Rada ČT zvolila novou dozorčí komisi, tři radní odmítli volit

V dozorčí komisi Rady ČT nově zasednou Eva Hubková, Michal Petrman, Petr Juchelka, Jan Lamser a Zuzana Prokopcová. Dnešní volby se neúčastnili radní Kühn, Dědič a Šarapatka.

Rada České televize má novou dozorčí komisi. Čerstvé členy svého poradního orgánu pro hospodaření veřejnoprávní televize zvolila na dnešní schůzi poté, co předchozí dozorčí komisi odvolala jako celek na zasedání před dvěma týdny, což navrhla radní Hana Lipovská. Pětici nových členů dozorčí komise vybírali radní z 12 kandidátů, kromě toho se čtyři zprvu přihlášení z volby omluvili.

Členy komise se v prvním kole první volby stali Michal PetrmanPetr Juchelka, v druhém kole Jan Lamser, v prvním kole druhé volby pak Eva HubkováZuzana Prokopcová. Své nominanty tak do komise dostali radní Pavel Kysilka, místopředsedové Pavel MatochaDaniel Váňa, radní Vladimír KarmazínMartin Doktor. Dozorčí komise bude pracovat ve zcela novém složení, nezasedá v ní nikdo z předchozí pětice. Novými členy dozorčí komise se zmíněná pětice stává počínaje dneškem.

Petrman pracoval v poradenské firmě Deloitte a je členem správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Juchelka je daňovým poradcem. Lamser je finanční konzultant a bývalý člen představenstva ČSOB. Prokopcová působila jako auditorka a pracovala v Českém aeroholdingu. Hubková působila na ekonomických postech v České televize a také v Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Na jaře neúspěšně kandidovala do Rady ČT.

Nové složení dozorčí komise Rady ČT

 • Eva Hubková (nominoval: Vladimír Karmazín)
 • Petr Juchelka (nominoval: Pavel Matocha)
 • Jan Lamser (nominoval: Daniel Váňa)
 • Michal Petrman (nominoval: Pavel Kysilka)
 • Zuzana Prokopcová (nominoval: Martin Doktor)

Průběh volby

 • V prvním kole první volby byl radními do komise vybrán Michal Petrman (dostal 10 hlasů) a Petr Juchelka (9).
 • Do druhého kola volby postoupili Radek Žádník (7), Oldřich Lichtenberg (6), Zuzana Prokopcová (6), Filip Hejl (5), Eva Hubková (5) a Jan Lamser (3). Vypadli Robert Kysela (2), Václav Musílek (1), Petr Brozda (1) a Martin Hauptvogl (0), kteří nedostali dostatek hlasů. Kvórum bylo 8 hlasů.
 • V druhém kole byl zvolen Jan Lamser (dostal 9 hlasů).
 • Do třetího kola postoupili Prokopcová (7), Žádník (6), Hejl (5) a Hubková (5). V druhém kole vypadl Lichtenberg (3).
 • Ve třetí kole dostala Prokopcová 7 hlasů, Hubková 6, Žádník 6 a Hejl 5. Na řadě tedy byla druhá volba, opět tříkolová. Předcházela mu půlhodinová přestávka.
 • V prvním kole druhé volby byly zvoleny Eva HubkováZuzana Prokopcová, obě obdržely 10 hlasů. Žádník dostal 2 hlasy a Hejl 1 hlas, ani jeden tak neuspěl.

Zdroj: Rada ČT

Veřejnost i generální ředitel ČT Petr Dvořák se jména nominovaných dozvěděli až dneska. „Nebyli jsme schopni ověřit nestrannost jednotlivých kandidátů, protože jsme neznali jejich jména,“ upozornil za Českou televizi ředitel Dvořák poté, co místopředseda Matocha přečetl seznam kandidátů.

Některá kandidátská jména Dvořák napadl už předem, v dopise radním. Jednalo se o ty, u nichž podle šéfa ČT „lze mít skutečně důvodné pochybnosti o nestrannosti“. „Paní ing. Hubková se soudila s Českou televizí o neplatnost skončení pracovního poměru, přičemž věc skončila až u Ústavního soudu, který její ústavní stížnost odmítl,“ uvedl šéf ČT k jedné ze zvolených.

Výhrady měl rovněž v případě jednoho z finalistů Radka Žádníka, který nakonec zvolen nebyl: „Jde o bývalého člena vrcholného managementu předcházejícího generálního ředitele [Jiřího Janečka], který od okamžiku, kdy se rozhodl odejít z České televize, ji od počátku jednostranně kritizoval a vykonával funkci pro Barrandov Televizní studio“. V současné době probíhá soudní řízení mezi Českou televizí a majitelem Barrandov Televizní studio, panem Jaromírem Soukupem, kde vyjádření p. ing. Žádníka jsou používána jako důkazy proti České televizi.“

Před volbou

Čerstvě odstoupivší předseda rady René Kühn dnes navrhoval, aby se volba dozorčí komise odložila na 9. prosince, až situaci v radě a způsob odvolání předchozí dozorčí komise projedná volební výbor poslanecké sněmovny. Ten se sešel minulý čtvrtek 19. listopadu, ale kauzu projednat nestihl. K odložení volby vyzvaly v úterý i iniciativa Rekonstrukce státu nebo spolek Milion chvilek pro demokracii.

