Rada ČTK začala přenášet svá jednání po internetu

Po rozhlasové a televizní radě může veřejnost přes internet sledovat schůze i té agenturní.

ČTK

Rada ČTK zasedá jednou za měsíc v sídle agentury, v Opletalově ulici v Praze

Na webu rady ČTK přibyla nová kolonka Video. Počínaje dnešním jednáním, prvním v letošním roce, tam budou dostupné všechny záznamy ze zasedání radních. Pro hlasovalo pět radních z šesti přítomných, proti byl pouze Pavel Foltán (za ANO). Ten bez vysvětlení odkázal na rozdílné stanovisko, které slíbil do tří dnů přiložit k zápisu z jednání.

Foltánem opakovaně využívaný přístup ostatní radní kritizovali s tím, že o jeho připomínkách chtějí diskutovat přímo na jednání. „Nemůžeme se chovat normálně a říkat si stanoviska rovnou?“ ptala se místopředsedkyně Michaela Marksová (za ČSSD). Foltán následně řekl, že k bodu zveřejňování záznamů „nejsou žádné materiály“, že to „není jednoduchá problematika“ a upozornil, že poté, co minule nebyl, o tématu dopředu nebyl zpraven. Místopředseda rady Petr Žantovský (za ANO) se dnes ze zasedání omluvil, stejně jako minule.

Zatímco Rada České televize a Rada Českého rozhlasu streamují zvukové záznamy ze svých jednání už dlouhou dobu, v případě rady ČTK tato možnost doposud chyběla. Oproti televizi a rozhlasu je nahráván také obraz. Jde o jeden z kroků, kterým chce v prosinci zvolený předseda rady David Soukup (za ANO) přiblížit činnost rady veřejnosti.

Soukup by agenturní radě také rád zřídil účty na sociálních sítích, jak avizoval v nedělním rozhovoru pro Médiář. Tento bod dnes radní nedořešili. Diskuse se točila zejména kolem obav z nenávistných komentářů. „Vnímám Facebook jako jeden z prostředků zhrubnutí naší společnosti. Je to efektivní komunikační kanál, ale má své velké nedostatky,“ řekla místopředsedkyně rady Jaroslava Wenigerová (za ODS).

Soukup je také ode dneška pověřen, aby vypracoval návrhy na změnu jednacího řádu rady. Jeho aktualizaci radní řešili už v prosinci, kdy Angelika Bazalová (za Piráty) navrhla jeho doplnění o bod, který řeší případný střet zájmů členů rady. Podle zápisu konkrétně mluvila o „ustanovení, které definuje povinnost členů rady informovat ostatní členy o jakékoli osobní zainteresovanosti v souvislosti se stížnostmi, kterými se rada zabývá a také povinnost upozornit ostatní členy rady na svou možnou podjatost při hlasování.“

Vedle střetu zájmů doplnil předseda Soukup několik vlastních představ. Patří mezi ně ukotvení, jak má vypadat omluva z jednání, a úprava bodu definujícího „orgány rady“. Podle Soukupa má být počet místopředsedů explicitně stanoven na dva.

Oba návrhy Soukupa reagují na prosincové zasedání, po kterém má rada oproti dosavadním zvyklostem tři místopředsedy. Opětovně byla zvolena Jaroslava Wenigerová a nově Michaela Marksová. Místopředsedou - předsednictvo je voleno přesně na rok - ale zůstal až do února i Petr Žantovský. Ten by v předsednictvu rád pokračoval, jak avizoval pro Médiář. Soukup ale míní, že „je nesmysl mít ve vedení většinu radních“. „Nevím, proč bychom měli čtyři řidiče tramvaje a jen tři cestující,“ vysvětloval Soukup. 

„Standardizace omluvenek“ je reakcí na Žantovského a Foltánovu nepřítomnost na prosincovém jednání, ze kterého se oba omluvili na poslední chvíli. Oba spoléhali, že se volba předsednictva odloží, ostatní radní ale schválili navržený program a předsednictvo zvolili. Žantovský pak ve svém veřejném prohlášení, zveřejněném minulý čtvrtek na webu Česká média, označil volbu za neplatnou, protože „proběhla v rozporu s jednacím řádem“. Médiáři přitom o tři dny dříve řekl, že volba proběhla podle jednacího řádu.

Na dnešním zasedání se o volbě předsednictva nediskutovalo. Radní se ale vrátili k možnosti proplácení cestovného na schůze. Kvůli tomu, že se dosud neproplácí, Pavel Foltán dva roky po sobě nehlasoval pro přijetí rozpočtu ČTK. Radní se shodli, že by se jízdné proplácet mělo - podobně jako v případě Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. U nich ale proplácení výloh zaručují příslušné zákony. Radní ČTK proto dnes schválili usnesení, že vznesou dotaz na ministerstvo financí, jak výlohy právně zajistit, což je dosud nejasné. Proti byl pouze radní Foltán, který i k tomuto dodá rozdílné stanovisko.