Rada ČT na návrh Lipovské odvolala svou dozorčí komisi

Déle trvající kritika části radních vyústila v to, že poradní orgán Rady ČT předčasně skončil.

Hana Lipovská. Foto: Vojta Herout

Hana Lipovská. Foto: Vojta Herout

Rada České televize na svém středečním zasedání odvolala dozorčí komisi, svůj poradní orgán v odborných, zejména ekonomických záležitostech. S návrhem na odvolání přišla radní Hana Lipovská, která do rady nastoupila na jaře a od začátku svého mandátu je k vedení ČT v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem kritická. „Rada ČT konstatuje, že vyslovila vážné výhrady k práci dozorčí komise jako poradního orgánu rady. Rada na základě těchto výhrad odvolává dozorčí komisi,“ zní usnesení, na němž se podle Lipovské shodli „přítomní členové rady na svém dopoledním jednání“.

Pro odvolání hlasovalo celkem 10 ze 13 přítomných radních, kromě Lipovské místopředsedové rady Pavel MatochaDaniel Váňa, dále radní Jiří Kratochvíl, Jiří ŠlégrVladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Roman Bradáč, Lubomír VeselýPavel Kysilka. Proti byli Zdeněk ŠarapatkaMartin Doktor. Hlasování se zdržel předseda Rady ČT René Kühn. Schůze se neúčastnili místopředseda Jaroslav Dědič a radní Tomáš Samek.

Dozorčí komise dosud pracovala ve složení předseda Jiří Staněk, místopředseda Jiří Maceška a členové Simona Holubová, Jiří StránskýStanislava Hronová. Řádné funkční období současné dozorčí komise mělo skončit zhruba za rok a půl.

Podle předsedy Kühna je odvolání dozorčí komise „zásadní záležitost z pohledu fungování rady“, byť „kritický tón významné části rady trvá delší dobu“ a pnutí mezi částí radních a dozorčí komisí „není novum“. Odvolání dozorčí komise navrhoval už radní Jiří Kratochvíl koncem srpna, tehdy neúspěšně. Teď odvolání přichází v situaci, kdy se blíží jednání o rozpočtu České televize na příští rok i opětovné projednávání dlouhodobých plánů rozvoje veřejnoprávní televize. Rada přitom delší dobu tlačí vedení ČT k úsporám. Hospodaření podniku rovněž negativně ovlivňují omezení spojená s letošní pandemií koronaviru.

„Odvolání komise v době, kdy na základě požadavků Rady ČT management předložil nové dlouhodobé plány ČT, kdy potřebuje schválit kvůli dopadům covidu změny v rozpočtu letošním a sestavuje rozpočet na rok 2021, je značně problematické. ČT tím na neznámou dobu ztrácí odborného partnera pro diskusi o těchto zásadních záležitostech fungování instituce a rada jakékoli odborné zázemí pro posouzení strategických materiálů,“ reagovala mluvčí ČT Karolína Blinková.

„Volání po krvi bylo naplněno, veškerá bagatelizace ze strany některých kolegů je zbytečná, jakkoliv bylo dlouhodobě - už jsme se o tom bavili i v minulé radě - potřeba dozorčí komisi případně obměnit, protože se nevylučuje, aby byla její práce kvalitnější,“ prohlásil po hlasování radní Šarapatka, nejčastější oponent letos zvolených radních kritických k vedení České televize, zejména radní Lipovské. Připodobnil to k situaci v poslanecké sněmovně, kde podle něj existuje „určitá hlasovací mašinérie, která si odhlasuje úplně všechno, bez ohledu na ty druhé“. „Ale to je demokratické, to je v pořádku,“ podotkl.

