Průzkum: Dr. Maxe volí k nákupu většina Čechů, cenově ho dohání Pilulka

Souhrn průzkumu o lékárnách v kostce

Souhrn průzkumu o lékárnách v kostce

Lékárny Dr. Max jsou s 390 pobočkami v Česku největší sítí lékáren, nakupovat do nich chodí 72 % Čechů s připojením k internetu. S větším odstupem se za Dr. Maxem nacházejí lékárny Benu se 170 pobočkami, kam chodí nakupovat 15 % zákazníků. Na třetím místě se ve frekvenci nákupů umístily sdružené lékárny pod názvem Moje lékárna, které vyhledává 5 % nakupujících. Následovány jsou sítí Magistra (3 %), Pilulka (2 %), Agel (1 %) a Alphega (1 %). Lékárenským řetězcům dává přednost 51 % lidí před nákupem v samostatných lékárnách. Ty k nákupu volí 11 % Čechů. Nejvíce mají v oblibě lékárenské řetězce lidé ve věku od 25 do 34 let, lidé se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity. Bez preferencí ohledně řetězce nebo samostatné lékárny je 38 % zákazníků, zejména mužů, vysokoškoláků a lidí ve věku 35 až 54 let.

Uvedená čísla jsou výsledkem průzkumu agentury Nielsen Admosphere na Českém národním panelu, exkluzivně pro Retailek. V průzkumu byla dotazovaná internetová populace Česka - lidé starší 15 let, kteří mají přístup na internet. Je nutné podotknout, že nejde o celou populaci Česka, ale pouze o ty, kteří mají přístup k internetu.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Spontánně si podle průzkumu nejvíce (88 %) respondentů vybavilo lékárny Dr. Max. Na druhém místě si lidé (28 %) bez připomenutí názvů vybaví 38 % lékárny sítě Benu, třetí místo (15 %) patří sdružení lékáren Moje lékárna. Málo známé jsou pro českou internetovou populaci nad 15 let známé lékárny Magistra, které si vybavilo 7 % dotázaných, a stejně tak lékárny Pilulka, které znají 3 % zákazníků. 

Při výčtu lékáren znala naprostá většina respondentů, tedy 99 % z nich, síť Dr. Max. Lékárny Benu zná 63 % dotázaných, následuje sdružení Moje lékárna, které zná 56 % internetové populace nad 15 let. Na pátém místě se pohybují lékárny Magistra, o kterých slyšelo 34 % lidí. Více než pětina dotázaných ví o existenci lékáren Pilulka a lékárny Agel zná 12 % zákazníků. 

Průzkum ukázal, že do lékáren si lidé chodí v téměř stejné míře pro léky na předpis (78 %), ale také pro léky bez předpisu (77 %). Zatímco lidé ve věku od 25 do 44 let nakupují nejvíce léky bez předpisu, starší respondenti už s předpisem. Více než polovina dotázaných nakupuje v lékárně doplňky stravy, necelých 30 % nakupujících pořizuje různé typy čajů. Doplňkové výrobky kupují zejména vzdělanější lidé.Během jedné návštěvy utratí zákazníci lékáren průměrně více než 300 Kč. Výška průměrné útraty roste se zvyšující se úrovní dosaženého vzdělání. Více v lékárnách utratí ženy než muži.

Téměř polovina Čechů nakupuje léky měsíčně

Alespoň jedenkrát měsíčně pro léky chodí do lékáren 44 % internetových Čechů starších 15 let. Z průzkumu také vyplynulo, že minimálně dvakrát nebo třikrát měsíčně do lékárny zamíří nakoupit 16 % dotázaných. Ukázalo se také, že ženy chodí do lékáren nakoupit častěji než muži. Nejčastěji chodí do lékáren logicky nakoupit zástupci starších generací - a to zákazníci v rozmezí věku 45 až 54 let. Naopak 12 % zástupců mladší generace ve věku 15 až 24 uvedlo, že v žádné lékárně ještě nikdy nebyli nakoupit. 

Nadpoloviční většina zákazníků lékáren (63 %) odpověděla, že nechodí nakupovat častěji během určitého ročního období. Když už lidé navštěvují lékárny více v určité části roku, je to zejména na podzim a v zimě. To jsou také období, kdy mezi populací řádí nejvíce chorob. V určitém ročním období nakupují v lékárnách spíše ženy, lidé ve věku 35 až 44 let a lidé s vyšším než základním vzděláním.

Během jednoho nákupu v lékárně utratí respondenti internetové populace průměrně více než 300 Kč. Výška průměrné útraty potom roste se zvyšující se úrovní dosaženého vzdělání zákazníka. Není překvapením, že ženy, které nakupují v lékárnách více, utratí také za nákup více než muži. 

Co mají Češi na jednotlivých lékárnách rádi

Průzkum zkoumal také dílčí kvality jednotlivých lékáren. Šlo o šíři sortimentu, kvalitu sortimentu, přehlednost lékárny, ceny, dobré jméno lékárny, dostupnost, ochota personálu, věrnostní program a otevírací doba. Ty lékárny, které zná méně než sto respondentů, byly vyloučeny z analýzy.

Ve všech dílčích aspektech lékáren ohodnotil panel respondentů jako nejlepší síť lékáren Dr. Max. Lékárny Benu se umístily na druhém místě v šíři sortimentu, kvalitě sortimentu, uspořádání lékárny, dobrého jména lékárny, dostupnosti, ochoty personálu, věrnostním programu a otevírací době. Druhá nejlépe cenově dostupná jsou podle dotázaných lékárny Pilulka. Lékárny Magistra mají třetí nejlepší věrnostní program a otevírací dobu.

Z průzkumu vyšlo najevo, že když se mají zákazníci lékáren rozhodnout, kvůli čemu jít do dané lékárny nakupovat, největší roli hraje cena a dostupnost prodejny v okolí. Nejméně důležitým faktorem je pro ně zase uspořádání léků v prodejně a značka nebo dobré jméno lékárny.

Jak lékárny hodnotí česká online populace

Šíře sortimentu

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Moje lékárna
 4. Pilulka
 5. Magistra

Kvalita sortimentu 

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Magistra
 4. Pilulka
 5. Moje lékárna

Přehlednost/uspořádání lékárny

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Magistra
 4. Moje lékárna
 5. Pilulka

Cena

 1. Dr. Max
 2. Pilulka
 3. Benu
 4. Moje lékárna
 5. Magistra

Značka/dobré jméno

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Magistra
 4. Pilulka
 5. Moje lékárna

Dostupnost v okolí

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Moje lékárna
 4. Magistra
 5. Pilulka

Ochota personálu

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Moje lékárna
 4. Magistra
 5. Pilulka

Odbornost personálu

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Magistra
 4. Moje lékárna
 5. Pilulka

Věrnostní program

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Magistra
 4. Moje lékárna
 5. Pilulka

Otevírací doba

 1. Dr. Max
 2. Benu
 3. Magistra
 4. Moje lékárna
 5. Pilulka

Skóre jednotlivých lékáren podle různých kritérií

Skóre jednotlivých lékáren podle různých kritérií

K metodice výzkumu

 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 13. prosince do 18. prosince 2016 na vzorku 512 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar, jehož práce se aktivně zúčastňujeme, a rovněž dodržujeme platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.