Rada pro vysílání popotahuje rádio Color za názor o křivdách církve a komunistické strany

Názory musejí být podle zákona odděleny od informací zpravodajského charakteru, to provozovatel nedodržel, míní rada.

Provozovatel rádia Color, firma Ultravox, kterou nedávno od zakladatele stanice Petra Žantovského převzal Miroslav Pýcha, bude muset regulační radě pro vysílání vysvětlovat jednu z ranních promluv svého moderátora. Ten ve čtvrtek 24. října kolem 9. hodiny ranní do vysílání mimo jiné řekl „jak je vůbec možný, že někdo chce něco církvi vrátit, kde ta církev ty peníze vzala a jakým způsobem ten majetek nabyla, že vůbec má tu odvahu, si v Čechách o ně říct, kde navíc ještě všichni jsme ateisti. Já to moc nechápu, těch křivd ze strany církve bylo tolik, že by měla bejt ráda, že vůbec může fungovat, stejně podle mě jako komunistická strana.“

Tím provozovatel rádia podle rady porušil zákonnou povinnost „zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení a povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, přičemž názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru“.