Rada ČT narazila s výroční zprávou o ČT s výtkou o SPD, výbor ji odmítl

Dvojí neschválení výroční zprávy o činnosti by mohlo vést k odvolání Rady České televize.

Poslanecký volební výbor, který má ve své působnosti média, dnes doporučil sněmovně, aby neschválila výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2020. Důvodem je konstatování Rady ČT ve zprávě, že zastoupení představitelů hnutí SPD v debatních i zpravodajských pořadech bylo neadekvátní - míněno nepřiměřeně nízké - ve srovnání s ostatními stranami vzhledem k zastoupení tohoto subjektu v poslanecké sněmovně.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák řekl členům výboru, že výroční zpráva v tomto bodě neodpovídá skutečnému fungování televize v roce 2020. Tvrzení označil za manipulativní. Poukázal například na to, že rada má k dispozici údaje o všech pořadech. Upozornil i na to, že ČT měří vyváženost v celku vysílání. Na dotaz agentury ČTK ředitel Dvořák doplnil, že zpráva rady obsahovala nepodložený závěr o nedostatečné reprezentaci SPD. „Sami jsme radu upozorňovali na to, že takové stanovisko nemá oporu v datech, která jsme jí předložili, a je zavádějící,“ uvedl.

Neschválit zprávu navrhl zpravodaj k projednávané předloze Jan Jakob (TOP 09). Rada ČT podle něj konstatuje ve výroční zprávě něco, co není podloženo ani zdůvodněno. Pro Jakobovo doporučení neschválit hlasovalo osm členů výboru, čtyři se zdrželi, proti nehlasoval žádný člen výboru.

Zákon o ČT stanoví, že pokud sněmovna dvakrát po sobě neschválí zprávu o činnosti nebo zprávu o hospodaření ČT, může radu odvolat. Nemá povinnost ji v takovém případě odvolat, ale zákon říká, že ji odvolat může. Zprávy o činnosti ČT za roky 2018 a 2019 výbor jednomyslně podpořil.

Předseda Rady ČT Pavel Matocha na dnešním zasedání volebního výboru ve sněmovně nebyl, omluvil se pro nemoc, jak na Twitteru uvedl ředitel komunikace ČT Vít Kolář. Místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr dnes výboru řekl, že rada dospěla ke zmíněnému závěru na základě dat, která obdržela od ČT. Dodal, že ČT vycházela z výzkumů společnosti Media Tenor. „Ta data můžeme brát jako hodnověrná,“ poznamenal. Jako protiargument podle Šlégra zaznívalo, že zástupci SPD odmítali pozvání. Dodal, že takový protiargument je těžké si představit, pokud vezme v úvahu, že právě statistiky o odmítnutí a počtu pozvání ČT nepředložila. Je tedy obtížné hodnotit, zda to tak bylo, uvedl. O statistiky zvaní politiků do zpravodajství a publicistiky ČT24 se radní loni s šéfem televize dlouho přetahovali.

Konstatování ve zprávě označil Jakob za dílčí závěr, který bez řádné analýzy hodnotí zastoupení jednoho politického subjektu, čímž tento subjekt podle něj zvýhodňuje proti ostatním. Naproti tomu Ondřej Babka (ANO) uvedl, že toto konstatování ve zprávě nevidí jako důvod pro její zamítnutí. Také předseda výboru Aleš Juchelka (ANO) označil za poněkud „přepálené“ neschvalovat zprávu Rady ČT na základě dvou grafů. Podle něj jde jen o nafukování zhruba pěti řádků z výroční zprávy.

Naproti tomu Petr Bendl (ODS) se pozastavil nad tím, že pro konstatování hlasovali jen čtyři členové z tehdejších 13 účastníků jednání. Nejde proto podle něj o většinový názor rady. „Já nevím, jak budete sepisovat, koho jste pozvali,“ podotkla Nina Nováková (KDU-ČSL). Míní, že není v praxi snadné zachycovat, kolikrát byl kdo pozván a pozvání odmítl.

