Rada pro vysílání kritizuje debatu o masturbaci a menstruaci na rádiu Frekvence 1

  • ČTK
  • 30. 05. 2013 18:21

Rádio Frekvence 1 podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) porušila zákon odvysíláním tří dílů pořadu Dámský klub věnovaných tématům masturbace, menstruace a ženského přirození. Rádio údajně mohlo narušit psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, rada zároveň upozornila na nevhodnou dobu pro vysílání podobných pořadů. Uvádí se to v dnešní tiskové zprávě RRTV.

Moderátorky Dámského klubu. Repro: frekvence1.cz

Moderátorky Dámského klubu. Repro: frekvence1.cz

Rada ve všech případech vycházela ze znaleckých posudků. Provozovatel dostal sedmidenní lhůtu k nápravě, která má například formou dramaturgického zásahu zajistit, aby se podobné případy neopakovaly. „Zatím máme k dispozici pouze tiskovou zprávu, nikoliv oficiální stanovisko RRTV. Neznáme tedy plné znění posudků, nevíme kdo je zadával a za jakým účelem. Při přípravě pořadu Dámský klub spolupracujeme s renomovanými odborníky z řad sexuologů, psychologů a soudních znalců, abychom pořad vytvářeli v souladu s moderními odbornými trendy a českým právním řádem. Z tiskové zprávy RRTV vyplývá jen to, že RRTV má k dispozici jiná odborná stanoviska, než my. Ne lepší, ne správnější, ne hodnověrnější - jen jiná,“ reagoval ředitel Frekvence 1 Miroslav Škoda.

V prvním případě rada kritizuje dopolední vysílání Dámského klubu z letošního 27. února. „Moderátorky Dámského klubu Frekvence 1 zvolily na téma masturbace způsob, který nevede k vytváření potřebné sexuální kultury, ale naopak vede k posilování a jakési normalizaci sexuální subkultury a jejího vyjadřování,“ uvedla rada v tiskové zprávě. Takový způsob prezentace podle ní u nedospělého jedince závažným způsobem porušuje hodnotový systém potřebný pro kvalitní vývoj a rozvoj sexuality. Za závažné pochybení pak označila zejména „zveřejňování vlastní masturbace, vyzývání ke zveřejnění masturbace, ‚výzvu k celostátní masturbaci‘ a soutěži v ní“.

Z podobných důvodů se rada obrací na Frekvenci 1 i v druhém případě, opět kvůli pořadu Dámský klub, tentokrát z 1. března a na téma podoby „dokonalého dámského přirození“. „Veškeré v předmětném pořadu vyslovované komentáře mající sexuální podtext či ‚citované SMSky‘ se sexuálním podtextem svým sdělovaným obsahem narušují a svým způsobem tak i částečně ohrožují psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých,“ uvedla rada.

Pořad Dámský klub si vysloužil kritiku i za své vysílání z 6. března na téma ženské menstruace. Rada upozornila mimo jiné na údajně vulgární a hrubě pokleslé vedení pořadu, používání vulgárních a obhroublých výrazů a primitivní vtipkování.

Všednodenní relace spočívá mimo jiné v tom, že moderátorky Vlaďka Pirichová, Aneta ChristovováLinda Finková vyzvou posluchače a posluchačky, aby do vysílání sdělovali své zkušenosti. Radě se obsah pořadu vzpříčil už před dvěma lety, když se v něm mluvilo o sexu za protislužbu, opět dopoledne.