Radiohouse mění strukturu obsluhy národních klientů, zastřeší ji Karel Friml

Prodejce reklamy skupiny Media Bohemia činí kroky k vyšší podpoře rádia jako mediatypu.

Karel Friml

Karel Friml

Mediální zastupitelství Radiohouse, které prodává reklamu na rádiu Blaník a v sítích Hitrádio, Fajn rádio a Rock Radio, mění způsob obsluhy národních klientů. Oddělení agenturního obchodu zastřeší dosavadní aktivity mediálních agentur a péči o jejich stávající inzerující zadavatele. Oddělení speciálních projektů posiluje o manažery, marketéry i grafiky. A vznikají dvě nová oddělení: oddělení výzkumně-analytické oddělení a oddělení rozvoje a vzdělání všech obchodních týmů, jež má zajistit kontinuální růst a kompetentnost mediálních konzultantů.

Implementaci a provoz těchto aktivit zastřeší Karel Friml, dosavadní ředitel národního obchodu. Ten byl k 1. červnu jmenován do nové role provozního ředitele Radiohousu. Má řídit celý obchodně-provozní proces společnosti, s přímým řízením oddělení agenturního obchodu, speciálních projektů, analytické a prezentační podpory a rozvoje a vzdělávání. „Bude řídit nejen trh mediálních agentur jako dosud, ale bude i koordinovat veškeré aktivity směrem k významným zadavatelům. Stejně tak má za úkol vytvořit nový tým, který pomůže s profesionálním fullservisem a argumentací podporující rádio jako mediatyp,“ doplnil Miroslav Hrnko, generální ředitel skupiny Media Bohemia, pod kterou Radiohouse patří.

V rámci divize centrálního obchodu v návaznosti na to posiluje oddělení key account, které bude hlavním článkem front office pro významné zákazníky a s úkolem získat dosud neinzerující klienty. Klíčovou úlohu přebírá ředitel divize centrálního obchodu Petr Harcuba. Ředitel podpory prodeje Zdeněk Kůs zastřeší client service klíčových přímých národních zadavatelů v rámci oddělení key account a zaměří se taktéž na proces akvizice velkých zadavatelů sídlících v regionech.

„Vnímáme měnící se mediální trh a jeho požadavky, stejně tak je našim cílem zvýšit investice reklamních zadavatelů do rádia jako mediatypu, jak to je běžné nejen v evropských zvyklostech,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohousu. „Současný stav v Česku odráží málo efektivní marketingová a analytická podpora rádia, jak ze strany obchodních zastoupení, tak mediálních a kreativních agentur, směrem k velkým zadavatelům. A proto je třeba mezi všemi subjekty mediálního řetězce hledat shodu opřenou o reálná data a výsledky komplexních analýz a porovnání s ostatními mediatypy,“ míní.

Aktuální změny přicházejí nedlouho poté, co Media Bohemia Media Bohemia odprodala televizní skupině Prima prodejce internetové reklamy Impression Media. Radiohouse si pak postavilo pro prodej a distribuci internetové reklamy vlastní tým. Nová divize RH Digital nabízí jak výkonnostní reklamu na webech a sociálních sítích, tak reklamu ve zvukové podobě spojenou s rozhlasovými streamy a s podcasty, respektive v balíčcích se spoty v klasickém vysílání.

Sdílejte