Rada ČT se nesešla, její dnešní schůze neproběhla

Z 11 členů Rady České televize se k dnešní schůzi sešlo jen pět. Zasedání tak ani nezačalo.

Rada České televize dnes narazila na precedentní problém. Nesešel se dostatek jejích členů, nemohla tak zahájit své zasedání. Z účasti se totiž omluvil předseda Pavel Matocha a místopředseda Pavel Kysilka nebyl v 10 hodin, kdy schůze měla začít, na místě. Omluvili se rovněž radní Hana Lipovská, která nedávno oznámila kandidaturu do sněmovny za Volný blok a to, že do říjnových voleb se zdrží aktivity v radě (dnes nepřišla „ze závažných osobních důvodů“), dále radní René Kühn, Tomáš Samek a také Zdeněk Šarapatka, pro něhož šlo o poslední schůzi, které se mohl zúčastnit, neboť v polovině září mu v radě skončí mandát. Ten se dnes omluvil kvůli hospitalizaci.

„V tuto chvíli musím konstatovat, že jsme neusnášeníschopní,“ řekl na úvod místopředseda Jiří Šlégr. „Řešíme tuto situaci s právním oddělením,“ doplnil a vyhlásil pětiminutovou přestávku. „Momentálně jsme tady v pěti,“ informoval po přestávce s tím, že místopředseda Kysilka měl přijít hodinu po plánovaném začátku zasedání. Kromě Šlégra přišli jen Roman Bradáč, Martin Doktor, Vladimír KarmazínLuboš Xaver Veselý.

Právnička České televize Markéta Havlová a také generální ředitel ČT Petr Dvořák se následně vyslovili pro to, aby se z hlediska právní jistoty vycházelo z toho, že rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina zákonem předepsaného počtu členů. V radě má být 15 členů, nadpoloviční většina tedy znamená osm. To se dnes naplnit nepodařilo.

„Podobná situace se ještě nestala, nerad bych porušoval zákon, budu nucen tuto schůzi ukončit,“ reagoval místopředseda Šlégr. Zasedání tak skončilo po dvaceti minutách, aniž de iure začalo. Je to opačný extrém ve srovnání s minulými měsíci, kdy jednání Rady ČT trvalo i devět hodin.

V Radě České televize momentálně zasedá 11 členů, na čtyři nové se už několik měsíců čeká. Poslanecká sněmovna se k jejich zvolení stále nedostala, a to vinou opakovaných obstrukcí opozice.