, Palác Fénix 15 milionů a STES dalších zhruba 2,5 milionu Kč.

Provozovatel dluží i za ostatní distribuční trasy (firmám Czech DiVision a T-Systems zhruba po 2 milionech) a kolektivním správcům (statisíce sdružením OSA a Intergram).

Správkyně potvrdila, že televize přežívala díky subvencím z jiných Vinšových firem: „Náklady spojené s činností dlužníka byly saturovány půjčkami obchodních partnerů a subjektů kapitálově nebo osobně s dlužníkem propojených. Dlužník je článkem faktického koncernu. Personální a kapitálové spojení s jinými osobami je dáno přímo nebo zprostředkovaně osobou jednatele dlužníka a jeho společníka, Ing. Luďka Vinše.“

Sám Vinš, byť v licencovaném Totalpressu vlastnil menšinu, se minulý čtvrtek jako jednatel osobně dostavil k soudu. Soud minulý čtvrtek též stanovil věřitelský výbor ze zástupců firem GMF, CDG a Intergram. Ti ve funkci potvrdili zmíněnou insolvenční správkyni.

Té se předtím až napodruhé podařilo dostat se ve Vinšově paláci Fénix na Václavském náměstí, kde televize sídlila, do správné místnosti se zbylým majetkem (ředitelka paláce ji původně zavedla do jiné místnosti, kde „byl jeden stůl a dvě židle“.) Tam příliš cenností nenašla, jen software a studiovou techniku. „Účetní hodnota je cca 7 milionů Kč, reálná hodnota souboru věcí je odhadována ve statisících korun,“ konstatovala.

Na bankovním účtě firmě zbylo 1,2 milionu Kč.