V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Rada pro vysílání vytýká Primě výroky ve zprávách

Regulátor kritizuje příspěvky ze zpráv k uprchlíkům z Iráku, podle Primy byly pravdivé.

Rada pro vysílání má za to, že televize Prima svými zpravodajskými relacemi porušila zákon, když určité příspěvky v nich na přelomu března a dubna 2016 „neoddělovaly hodnotící komentáře od informací zpravodajského charakteru“. Šlo o téma integrace uprchlíků z Iráku v Česku. Prima v inkriminovaných reportážích obhajovala 

„Názorová stanoviska provozovatele byla divákům prezentována jako fakta. Diváci si tak na základě odvysílaného obsahu nemohli utvořit vlastní nezávislý názor, jelikož zaujaté redakční komentáře je naváděly k jediné možné interpretaci medializovaného dění,“ míní regulátor.

„Jedná se o skutkové výroky, které jsou prosty hodnotových soudů,“ kontruje Prima. Kritizuje, že radní neměli narozdíl od jejích redaktorů dostatečné podklady pro posouzení reportáží, a tvrdí, že zmíněné příspěvky jsou pravdivé. Prima také apeluje na radu, aby naopak „aktivně přispívala k odstranění ovzduší autocenzury, které bohužel v Česku ve jménu takzvané politické korektnosti sílí“.

Kompletní znění výtky regulátora

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období od 28. března do 17. dubna 2016 odvysílal na programu Prima v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, zařazované vždy v čase od 18:55 hodin, 9 celkem čtyři zpravodajské příspěvky, které informovaly o údajném křivém nařčení provozovatele z manipulace zpravodajským materiálem, jenž se vztahoval k tématu integrace uprchlíků z Iráku na území České republiky, přičemž tyto příspěvky neoddělovaly hodnotící komentáře od informací zpravodajského charakteru. Jednalo se konkrétně o tyto zpravodajské příspěvky: příspěvek informující o plánovaném odchodu skupiny Iráčanů z České republiky ze dne 31. března 2016 (12:12 minut od začátku pořadu), příspěvek informující o pozastavení projektu nadačního fondu Generace 21 ze dne 1. dubna 2016 (01:08 minut od začátku pořadu) a dva na sebe navazující příspěvky o odjezdu skupiny Iráckých uprchlíků do Německa ze dne 2. dubna 2016 (01:15 a 02:52 minut od začátku pořadu). V příspěvcích docházelo k prolínání zpravodajského obsahu a hodnotících komentářů moderátorů a redaktorů relace (např. „Kritici přitom tehdy tvrdili, že jsme reportáž nebo vyjádření George Batty zmanipulovali. Teď se ukazuje, že lidé skutečně stoprocentně spokojeni nebyli“, „Máme si to vysvětlit tak, že v době natáčení naší reportáže byli uprchlíci spokojeni a svůj názor změnili až teď? Na to nám nedokázal nikdo odpovědět.“, „Naše televize se totiž po odvysílání původní reportáže, kde jsme jako první upozornili na to, že uprchlíci nejsou spokojeni s ubytováním v Česku, stala terčem útoku jiných médií a iniciativy HateFree“), přičemž názorová stanoviska provozovatele byla divákům prezentována jako fakta. Diváci si tak na základě odvysílaného obsahu nemohli utvořit vlastní nezávislý názor, jelikož zaujaté redakční komentáře je naváděly k jediné možné interpretaci medializovaného dění. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

Zdroj: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kompletní prohlášení Primy

Vyjádření FTV Prima k upozornění na porušení zákona vysíláním 4 reportáží o migraci v březnu a dubnu 2016

Dle tiskové zprávy z 11. 1. 2017 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém prvním letošním zasedání rozhodla o tom, že naši společnost upozorní na údajné porušení zákona, které mělo spočívat v prolínání zpravodajského obsahu a hodnotících komentářů moderátorů ve čtyřech reportážích z března a dubna 2016, které se týkaly skupiny migrantů z Iráku.

RRTV uvedla tyto příklady údajně závadných výroků z reportáží:

  • „Kritici přitom tehdy tvrdili, že jsme reportáž nebo vyjádření George Batty zmanipulovali. Teď se ukazuje, že lidé skutečně stoprocentně spokojeni nebyli.“
  • „Máme si to vysvětlit tak, že v době natáčení naší reportáže byli uprchlíci spokojeni a svůj názor změnili až teď? Na to nám nedokázal nikdo odpovědět.“
  • „Naše televize se totiž po odvysílání původní reportáže, kde jsme jako první upozornili na to, že uprchlíci nejsou spokojeni s ubytováním v Česku, stala terčem útoku jiných médií a iniciativy HateFree.“

RRTV označila výše uvedené výroky jako názorová stanoviska provozovatele, která byla divákům prezentována jako fakta. Diváci si tak podle RRTV „na základě odvysílaného obsahu nemohli utvořit vlastní nezávislý názor, jelikož zaujaté redakční komentáře je naváděly k jediné možné interpretaci medializovaného dění“.

FTV Prima je udivena, že RRTV považuje takové výroky za „hodnotící komentáře“ či „názory“, když se jedná o skutkové výroky, které jsou prosty hodnotových soudů. FTV Prima si za těmito skutkovými výroky stojí, je schopna je doložit a je překvapena tím, že RRTV tyto pravdivé výroky veřejně zpochybňuje. RRTV totiž při svém rozhodování vycházela z pouhé, nikým nepodepsané mediální analýzy, která řešila do značné míry otázky míjející se se skutkovými podstatami ust. § 31 odst. 2 a 3 zákona o vysílání, nezjišťovala si fakta přímo u aktérů či svědků událostí a nevzala v potaz důkazy, které měla od FTV Prima k dispozici. Sama žádné důkazy, které by vytýkaná skutková tvrzení vyvracely, nikdy FTV Prima neprezentovala. Takový přístup RRTV dle názoru FTV Prima zcela vylučuje seriózní rozhodování o obsahu reportáží z hlediska zákonných povinností týkajících se objektivity a vyváženosti.

FTV Prima tedy považuje předmětné upozornění na údajné porušení zákona za nezákonné, neboť je přesvědčena, že svými pravdivými reportážemi nenaplnila skutkovou podstatu žádného správního deliktu.

FTV Prima by uvítala, kdyby činnost RRTV, mezi jejíž úkoly patří i obrana nezávislosti televizního vysílání před vnějšími tlaky, aktivně přispívala k odstranění ovzduší autocenzury, které bohužel v České republice ve jménu tzv. politické korektnosti sílí.

Zdroj: televize Prima