Rádio BBC dostalo v Česku licenci pro vysílání do roku 2025

Tzv. transformační licence má v příštích letech usnadnit přechod z analogového na digitální vysílání.

Rada pro vysílání udělila společnosti BBC Radiocom (Praha) tzv. transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 12 pozemních vysílačů, na nichž BBC dosud vysílala, a to do 10. října 2025.

Tzv. transformační licence má v příštích letech usnadnit přechod z analogového na digitální vysílání rádií. Na takové oprávnění platicí do října 2025 má právo každý provozovatel, jemuž dobíhá analogová licence, a to v případě, že požádá o její prodloužení v období dva roky až rok a půl předtím, než současné oprávnění skončí. BBC by současná licence vypršela v červenci 2012.

Za to se provozovatelé naopak musejí písemně zavázat, že ke stanovenému datu ukončí analogové vysílání příslušné stanice a že ta bude dál vysílat už jen digitálně.

Transformační licence do zákona prosadili provozovatelé privátních rádií. Chtěli se totiž vyhnout tomu, aby jim rada pro vysílání třeba už neprodloužila analogové licence, které postupně končí, a jejich dosavadní investice by přišly vniveč. Na oplátku za jistotu největší hráči rozhlasového trhu slíbili, že budou finančně náročnou technologickou změnu podporovat.

BBC vysílalo v češtině 66 let, od roku 1939 do roku 2006, tehdy svou českou redakci, produkující lokální obsah zahraničního vysílání BBC World Service, uzavřela. Na jejích zmíněných kmitočtech dnes šíří program BBC World Service v angličtině, který se denně střídá s programem zpravodajského Rádia Česko veřejnoprávního Českého rozhlasu - ten jde v časech 8-11 a 13-16 hodin.

BBC World Service má v Evropě už jen dvě samostatné redakce, ukrajinskou a ruskou. Jak přibývá let po pádu železné opony, své aktivity v evropských postkomunistických demokraciích BBC omezuje a přesouvá svou pozornost na východ - česká redakce skončila kvůli plánům na televizi pro Blízký Východ.

Transformační licenci už má třeba Rádio Prácheň (skupina Media Bohemia), pražské Dance radio (Lagardere) či nejposlouchanější tuzemská stanice Impuls (Londa).