Rada ČT nemůže ředitele šikanovat, píší bývalí radní poslancům

Deset někdejších televizních radních vyzvalo poslance, ať v Radě ČT „zjednají nápravu“.

Desítka bývalých členů Rady České televize obeslala všechny poslance výčtem prohřešků současných televizních radních a následnou výzvou, aby se poslanci „činností současné Rady ČT zabývali a zjednali nápravu“. Dopis, jenž médiím poskytl bývalý místopředseda rady Luboš Beniak, podepsali též dva někdejší předsedové Rady ČT Milan UhdeJan Bednář. Kromě nich jsou pod listem podepsáni Antonín Bajaja, Vratislav Dostál, Michal Jankovec, Josef Pavlata, Jiří Presl, Jan ProkešVlastimil Venclík.

„Členové Rady ČT pochopitelně mají na činnost České televize nejrůznější názory, ale nemohou s generálním ředitelem ČT jednat způsobem, který nelze pojmenovat jinak než jako šikanu,“ napsali poslancům bývalí radní.

V textu nikoho ze současných radních nejmenují, ale narážejí na činy Daniela Váni (kritická věta o SPD ve výroční zprávě), Hany Lipovské (příchod na jednání rady v doprovodu policejní ochranky) či Jiřího Kratochvíla (vyhrožování předsedovi dozorčí komise odvoláním).

Rada ČT začala být ke generálnímu řediteli České televize Petrem Dvořákem výrazně kritičtější před rokem, kdy poslanci obměnili šest radních z celkových 15. Tento týden by měla sněmovna volit další čtyři nové radní. Volba je na programu schůze, která začíná právě dnes.

Dopis bývalých radních poslancům

Vážené dámy, vážení pánové,

se znepokojením sledujeme jednání současné Rady České televize. Jako její bývalí členové dobře známe zákony a další normy, které vymezují, čemu se Rada ČT musí, může a nesmí věnovat, jakým způsobem musí, může a nesmí jednat: zákon 483/1991 Sb. o České televizi, Jednací řád Rady ČT, Kodex ČT a další dokumenty. Současná Rada ČT tato pravidla opakovaně ignoruje a porušuje, ať už úmyslně či z nevědomosti, která však její členy neomlouvá.

Nesmí se přece stát, aby do výroční Zprávy o činnosti České televize, předkládané Poslanecké sněmovně, vědomě zařadila nepravdivé údaje.

Nemůže předsedovi Dozorčí komise, kterou sama před pouhými několika měsíci jmenovala, vyhrožovat odvoláním jen proto, že nález kontroly provedené komisí nedokládá nezákonné jednání generálního ředitele ČT.

Není důvod, aby se její členové nechali na jednání na půdě ČT teatrálně doprovázet policejní ochrankou a zdůvodňovat to obavou o vlastní život.

Členové Rady ČT pochopitelně mají na činnost České televize nejrůznější názory, ale nemohou s generálním ředitelem ČT jednat způsobem, který nelze pojmenovat jinak než jako šikanu.

Seznam závažných přešlapů současné Rady ČT je mnohem delší a ve svých důsledcích vedou k bezdůvodnému, ničím konkrétním nepodloženému zpochybňování významného veřejnoprávního média. Českou televizi takové jednání jednoznačně poškozuje. Není divu, že na to upozorňují i významné mezinárodní organizace, International Press Institute a European Broadcasting Union. Připojujeme se k jejich hlasu.

Vážené dámy a vážení pánové, Rada České televize je podle zákona o České televizi ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně, tedy vám. Vyzýváme vás, abyste se činností současné Rady ČT zabývali a zjednali nápravu.

S pozdravem,

Antonín Bajaja (člen Rady ČT 2011-2014)
Jan Bednář (2014-2020)
Luboš Beniak (2014-2020)
Vratislav Dostál (2014-2020)
Michal Jankovec (2011-2017)
Josef Pavlata (2010-2015)
Jiří Presl (2010-2014)
Jan Prokeš (2004-2015)
Milan Uhde (2010-2014)
Vlastimil Venclík (2018-2019)

Sdílejte