Průzkum: píáristům chybí lidi v interních týmech

Oborový PR klub zveřejnil první část výzkumu Postavení a směřování PR ve firmách.

Výsledky výzkumu Ipsosu pro PR Klub

Výsledky výzkumu Ipsosu pro PR Klub

Ve dvou třetinách firem tvoří PR tým jeden až dva lidi, přičemž nedostatečný počet lidí v interním týmu komplikuje práci téměř polovině dotázaných. Přesto naprostá většina (98 %) těch, kteří v PR dělají, pracuje ve svém oboru ráda a naprostá většina z nich (93 %) plánuje v tomto oboru být i za pět let. To jsou výsledky první části série z průzkumu profesní organizace PR Klubu, který pro ni letos v říjnu realizovala výzkumná agentura Ipsos.

Data se sbírala v září metodou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), tedy přes internet. Osloveny byly firmy do 50 zaměstnanců (17 %), do 500 zaměstnanců (36 %) a nad 500 zaměstnanců (46 %), věk respondentů činil 25 až 34 (16 %), 34 až 44 let (52 %, 45 až 54 let (25 %) a 55 až 65 let (8 %). Dotazník byl rozeslán na 452 kontaktů, míra odpovědí činila 23 %.

Tři čtvrtiny PR odborníků (73 %) patří ve firmách přímo pod jejich ředitele, pětina (19 %) pak spadá pod marketing. Na opačném žebříčku je HR, pod nímž je pouhé 1 % lidí z PR. „PR aktivity jsou vázané na strategii, rychlé rozhodování a schvalování vedení. Je u nich důležitá také včasnost reakcí, proto je zařazení přímo pod ředitele nejvhodnější,“ míní Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR klubu. „Naopak zařazení komunikace třeba pod HR je naštěstí spíš výjimkou, jež vychází ze snahy připojit externí komunikaci ke komunikaci se zaměstnanci, která je v některých firmách zařazena do HR.“

Průzkum dál zjišťoval spokojenost se zařazením PR ve firmách. Téměř všichni, kdo spadají přímo pod ředitele, jsou se svým zařazením spokojeni. Ti, co spadají pod marketing, jsou se svým zařazením spokojeni míň (jde o tři čtvrtiny z nich) a odpovídají, že víc by jim vyhovovalo zařazení právě přímo pod ředitele.

Více než třetina PR odborníků nemá žádného podřízeného. Dvě třetiny sice podřízené mají, ale téměř 80 % z nich nejsou zcela přesvědčeni o vyhovujícím stavu. Každý druhý z nich uvedl, že by potřeboval aspoň o jednoho podřízeného víc. Další třetina by dokonce uvítala aspoň dva podřízené navíc. Více než pět lidí v interním PR týmu má pouze 15 % firem a přitom platí, že počet podřízených roste s velikostí firmy. Téměř polovina všech respondentů proto označila nedostatečný počet lidí v interním týmu za nejčastější komplikaci své práce.