Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Radiokomunikace se při propagaci digitalizace rádií zaštiťují Českým rozhlasem

České Radiokomunikace, dominantní tuzemský provozovatel televizních i rozhlasových sítí, si tento týden pozvaly do prostor pražského žižkovského vysílače zástupce rozhlasových stanic, chtějí být u začátku debaty o tom, jak mají po nedávno skončené televizní digitalizaci opustit letitý analogový způsob šíření opustit také rádia.

Digitalizaci představují jako lék na ekonomickou stagnaci oboru a snižování zájmu o tento typ média. V oficiálním komuniké si pak na podporu svých argumentů berou veřejnoprávní rozhlas.

„Rozhlasové vysílání se v současné době potýká s řadou bariér, které způsobují pokles poslechovosti rozhlasu a reklamních výnosů. Právě digitalizace je podle zástupců Českých Radiokomunikací a Českého rozhlasu jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje pozemního rozhlasového vysílání,“ uvedla firma.

Pavel Balíček, vedoucí Týmu digitálního vysílání Českého rozhlasu, pak argumentuje: „Abychom se v procesu digitalizace rozhlasového vysílání mohli posunout dále, je nutné stanovit jasnou národní strategii. Zároveň navrhujeme zahájit aktivní dialog o budoucí koncepci digitálního rozhlasového vysílání se všemi zainteresovanými subjekty, zejména s regulačními autoritami. Chtěli bychom také ustanovit národní koordinační DAB fórum a uspořádat národní konferenci o digitálním rozhlasu.“

Generální ředitel Českých Radiokomunikací Kamil Levinský prosazuje digitalizaci rozhlasu jako krok pro udržení konkurenceschopnosti vůči ostatním platfromám tvrzením, že se stejně jako digitalizací televize „posluchačům zpřístupní výrazně větší programová nabídka“.

Analogový pozemní příjem rozhlasového vysílání je teď dominantním způsobem příjmu pro většinu posluchačů. Mezi jeho hlavní výhody patří

  • vysoké pokrytí,
  • mobilita,
  • nezávislost na datových sítích
  • a příjem bez poplatků.

Mezi největší bariéry rozvoje rozhlasového vysílání přitom podle Radiokomunikací v současné době patří

  • nedostatek frekvencí pro nové programy,
  • omezené možnosti rozvoje nových služeb s přidanou hodnotou vedle pouhého přenosu zvuku,
  • kvalitativní limity přenosu audia,
  • omezené možnosti provázat rozhlasové vysílání s internetem
  • a integrace analogového přenosového systému do dnešních plně digitálních koncových zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety, navigace nebo elektronické systémy v automobilech.