Úvodník

sobota 22. 3.

„Díky za pozornost a bylo mi ctí,“ rozloučil se Martin Veselovský s Českou televizí.