Rada ČT neschválila rozpočet televize na rok 2020

Televizní radní chtějí po šéfovi České televize nejdřív nové dlouhodobé plány do roku 2024.

Rada České televize odmítla rozpočet veřejnoprávní ČT na příští rok 2020, který předložil generální ředitel Petr Dvořák. Ze 14 přítomných radních byli pro návrh rozpočtu jen radní Luboš BeniakIvana Levá, 11 jich bylo v hlasování proti, zdržel se René Kühn. Vedení ČT v čele s ředitelem Dvořákem oproti verzi, kterou rada minule kritizovala, dnes přišlo s vyrovnaným rozpočtem ve výši 6,775 miliardy Kč. Ten byl oproti původní verzi seškrtán o 170 milionů, přičemž 100 milionů se má vzít z výrobního úkolu a 70 milionů z nealokovaných zdrojů, z toho 30 z investic na přechod na vysílací standard DVB-T2, 25 z dalších investic (na ty je teď v rozpočtu vyhrazeno celkem 321 milionů) a 15 z provozních nákladů jako cestovné či drobné nákupy.

Na úvod dnešní schůze Rady České televize o tom informoval předseda dozorčí komise Rady České televize Jiří Staněk. „Dozorčí komise to chápe jako první krok k dalším úsporným opatřením směřující k vyrovnanému hospodaření ČT v letech 2021 až 2024,“ konstatoval. Seškrtání rozpočtu na příští rok o 170 milionů by podle dozorčí komise znamenalo, že České televizi by na konci roku 2020 zůstalo v rezervě 1,19 miliardy Kč.

Proti tomu, co řekl Staněk, se ohradil předseda Rady České televize Jan Bednář. „Jsem zásadně nespokojený se stanoviskem, které nám dozorčí komise předložila,“ prohlásil. Kritizoval, že komise, která má radním sloužit jako poradní orgán, jen de facto rekapituluje materiál předložený šéfem televize, ale nejde do podrobností a hlavně nedává doporučení, jak o návrhu rozpočtu hlasovat. Bednář proto navrhl, aby radní dostali od ředitele Dvořáka nové dlouhodobé plány rozvoje České televize na léta 2021 až 2024, a teprve pak schválili rozpočet. Plány má Dvořák odevzdat do 15. února. Pro bylo 13 ze 14 radních. Zdržel se jediný, a to Michael Hauser, který chtěl, aby Dvořák poslal radním dlouhodobé plány už v průběhu ledna.

Ke kritice dozorčí komise se připojil i radní Zdeněk Šarapatka. Naopak radní Beniak se jí zastal: „Dozorčí komise nám předkládá zprávu k rozpočtu vždy ve stejném formátu. Nikdy tam není explicitní doporučení. Nejsem si vědom, že by někdo v minulosti měl s tímto přístupem a formátem problém. Dozorčí komise odvedla stejně dobrou práci jako v minulých případech.“

Radní dál na Bednářův návrh odsouhlasili, že dostanou podrobněji rozepsáno, na co v rozpočtu půjde celkem 430 milionů Kč určených na přechod na DVB-T2 a takzvaný distribuční mix (při hlasování o tomto požadavku se zdrželi jen Beniak a Levá, ostatní byli pro), a stejně tak podrobně žádali specifikovat výrobní úkol, do něhož spadá dramatická tvorba, zábava, dokument a sport (i v tomto případě se zdrželi Beniak a Levá). Obojí chtějí po Dvořákovi do 6. ledna. Další schůzi si totiž naplánovali na 8. ledna.

„Musíme vidět za horizont, bez toho nemůžeme kvalifikovaně rozhodnout o rozpočtu na příští rok 2020,“ tvrdil předtím v debatě Bednář. Schválením nového plánu by přestal platit ten dosavadní pro roky 2017 až 2021, jenž byl naposled aktualizován letos v červnu, přičemž aktualizaci rada schválila. „Schvalovat [rozpočet na rok] 2020, s tím, že nevíme, jak to bude za dva za tři roky, to si nechci dovolit,“ vyjádřil se podobně radní Vladimír Karmazín, který v minulosti Českou televizi přechodně řídil.

Vedení rady sleduje to, aby úspory v rozpočtu na příští rok byly výrazně vyšší. Hraje se totiž o rezervní prostředky z minulých let, které Česká televize postupně spotřebovává. „Chápu, že úspory jsou nutné, ale chci, aby rozpočet byl,“ vyslovila se v debatě radní Ivana Levá.

Z aktuálních dlouhodobých plánů České televize

  rozpočet 2019 plán 2020 plán 2021
příjmy (poplatky 90 %, reklama 10 %) 6.095 (odhad) 6.175 6.125 
výnosy celkem 6.674 6.700 6.620
náklady na výrobu (výrobní úkol) 2.285 2.280 2.150
náklady celkem (bez nákladů na DVB-T2) 6.674 6.700 6.620
počáteční stav peněžních prostředků 1.962 (odhad) 1.300  1.000 
konečný stav peněžních prostředků  1.300 (odhad) 1.000 700 

V milionech Kč. Zdroj: Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2017-2021, aktualizace červen 2019

„Kurz se musí změnit hned. Jinak můžeme ohrozit televizi nebo její nezávislost,“ varoval místopředseda Rady ČT Jaroslav Dědič. Jak dál řekl, jde o to, „aby se v roce 2021 nemuselo škrtat až 800 milionů“ a „aby přistání v roce 2022 bylo výrazně měkčí“.

na minulé schůzi se rada usnesla, že veřejnoprávní ČT má začít od příštího roku šetřit, aby mohla v letech 2022 až 2024 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a na konci období jí zbylo volných 700 milionů Kč.