Radiokomunikace spustí infokanál k DVB-T2

České Radiokomunikace chystají spuštění vlastního informačního kanálu k přechodu na DVB-T2, druhou generaci digitálního vysílání. Tuzemský dominantní operátor televizního signálu dostal od rady pro vysílání licenci na program šířený pozemními sítěmi, který ponese název Nalaďte se na DVB-T2. „Kanál by měl být spuštěn v září,“ sdělili Médiáři mediální zástupci firmy. Podle dřívejších zpráv by měl přinášet technické informace, jak na nový standard vysílání přejít.

Přechod z vysílacího standardu televize DVB-T na úspornější DVB-T2 má v Česku proběhnout od listopadu 2019 do června 2020. Zmíněný kanál má být součástí informační kampaně operátora, namířené právě na domácnosti, které přijímají televizní signál z pozemních vysílačů. Kromě toho České Radiokomunikace průběžně pořádají školení se servisními firmami a na podzim hodlá znovu oslovit společenství vlastníků bytových jednotek.