Rada ČT nedokázala odhlasovat snížený bonus pro Dvořáka, ten proto dostane 100% odměnu

Televizní radní loni přišli s novými kritérii roční odměny, v praxi je ale nedokázali využít.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák dostane za loňský rok plný manažerský bonus ve výši 2,42 milionu Kč, tedy desetinásobek své měsíční mzdy.. Radní o bonusu letos poprvé rozhodovali podle nových kritérií, podle nichž měl Dvořák dostat 92,5 % možné odměny. Návrh ovšem neprošel, hlasovali pro něj pouze dva radní. Kontrolní orgán České televize musí o ročním manažerském bonusu rozhodnout vždy nejpozději do konce června, pokud se tak nestane, ředitel automaticky dostane plnou výši bonusu. Dnešní schůze televizní rady byla posledním možným termínem pro rozhodnutí.

Nová kritéria loni připravil místopředseda Rady ČT Pavel Kysilka, který vycházel ze své zkušenosti s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) ve velkých organizacích. Bonus tak tvoří ze 70 % výkonná složka, do níž patří například dodržení rozpočtu, a ze 30 % osobní složka, do níž se má promítat subjektivní hodnocení radních. Kysilka navrhoval 100 % u výkonné složky, průměrné hodnocení radních, kteří dávali známky jako ve škole, pak činilo 2,75. V přepočtu měl Dvořák dostat bonus ve výši 92,5 %.

Většina radních se ale při hlasování zdržela a sám Kysilka vůbec nehlasoval. Připojil se totiž online a většina radních na včerejším pracovní setkání seznala, že by vzdáleným hlasováním mohl porušit zákon. Pro schválení bonusu dle nových kritérií hlasovali pouze radní Tomáš SamekPetr Šafařík, někdejší předseda Rady Českého rozhlasu, jeden z pěti nových radních, které poslanci zvolili minulý týden.

Jak jsou stanovena kritéria bonusu šéfa ČT

 • I. Výkonová složka (70 % bonusu)
  • A. Finanční dimenze
   • dodržení rozpočtu České televize: váha 25 %
  • B. Společenská dimenze
   • naplňování poslání a cílů ČT: váha 25 %
   • celoroční podíl České televize na diváckém trhu: váha 5 %
   • spokojenost s programovou nabídkou České televize: váha 10 %
  • C. Projektová dimenze
   • plán a implementace opatření v oblasti hospodárnosti: váha 10 %
   • inovační projekty: váha 5 %
  • D. Zaměstnanecká dimenze
   • spokojenost, loajalita a zapojení zaměstnanců: váha 10 %
   • rozvoj zaměstnanců: váha 10 %
 • II. Osobní složka (30 % bonusu)
  • kvalitativní hodnocení Rady ČT, váha 100 %
   • vedení a motivace lidí, podpora změn a inovací
   • komunikace s veřejnost a partnery
   • podpora důvěryhodnosti a reputace značky ČT
   • spolupráce a komunikace s Radou ČT a její dozorčí komisí

Zdroj: Česká televize

Radní se také neshodli, jestli má být veřejné jejich osobní hodnocení ředitele, kde rozdávají známky ve čtyřech oblastech (viz box). Kysilka původně navrhoval online hodnocení, kde by byli radní podepsaní. Na to ale přistoupili pouze čtyři radní. Dalších šest doneslo na sekretariát anonymní hodnocení vytištěné na papíře. To kritizoval radní René Kühn: „Na půdě radě bychom měli znát názory mezi sebou. Kladu si otázku, proč jsme dělali celý proces, za který jsem byl rád.“

Podobně hovořil i generální ředitel Dvořák. „Překvapuje mě anonymní přístup. Velmi to snižuje význam jakékoliv zpětné vazby pro mě i moje kolegy,“ prohlásil ředitel ČT a požádal, jestli by mohl přesto hodnocení vidět, aby věděl v jakých oblastech radní viděli slabiny. Radní se ale s odkazem na to, že na dnešní schůzi nebyl přítomen předseda Pavel Matocha, rozhodli, že zveřejnění hodnocení musí ještě probrat. 

Sám Dvořák si za první tři parametry navrhl jedničku, za spolupráci a komunikaci s radou trojku. „Myslím, že všichni víme, jakým způsobem občas probíhá komunikace, každý můžeme mít jiný názor, kdo je vinen,“ okomentoval své hodnocení.

Loni radní schválili manažerský bonus ve výši 66 %. I v tomto případě je ale možné, že šéf ČT Dvořák zpětně dostane plný bonus. Pro příslušné usnesení totiž hlasovalo pouze pět z tehdy 11 zvolených, zákon přitom při hlasováních o penězích pro ředitele požaduje většinu všech radních. Volební výbor poslanecké sněmovny, který má na starosti média, proto radní vyzývá k přehodnocení rozhodnutí. Předseda rady Matocha ale pochybení odmítá. Tvrdí, že požadavek většiny všech se vztahuje pouze na hlasování o měsíční mzdě, v případě bonusu podle něho stačila prostá většina pěti z devíti přítomných. Rozhodnout podle něho ale může pouze soud. Volební výbor nesouhlasí a trvá na nápravě. Poslanec Jan Lacina tento týden pro Médiář upozornil, že by kauza mohla vést i k neschválení loňské výroční zprávy.

Radní se k tématu proto ještě vrátí. Dnes schválili usnesení, které navrhl Vlastimil Ježek, jeden z nových radních, v němž od předsedy Matochy žádají písemné shrnutí celé kauzy. Termín má Matocha do 7. července, manažerský bonus za rok 2020 tak budou radní patrně znovu probírat na příštím zasedání.

Rada dnes také schválila účetní závěrku ČT za loňský rok a výroční zprávu o hospodaření. Ta konstatuje, že ČT loni dodržela plánovaný rozpočet. Zpráva teď putuje do sněmovny, kde ji budou schvalovat poslanci.