„Neslyšel jsem praktické zdůvodnění, jak říkala paní doktorka Lipovská, části radních na dopoledním jednání rady a budu chtít znát detailně konkrétní důvody, proč máte za to, že měla být v této situaci a za těchto okolností dozorčí komise odvolána. V této situaci to bohužel působí, že to je reakce na jednání, které tu probíhalo ohledně ostravského studia,“ dodal Šarapatka. „Ano, i dlouhotrvající debata, záležitost kolem situace v ostravském studiu byla v té souvislosti opakovaně vyřčena,“ potvrdil předseda rady Kühn k dopolední, neveřejné poradě, „většina rady má podklady od dozorčí komise za ne úplně dostatečné.“

„Ostravská kauza“

Odvolání dozorčí komise předcházela víc než dvouhodinová diskuse o pozemcích pod a kolem budovy České televize v Ostravě. Ty historicky nepatří České televizi a dosud jejich užívání nebylo náležitě smluvně ošetřeno, permanentně tak hrozilo, že ČT může kdykoli přijít o hladký přístup ke svým tamějším prostorám. Generální ředitel Dvořák radu informoval, že na situaci přišel v rámci auditu nemovitostí televize, který nařídil loni. Audit následně odhalil neřešenou situaci s pozemky pod ostravskou budovou ČT. Z debaty následně vyplynulo, že situaci začal intenzivně řešit až nový ředitel ostravského studia Miroslav Karas, který letos v dubnu ve vedení nahradil Tomáše Šiřinu.

Rada České televize proto včera na základě posouzení dozorčí komise dostala ke schválení sérii usnesení, které měly povolit vedení televize uzavřít příslušné smlouvy jednak k realizaci svých předkupních práv, jednak ke směně pozemků, to vše s cílem právně ošetřit, aby ostravské studio mohlo své dosavadní prostory využívat s větší jistotou než dosud. Rada ČT usnesení neschválila. Pro povolení uzavřít smlouvy hlasovali pouze předseda rady René Kühn a radní Zdeněk Šarapatka, Jiří Šlégr a Martin Doktor. Proti byli radní Hana Lipovská a Jiří Kratochvíl, zdrželi se Lubomír Veselý, Pavel Kysilka, místopředsedové Pavel Matocha a Daniel Váňa, Roman Bradáč, Vladimír Karmazín a Jaroslav Maxmilián Kašparů.

Majitelem příslušných pozemků, jak zaznělo v předchozí diskusi radních a managementu ČT, se má příští týden stát pan Simon Pelikán. „Od 19. listopadu se nacházíme ve stavu, o němž jsem tu celou dobu hovořil. To znamená, že je značně ovlivněn provoz televizního studia Ostrava eventuálním možným přístupem budoucího majitele. Dvacátého listopadu ráno jsme tak ve zcela jiné situaci, kdy tam našeho nebude nic,“ varoval ředitel ostravského studia Karas. „My jsme teď přišli o jakékoli další možnosti,“ reagoval na návrhy radních stav řešit dalším jednáním. Generální ředitel Dvořák následně nabídl, že vedení televize rychle připraví podrobnější podklady, které si po hlasování vyžádal radní Kysilka, aby se rada mohla mimořádně sejít hned příští středu, než vyprší příslušná lhůta k předkupnímu právu, respektive směně. Radní souhlasili.

„Velmi komplikovaná jednání, spojená s ostravskou kauzou, jak jsme si ji navykli říkat, odhalila a potvrdila řadu vestavěných problémů. Velmi souhlasím s panem doktorem Šarapatkou, že naším úkolem není - když ho budu parafrázovat - lačnit po krvi České televize a managementu České televize, naopak v prvním kroku si musíme udělat pořádek sami u sebe, protože na této kauze jsme viděli řadu věcí, které nefungují, fungují málo nebo přímo selhávají,“ prohlásila po hlasování radní Lipovská.

„Po více než čtyřech měsících projednávání, diskusí, výhrad a setkávání členů rady se členy dozorčí komise vyplynula také diskuse na dnešním dopoledním jednání rady a z této diskuse vyplynula jednoznačná nutnost přistoupit v souladu se zákonem číslo 483/1991 Sb. o České televizi k odvolání dozorčí komise a později k přijetí zásad pro novou volbu dozorčí komise a následnou volbu nové dozorčí komise,“ přešla pak rovnou ke zmíněnému odvolávání odborného poradního orgánu.

Sdílejte