Radio Contact Liberec se mění na Hitrádio Contact

Tradiční stanice Radio Contact Liberec se začleňuje do rozhlasové skupiny Media Bohemia.

Radio Contact Liberec, nejposlouchanější regionální stanice v Libereckém kraji, se produktově začlení do rozhlasové skupiny Media Bohemia. „Tato akvizice technicky umožní přeskupení produktů do nového, efektivnější uspořádání klíčových rodin rádií provozovaných skupinou. V Libereckém kraji a širším okolí tak bude možné dlouhodobě kontinuálně rozvíjet jak brand Hitrádia Contact, tak i brand Rádia Blaník Liberec,“ uvádí Media Bohemia. Skupina, která provozuje sítě Blaník, Fajn rádio, Hitrádio a Rock Radio, nedávno liberecký Contact koupila od dlouholetých majitelů JanaJarmily Požických. Contact v Liberci vysílá od začátku 90. let.

„Management a všichni zaměstnanci a spolupracovníci budou dál v rádiu působit a budou tak úročit své dlouholeté zkušenosti. Jan Požický zůstane i nadále programovým ředitelem a Jaroslav Požický se bude starat o obchod z pozice obchodního ředitele i nově v rámci regionálního ředitele Radiohouse,“ řekla Médiáři PR manažerka Radiohouse Petra Poláchová.

„Díky nové akvizici a souvisejícími záměry bude možné přinést posluchačům v Libereckém regionu větší programovou a hudební pestrost,“ uvedl programový ředitel Jan Požický.  

„Hlavní konkurenční výhoda Contactu - regionální zaměření a obsah bude pro tento brand i nadále klíčová. Stávající tým zúročí 30 let budovanou znalost, kontakty a aktivity v regionu při rozvoji spoluprací a zapojení se do regionálních akcí,“ doplňuje shrnuje obchodní ředitel Contactu a regionální ředitel Radiohouse Jaroslav Požický. „Regionální reklamní zadavatelé budou mít nově možnost plánovat rádiové kampaně i na posíleném Rádiu Blaník Liberec a napříč celým Českem na úspěšných formátech sítě Rádia Blaník, Hitrádií, Rock Rádií, nebo Fajn rádia. Díky této pestré škále rádií, které jsou součástí skupiny Media Bohemia, bude možné lépe cílit na posluchače podle sociodemografických kritérií.“

„Naším cílem je budovat i nadále silný brand Hitrádia Contact vedle silného Rádia Blaník Liberec. Pro reklamní zadavatele se otevírají nové příležitosti, a to nejen v rádiu, ale i v online prostředí. Mediální zastupitelství Radiohouse, které obchodně zastupuje rádia skupiny Media Bohemia, vidí velké zlepšení v cílení a silnějším zásahu díky možnosti kupláží,“ říká Štěpán Ryska, obchodní ředitel skupiny a jednatel Radiohouse.