Kühnův návrh podpořili radní Zdeněk ŠarapatkaMartin Doktor. „Stále si myslím, že bychom mohli postupovat drobně uvážlivěji a volbu odložit,“ podotkl Doktor. Kühn, Šarapatka a Doktor následně hlasovali pro vypuštění volby z programu dnešní schůze, radní Jaroslav Dědič, Jiří ŠlégrTomáš Samek se zdrželi, nicméně většina radních byla proti. „Postup rady je zcela legální, jsou na to právní posudky, je to z mého pohledu nezpochybnitelné,“ uvedl místopředseda Rady ČT Pavel Matocha, který dnešní jednání rady vedl. Podle radního Pavla Kysilky bylo zákonné i odvolání předchozí dozorčí komise. „Celý ten postup byl právně naprosto v pořádku,“ prohlásil později v diskusi.

Matocha následně přečetl seznam kandidátů do dozorčí komise. Na nich se podle Matochy shodli členové Rady ČT na pracovních jednáních v pondělí a dnes, kdy vyslechli i prezentace kandidátů. „Považuji toto z naší strany za vydiskutované, považuji navržené kandidáty za kvalitní,“ předeslal místopředseda Matocha.

Kandidáti navržení do dozorčí komise

 • Petr Brozda
 • Martin Hauptvogl
 • Filip Hejl
 • Eva Hubková
 • Petr Juchelka
 • Robert Kysela
 • Jan Lamser
 • Oldřich Lichtenberg
 • Václav Musílek
 • Michal Petrman
 • Zuzana Prokopcová
 • Radek Žádník

Kandidáti, kteří se omluvili

 • Radim Ječný
 • Stanislav Spurný
 • Tomáš Kollarzcyk
 • Petr Šlechta

Zdroj: Rada ČT

Radní Šarapatka následně kritizoval to, že se kandidáti do dozorčí komise nepředstaví veřejně. To Matocha nepovažuje za nutné, argumentoval tím, že dozorčí komise je poradním orgánem Rady ČT a jí jsou také voleni. „Když chcete volit členy dozorčí komise po jednom, po jednom je také musíte odvolávat,“ zdůraznil radní Šarapatka. Ten měl k dispozici právní rozbor od Hany Marvanové. „Rada ČT může členy dozorčí komise odvolat i bez udání důvodu, nebo z jiných než obligatorních důvodů,“ uvedl místopředseda Matocha, a to na základě svých právních podkladů. Kdo mu je vypracoval, odmítl na dotaz radního Šarapatky zveřejnit. „Mám k tomu dobré důvody,“ řekl. Šarapatka ohledně navrženého seznamu kandidátů do dozorčí rady hlasoval proti. Kühn, Dědič a Doktor se zdrželi. Většina byla opět pro.

„Jsem přesvědčen, že Rada ČT jedná protiprávně a nezákonně,“ oznámil následně radní Šarapatka a volby dozorčí komise se proto odmítl účastnit. Stejně tak se volby neúčastnili ani René Kühn a Jaroslav Dědič, kteří na minulé schůzi vzdali funkcí předsedy, respektive místopředsedy televizní rady. Po poznámce radní Hany Lipovské, že „neúčast těchto členů rady nic nemění na volební aritmetice,“ souhlasil místopředseda Matocha, že pro zvolení člena dozorčí komise je nutné, aby pro něj hlasovala většina všech členů Rady ČT, tedy osm. Rada ČT má 15 členů.

Výběr nových radních řídila dnes vybraná volební komise, které předsedal radní Roman Bradáč a dalšími členy byli radní Jaroslav Maxmilián Kašparů a Vladimír Karmazín.

Úprava rozpočtu i dlouhodobých plánů prošly

Středeční zasedání Rady ČT po volbě dozorčí komise pokračovalo debatou o aktualizaci letošního rozpočtu České televize a dlouhodobých plánech rozvoje veřejnoprávní instituce do roku 2024. Oba dokumenty předložené vedením televize prošly u radních poměrně hladce.

Aktualizaci rozpočtu vzali na vědomí s tím, že připomněli, že stav finančních prostředků na účtech ČT nesmí koncem letoška klesnout pod 1,21 miliardy Kč. Na začátku roku ČT disponovala 1,595 miliardy. V příštím roce má minimum, které ČT nebude smět podkročit, činit rovnou miliardu korun.

Česká televize má pro letošek schválený vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 6,76 miliardy Kč. Hlavní příjmovou položkou jsou televizní poplatky, které měly letos přinést zhruba 5,6 miliardy Kč. Hospodaření výrazně ovlivní koronavirová epidemie. Podle svého zářijového odhadu přijde ČT o 200 milionů Kč, z toho 150 milionů z obchodní činnosti a 50 milionů z koncesionářských poplatků.

Aktualizovaný rozpočet podle radního Pavla Kysilky konstatuje nutnost některých přesunů mezi roky 2020 a 2021 v oblasti programové, ale i nákladové a výnosové. Podle dřívějších informací by to mělo rozpočet ČT v příštím roce zatížit skoro o čtvrt miliardy. „Stále nikdo neumíme dohlédnout konce těch dějů spojených s covidem, za takové situace potřebuje management jakékoliv organizace značnou dávku flexibility,“ podotkl radní.

Upravené plány České televize do roku 2024 radní jednomyslně schválili. Pro budoucí období by podle Kysilky mělo vedení pojmout dlouhodobé plány jako kontinuální proces, ke kterému by se rada dvakrát ročně vracela. Jako rizika pro budoucí hospodaření ČT Kysilka uvedl nejistý vývoj výběru poplatku nebo riziko změny účtování DPH. Z vracené DPH má nyní televize 350 až 400 milionů Kč ročně. To zákon garantuje zatím jen do roku 2021. Generální ředitel Dvořák dnes na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) žádal, aby se vratky DPH zachovaly až do roku 2024, kam sahají právě zmíněné dlouhodobé plány ČT.

Sdílejte