Publicis završil integraci Kindred, zavádí tři divize

Všechny agentury Publicisu a bývalé skupiny Kindred se dělí na komunikaci, média a data.

Agentury Public Groupe v Česku a jejich rozdělení do divizí

Agentury Public Groupe v Česku a jejich rozdělení do divizí

S cílem zajistit klientům lepší přístup ke komplexním službám na míru zavádí agenturní skupina Publicis Groupe na českém trhu novou organizační strukturu. Ta v sobě zahrnuje jednak tradiční agentury Publicisu, jednak nové se zaměřením na digitální disciplíny, který Publicis v Česku získal akvizicí tuzemské skupiny Kindred před dvěma lety. Integrace obou skupin se tím završuje. Stalo se tak zároveň se sestěhováním do nového sídla v Libni.

„Změny jsou dalším krokem v přechodu od dosavadní holdingové struktury na integrovaný globální model Power of One, který lépe odpovídá současné poptávce klientů,“ představuje skupina nový krok ve své transformaci. „Smyslem modelu je odstranit bariéry mezi jednotlivými částmi skupiny a naplno využít potenciál všech marketingových expertíz, které byly v rámci holdingové struktury historicky rozvíjeny uvnitř oddělených agentur.“

Publicis Groupe je nově členěna do tří divizí zaměřených na komunikaci, média a data & technologie. Do nich se integrovaly všechny agentury skupiny. Divize fungují na principu platforem, které usnadňují sdílení specializovaných oddělení napříč skupinou a umožňují sestavovat projektové týmy na míru konkrétním klientům, značkám i jednotlivým kampaním.

„Klienti dnes hledají partnery, kteří jim dokážou pomoct s růstem byznysu. Našim dlouhodobým cílem je proto stavět komunikaci komplexně na základě komunikačních, marketingových a obchodních cílů, a ne podle toho, v jakých kanálech kampaň poběží. Z tohoto důvodu jsme se v Česku rozhodli zbořit bariéry uvnitř firmy a vytvořit novou strukturu směrem k modelu Power of One. Provést tuto plánovanou integraci nám umožnilo letošní sestěhování do nových kanceláří,“ říká Tomáš Varga, šéf Publicis Groupe pro střední Evropu.

Nová organizační struktura Publicis Groupe

Komunikace

Pavla Nýdrle. Foto: Jakub Hrab

Pavla Nýdrle. Foto: Jakub Hrab

Komunikační divize skupina se zaměřuje na strategii značek, kreativu, tvorbu obsahu, PR, sociální média a influencer marketing. Do budoucna ji budou reprezentovat tři značky, a to full-servisové kreativní agentury Saatchi & SaatchiLeo Burnett a vedle nich MSL, která se specializuje na oblast PR, sociálních médíí a influencer marketingu. V čele divize stojí Pavla Nýdrle, dosavadní managing director agentury Kindred.

Změny se dotkly i značek Newcast, Publicis Prague a Kindred. Newcast na českém trhu přestal jako samostatná značka působit a jeho klientské týmy se přesunuly pod Saatchi & Saatchi. Publicis Prague bude dál servisovat klienty v rámci stávajících závazků. Kindred se má dál specializovat výhradně na oblast dat a technologií. Její klientský servis a kreativní oddělení se proto integrovaly do Leo Burnett a specialisté na PR, social a influencer marketing do MSL.

Média

David Krňák

David Krňák

Mediální divize se zaměřuje na mediální strategii a nákup mediálního prostoru. V rámci divize došlo k integraci mediálních agentur Zenith, Starcom, Spark Foundry, PerformicsRed Media do nových klientsky orientovaných týmů pokrývajících jak offline, tak i online média. Tyto klientské týmy doplňují sdílená specializovaná oddělení pro analytiku, výzkum, programatickou reklamu, strategii, PPC a nákup mediálního prostoru.

Externě bude divize vystupovat jak na úrovni jednotlivých agenturních značek, tak nově také pod jednotnou hlavičkou Publicis Groupe, která zastřešuje komplexní řešení napříč disciplínami. V čele divize je David Krňák jako chief media officer Publicis Groupe pro Česko a Slovensko. 

Data & technologie

Gabriel Zábušek

Gabriel Zábušek

Třetí divize se specializuje na digitální transformaci businessu. Konkrétně na implementaci a správu webových aplikací, CMS, DMP, CRM, e-commerce, webovou analytiku, data science a vizualizaci dat. Divizi reprezentuje značka Kindred, která získala v rámci sítě Publicis Groupe pozici regionálního centre of excellence pro oblast dat a technologí. Divizi Kindred vede nově Gabriel Zábušek, který tam dosud zastával funkci chief technology officer.   

„Vyčlenění Kindredu do samostatné divize vychází z dlouhodobě rostoucí poptávky po datových a technologických projektech. Kindred v těchto oblastech získal v posledních dvou letech několik významných mezinárodních zakázek a po obchodní i personální stránce rostl i během letošní koronavirové krize,“ uvádí Public Groupe.

Sdílejte