Rada ČT bude zasedat jen jednou měsíčně

Místo schůzí každé dva týdny si radní na Matochův návrh schválili jednání jednou za měsíc.

Fungování Rady České televize čeká zásadní změna oproti dosavadní praxi. Kontrolní orgán televize veřejné služby se bude k veřejným zasedáním nově scházet jen jednou měsíčně. Dosud rada zasedala dvakrát do měsíce. Změnu na středeční schůzi prosadil předseda Rady ČT Pavel Matocha. „Jednání, když budou jednou měsíčně, budou lépe připravená, budou efektivnější a budou pro radu i pro Českou televizi prospěšnější. Umožní to lépe jednat, být lépe připraven,“ argumentoval před hlasováním.

Stávající jednací řád Rady ČT změnu připouští, uvádí se v něm: „Rada jedná podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.“ Matocha chtěl návrhem předejít tomu, aby se jednalo, jak řekl, do nočních hodin. Také příprava podkladů k jednáním podle něj bývá komplikovaná. Oproti předchozím letům se protahují také samotné veřejné schůze. Včera jednání Rady ČT trvalo pět a tři čtvrtě hodiny, předchozí dvě schůze zabraly kolem sedmi hodin a končily tak až kolem osmé večer.

Schůze tradičně začínaly ve 13 hodin. Matocha přišel s tím, aby se začínalo už v 11, po dvou hodinách by byla přestávka na oběd a pak by se pokračovalo. To v případě pravidelných jednání Rady ČT, kterých by tak bylo 12 do roka. Kromě toho Matocha počítá s mimořádnými jednáními, například s výjezdy do regionálních studií včetně Brna a Ostravy, ale také s „uzavřenými jednáními s dozorčí komisí k jednotlivým šetřením“. Před schůzemi by mohla probíhat od 9 či 10 hodin i neveřejná pracovní jednání rady. Ta se běžně konají už dnes, dopoledne před veřejnou schůzí.

„Dny budou náročnější“

„Práce neubyde, bude kumulovanější, intenzivnější a o to ty dny budou náročnější,“ předpovídá radní Jaroslav Dědič, do loňska místopředseda rady. „Procedura svolávání mimořádných jednání... vlastně této snaze nerozumím,“ odmítl Matochův návrh René Kühn, bývalý předseda Rady ČT. V současné situaci kolem České televize by to podle něj bylo „zásadně špatně“. „Tento návrh určitě nepodpořím,“ avizoval.

Radní Martin Doktor nový harmonogram chápe jako příležitost. „Mohli bychom na všechno ideálně mít víc času. Pak by nebyl problém předložit všechny materiály sedm dní předem,“ připomněl opakující se diskuse z posledních schůzí o tom, že radní nedostávají od kolegů podklady před jednáním včas (jednací řád předepisuje 48 hodin, tedy dva dny). „Za mě asi ok,“ řekl. Matocha souhlasil s týdenní lhůtou pro předkládání podkladů a uložil Doktorovi, aby příslušnou změnu jednacího řádu připravil.

„Vzhledem ke své ekonomické agendě nejsem schopná ani ochotná souhlasit se snížením počtu rad, a to ryze z operativního důvodu,“ prohlásila radní Hana Lipovská. Protože si rada často žádá od managementu doplňující údaje a někdy je chce rychle, mimořádné rady by podle ní prakticky musely suplovat řádná jednání.

„Je to velice nešťastné, protože doba je tak turbulentní, že jednou za měsíc se nevyřeší věci, které jsme tady třeba dnes naznačili,“ argumentoval radní Jiří Kratochvíl.

„Agendy je teď tolik a je tak výbušná, že jednou za měsíc budeme opravdu zavaleni a že to nebudeme schopni ustát,“ obává se radní Zdeněk Šarapatka. V zásadě ale nebyl proti, pokud všichni radní budou včas dostávat všechny dokumenty, které by se měly projednat, a pokud se na veřejných jednáních nebude muset překotně hlasovat o usneseních, která budou předtím připravena na neveřejných poradách.

Nakonec se radní usnesli, že k dalšímu jednání se sejdou až 19. května a potom 23. června, 21. července, 25. srpna, 22. září, 20. října, 10. listopadu a 8. prosince. Kromě toho počítají s třemi výjezdními zasedáními - v Brně, v Ostravě a v jednom z regionálních studií - a s „případnými mimořádnými jednáními“. Pro hlasovalo sedm radních - s předsedou Matochou ještě místopředsedové Kysilka, Váňa a Šlégr, dále radní Doktor, Dědič a Samek. Lipovská byla proti. Zdrželi se Kratochvíl, Karmazín, Bradáč, Šarapatka a Kühn. Lubomír Xaver Veselý už nebyl jednání přítomen.

Přechodem na měsíční pravidelné veřejné schůze Rada České televize „srovnala krok“ s ostatními dvěma mediálními radami veřejnoprávních médií - Radou Českého rozhlasuRadou České tiskové kanceláře. Také ty standardně zasedají jednou měsíčně.