Rada ČT vypsala tendr na generálního ředitele. Dvořák zatím neřekl, zda bude obhajovat

Šéf veřejnoprávní televize na dalších šest let by měl být znám 7. června. „Stanovisko Petra Dvořáka výrazně ovlivní zájem hlásit se do konkurzu,“ míní jeden z radních Petr Šafařík.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák. Foto: Česká televize

Petr Dvořák je generálním ředitelem od roku 2011, znovuzvolen byl v roce 2017. Foto: Česká televize

Rada České televize dnes vyhlásila výběrové řízení na nového generálního ředitele České televize pro dalších šest let. Uzávěrka přihlášek je 17. dubna. Současnému generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi vyprší druhý šestiletý mandát letos na konci září. V čele České televize stojí od podzimu 2011, je tedy nejdéle sloužícím šéfem veřejnoprávní České televize, po Jiřím Janečkovi, který předtím ČT vedl osm let, v letech 2003 až 2011. Zda bude Dvořák kandidovat na dalších šest let, dnes radním neřekl.

„Není to z mé strany žádná schválnost ani arogance, ale neznám podmínky výběrového řízení, ten materiál jsem neviděl,“ odpovídal šéf ČT radním před vyhlášením tendru. „Musíte pochopit, že abych dokázal na takovou otázku odpovědět, existují pro to dva základní postuláty. První - až uvidím, jak vypadají podmínky výběrového řízení, druhá - až poté, co uvidím podmínky, proberu to se svoji ženou a co ta mi na to řekne. Potom uvidím, jestli se přihlásím. Finální datum, do kdy bych tuto otázku měl zodpovědět, bylo schváleno už na minulém zasedání, to znamená do 17. dubna.“

O Dvořákovu účast v tendru se ještě před vyhlášením podmínek zajímal jeden z místopředsedů Rady ČT Petr Šafařík. „Neznám důvod. Je důležité znát i důvod, proč se pan radní ptá,“ reagoval Dvořák. „Ptát se kohokoli, jestli se bude hlásit do výběrového řízení, jehož podmínky ještě nebyly vyhlášeny, mi přijde poněkud obzvláštní,“ podotkl k tomu další z místopředsedů rady Vlastimil Ježek, někdejší generální ředitel Českého rozhlasu. Šafařík nato důvod vyjevil: „Jsem si vědom toho, že je to věc ne úplně standardní, ale je důležitá, a to z toho důvodu, že pokud se bude hlásit generální ředitel stávající, je vysoce pravděpodobné, že se nepřihlásí nikdo ze stávajících zaměstnanců České televize. A myslím, že patří k rozpravě, aby se hovořilo i o těchto záležitostech a že stanovisko Petra Dvořáka výrazně ovlivní zájem hlásit se do toho konkurzu.“

Petr Šafařík. Foto: Vojta Herout

Petr Šafařík. Foto: Vojta Herout

„Tohle už je pro mě dost nepřijatelně silná káva,“ prohlásil vzápětí místopředseda Ježek. „Žijeme v zemi, kde platí zákony, pokud se nepletu. Zákon vymezuje, kdo se může přihlásit, rozhodně to v tuto chvíli nejsou dvě období,“ připomněl s odkazem na to, že legislativa Dvořákovi kandidovat na třetí mandát nezakazuje. „Ať se snažím jak se snažím, nerozumím cíli, kam kolega Šafařík směřuje, a vůbec nechápu, kde bere odvahu nutit stávajícího generálního ředitele k vyjádření, ke kterému nemá žádný důvod,“ pokračoval Ježek. „Doufám, že tady podobně nebudeme probírat případné jiné osobnosti, které budou projevovat tendenci se přihlásit nebo nepřihlásit, protože takováto diskuse pro mě zpochybňuje celé výběrové řízení od samého počátku. Buďme prosím velmi opatrní, obezřetní a nedělejme věci, které jsou z mého pohledu opravdu na hraně když ničeho jiného, tak slušnosti.“

Vlastimil Ježek. Foto: Vojta Herout

Vlastimil Ježek. Foto: Vojta Herout

Podle dnes radou schválených podmínek musí uchazeč mít ukončené vysokoškolské vzdělání, manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky musí být i koncepce rozvoje a fungování televize veřejné služby po dobu jeho funkčního období v rozsahu pěti až deseti stran.

Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení jednotlivých dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení. Ten ČT povede od října 2023.

Přijatý návrh harmonogramu volby ředitele ČT

 • 15. února: zahájení výběrového řízení
 • 17. dubna: uzávěrka přihlášek
 • 19. dubna: zveřejnění seznamu přihlášených
 • 17. května: hlasování o zúžení počtu kandidátů na pět
 • 7. června: prezentace kandidátů, pohovory s nimi, následná volba

Schváleno Radou České televize 11. ledna 2023

„Rada ČT zvolila k volbě generálního ředitele červnový termín, protože mandát současného ředitele vyprší na konci září. Kandidáti by tak měli mít dostatečný čas nejen na přípravu projektů a všech administrativních podkladů, ale i na případné vyvázání z aktuálních pracovních povinností. Rovněž tak budou mít téměř čtyři měsíce na přípravu před nástupem do funkce,“ uvedl předseda Rady ČT Karel Novák. Jeho předchůdce Pavel Matocha prosazoval, aby se volilo už 10. května, ale neuspěl s tím.

Minulého tendru se účastnilo 12 kandidátů. Pětici finalistů kromě Dvořáka tvořili Martin Konrád, Jiří František Potužník, Petr Vinklář a právě nynější předseda Rady ČT Novák. Do finále volby postoupili Dvořák a Konrád, bývalý generální ředitel komerční TV Prima. Dvořák následně vyhrál v poměru hlasů 15:0, hlasovala pro něj celá tehdejší televizní rada.

Kdo bude šéfa České televize volit

Rada České televize má mít ze zákona 15 členů. Momentálně v ní zasedá 14 radních. Jedno místo totiž zůstává po loňské rezignaci Pavla Kysilky neobsazené. Poslanci teď plánují vybrat nového radního, trojici finalistů tvoří Jiří Bílek navržený spolkem na podporu lidí s poruchou autistického spektra Cesta vzhůru, vysokoškolský pedagog Jakub Končelík a ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.

Radních, kteří budou volit, by mohlo být ještě o tři více, parlament totiž finišuje s takzvanou malou mediální novelou, která počet radních navyšuje. V případě Rady ČT by jich místo 15 bylo 18. Radní v současnosti volí výhradně sněmovna, nový zákon do volby zapojuje Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Nově by tak podle předlohy poslanci do televizní rady vybírali 12 členů a senátoři šest.

Podle současného zákona o České televizi je ke jmenování i odvolání generálního ředitele potřeba dvou třetin hlasů v radě (takzvaná zvláštní kvalifikovaná většina). Chystaný zákon kvorum v případě jmenování mění: nově by měla stačit prostá nadpoloviční většina. Při 18 radních by to znamenalo 10 hlasů. To je v absolutním vyjádření stejně jako dosud, nicméně v relativním méně - 10 radních v dosavadní patnáctičlenné radě totiž znamená dvoutřetinovou většinu.

Stranám vládní koalice, které teď mají v obou komorách parlamentu většinu, by se v případě, že nový zákon brzy přijmou, mohlo podařit dovolit do Rady ČT až čtyři nové členy. To by v důsledku mohlo před volbou ředitele rozhodujícím způsobem posílit jeden ze dvou táborů v současné radě. Ta je totiž rozdělena zhruba napůl, aspoň soudě podle nedávné tajné volby nového předsedy - v ní byl Novák zvolen těsnou většinou sedmi ku šesti radním (jeden z úřadujících radních tehdy nebyl přítomen). Pokud by se nová čtveřice přidala na jednu či druhou stranu, v obou případech by to dalo desítku hlasů, která je pro zvolení ředitele televize nutná.

Aktuální složení Rady ČT

 • Karel Novák (předseda)
 • Vlastimil Ježek (místopředseda)
 • Pavel Matocha (místopředseda)
 • Petr Šafařík (místopředseda)
 • Roman Bradáč
 • Martin Doktor
 • Vladimír Karmazín
 • René Kühn
 • Ladislav Mrklas
 • Ilja Racek
 • Milada Richterová
 • Tomáš Samek
 • Jiří Šlégr
 • Lubomír Veselý