Statistiky zvaní politiků do profilových pořadů ČT24 si Rada ČT loni v lednu vyžádala na návrh tehdejší radní Hany Lipovské. Část rady to už tehdy kritizovala podobně, jako dnes poslankyně Nováková. Odmítnutí pozvání mívají nejrůznější charakter, včetně osobních důvodů, upozorňoval radní Jaroslav Dědič, který před časem ve zpravodajství ČT pracoval, a Lipovskou navržený požadavek zhodnotil jako nenaplnitelný. „Jakýmsi seznamem zvaní, nezvaní, odmítání a tak stejně ničeho nedosáhneme,“ uvedl loni radní Luboš Xaver Veselý, „seznam samotný bude v konečném výsledku nám všem k ničemu.“

Jak probíhalo schvalování inkriminované zprávy

V inkriminované výroční zprávě o činnosti ČT za rok 2020 konstatuje rada mimo jiné: „Jak vyplývá z údajů Media Tenoru o podílu devíti nejčastěji zmiňovaných politických subjektů na politickém zpravodajství a o účasti zástupců politických stran a hnutí v diskusních pořadech, výjimkou byla v roce 2020 SPD, jejíž prostor ve zpravodajských a diskusních pořadech České televize ve srovnání s ostatními politickými stranami a hnutími je možné označit za neadekvátní, vzhledem k zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.“

Tuto pasáž o SPD do konečného znění vpravil tehdejší místopředseda rady Daniel Váňa, a to na poslední chvíli, až po termínu pro finální připomínky k výroční zprávě. Její příslušnou kapitolu ohledně zpravodajství měl na starosti radní Roman Bradáč. Usnesení o Váňově dodatku se zmínkou o SPD původně zpravodaj výroční zprávy Jaroslav Dědič navrhl ve znění „Souhlasím s...“, místo toho ale předseda Rady ČT Pavel Matocha a dnes už bývalá radní Hana Lipovská prosadili, aby se hlasovalo o formulaci „Nesouhlasí se zachováním...“.

  • Pro (tedy aby ve zprávě pasáž nezůstala) hlasovali radní Dědič, Bradáč, Kühn, Doktor, SamekŠarapatka.
  • Proti (tedy aby pasáž s výtkou ohledně SPD ve výroční zprávě zůstala) byli Váňa, Matocha, LipovskáKratochvíl.
  • Kysilka a Šlégr se zdrželi a Xaver Veselý se hlasování neúčastnil.

Kritickou pasáž odkazující na znevýhodňování SPD tak prosadili čtyři radní, respektive šest, pokud počítáme i ty, kteří umožnili přijetí daného usnesení tím, že se zdrželi.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák se proti doplnění výroční zprávy na Váňův popud zásadně ohradil. „Takovýto bezprecedentní útok na svou redakční autonomii zažívá [Česká televize] poprvé,“ prohlásil. Pasáž týkající se zastoupení SPD ve zpravodajství a publicistice podle Dvořáka obsahuje „několikeré zkreslení“ a „manipulace“. „Konstatování rady o straně SPD a její účasti ve zpravodajských a diskusních pořadech vychází z agregátních údajů pouze u vybraných pořadů České televize. Nevedla se diskuse, co znamená počet účastí v konkrétním pořadu a že počítání čárek v jedné či druhé diskusi není možné zaměňovat s vysíláním České televize jako celku,“ upozornil mimo jiné.

Výroční zprávu i s pozdě dodanou spornou pasáží nicméně následně Rada ČT jako celek schválila. Hlasovalo pro ni osm radních z 13 tehdy přítomných.

  • Při hlasování se zdrželi zpravodaj dokumentu Dědič a také radní Doktor, Kühn, Samek a Šarapatka.
  • Pro schválení zprávy hlasovali předseda Rady ČT Matocha, všichni tři místopředsedové Váňa, Kysilka a Šlégr a dále radní Lipovská, Kratochvíl, Bradáč a Xaver Veselý.

Sdílejte