V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Radní ČT tlačí na zveřejnění jmen pod stížností, spor posoudí lidi zvenčí i interní audit

Milan Uhde a další radní ČT

Milan Uhde a další radní ČT při volbě Petra Dvořáka ředitele televize, podzim 2011

Generální ředitel České televize Petr Dvořák a ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal dnes na schůzi kontrolní Rady ČT reagovali na podnět 23 redaktorů v čele s Danielou Drtinovou a Adamem Komersem na údajné autocenzurní zásahy do zpráv, zejména ze strany Šámalova přímého podřízeného šéfredaktora Petra Mrzeny.

Ten na schůzi nebyl, nicméně na tucet případů údajného ovlivňování reagoval ředitel Šámal. „Že tato obvinění odmítám, je jasné,“ předeslal.

Ve svém vystoupení bod po bodu pak mimo jiné komentoval případy záběrů prezidenta Miloše Zemana nad korunovačními klenotami vyřazených z pořadu 168 hodin („Zařadit do komické a mnohdy jízlivé rubriky vrávorajícího prezidenta, jehož jediným vysvětlením je nemoc, nepovažuji za etické.“), propagační reportáže o čínském orchestru v Praze („Zařazení Jana Kohouta, jako zástupce pořadatele a předního odborníka na česko-čínské vztahy, osobně považuji za relevantní.“) či zdrženlivého informování o Černého prostředníčku na Vltavě („Věc se ten den objevila v programu ČT24 objevila čtyřikrát, včetně širšího diskusního prostoru v pořadu Události.“)

Dvořák se kategoricky nevyjádřil. „Problém, který v tom spatřuji, je, že sice se diskutuje o něčem, co dnes je jako podnět, ale hlubší analýzu v celém procesu trochu postrádám. Převládají pocity, emoce a osobní postoje nad tím, že bychom měli vést věcnou diskusi,“ řekl nejdřív. Klíčový je podle něj „návrat racionální diskuse zpět do ČT a do zpravodajství České televize, máme k němu všechny nástroje jak na úrovni vedení televize, tak na úrovni zpravodajství a nechybí nám odhodlání dojít do konce“.

> Kompletní vyjádření Zdeňka Šámala ke stížnosti 23 redaktorů Radě ČT

Stížnost 23 redaktorů, z nichž 21 se z obavy z následného postihu nepodepsalo a jejich jména zná jen předseda televizní rady Milan Uhde, podle Dvořáka povede k tomu, že on sám ustaví skupinu „novinářů, akademiků a specialistů, tuzemských i domácích“, kteří mají „nezpochybnitelný morální kredit“. „Tyto odborníky už jsme oslovili a jsme připraveni jejich seznam předat v nejbližších dnech,“ uvedl šéf ČT. Jména zatím neřekl. Navíc pracovníci oddělení interního auditu ČT posoudí organizační strukturu redakce zpravodajství.

V následné diskusi po vystoupení ředitelů Dvořáka a Šámala v příspěvcích několika radních zazněly přímé i nepřímé výzvy, aby 21 lidí, kteří stížnost podali společně s Drtinovou a Komersem, uvedli svá jména.

„Tito lidé by měli vystoupit na veřenost, jinak se normálně nedá pracovat,“ poznamenal radní Jiří Závozda k - jak řekl - „utajeným signatářům“, kteří „chodí na redakční porady a vytrhují věci“, aniž by se vědělo, kteří to jsou.

„Chybí tu úcta a pokora zaměstnance k nadřízenému, vztah nadřízeného a podřízeného, v redakci zpravodajství to nefunguje léta letoucí,“ rozohnil se další radní Jiří Kratochvíl. Míní, že dosud veřejně neznámá jednadvacítka podepsaných pod stížností má říct „já jsem ten a ten a mám tento názor“. „Nikdo kvůli názoru nebude vyhazovat, to je zrůdnost, to už jsme zažili v dobách minulých,“ prohlásil.

Radní Jan Prokeš pak bagatelizoval stížnost se zřetelem na počet případů. „Z pětadvaceti tisíc příspěvků za rok stížnost obsahuje šest,“ podotkl.

„V atmosféře obav a strachu se nedá nic vyřešit,“ varoval předseda Uhde.

Rada České televize pak podle očekávání požádala generálního ředitele Dvořáka o prošetření stížnosti. Dvořák chce stanovisko prezentovat na jednání rady 11. prosince.

K situaci se veřejným dopisem nejčerstvěji vyjádřila také skupina zorganizovaná umělcem Jiřím Davidem.

OTEVŘENÝ DOPIS RADĚ ČESKÉ TELEVIZE

Žádost o důkladné prošetření podnětu 23 zaměstnanců ČT k zásahům do vysílání zpravodajství ČT

Vážený pane předsedo, vážení členové Rady České televize,

žádáme vás, abyste přistoupili se vší vážností a důrazem k prověření podnětu 23 zaměstnanců ČT ze dne 25. 10. 2013 a k posouzení případů zásahů do vysílání zpravodajství České televize v něm uvedených. Situací jsme zneklidněni. Přejeme si objektivní, nestranné a vyvážené zpravodajství veřejnoprávní České televize, jelikož jeho funkci a roli považujeme ve společnosti za nezastupitelnou.

V Praze, dne 3.listopadu 2013

Podepsaní:
Pavel Hájek, malíř, grafik, Brno
Karíma Al-Mukhtarová –umělec, Praha
Ivan Bukovský, malíř a pedagog, Příbram
Jiri Fajt, historik umění, Berlín
Jiří Stránský, spisovatel, Praha
Michal Pavlík, hudebník, Praha
Martin Dostál, režisér a kurátor současného umění, Praha
Petr Vaňous, historik umění, kritik a kurátor, Praha
Mgr. BcA. Pavel Jestřáb, Kyjov
Pavlína Vogelová, kurátorka, Praha
Jiří Petrbok, pedagog na AVU, Praha
Jiří David, umělec, pedagog UMPRUM, Praha
David Hrbek, lektor, Olomouc
Jiří Pehe, politolog, pedagog
MgA. Luděk Rathouský, Praha
Ing. Vladimíra Mrázová PhD.sales & marketing director
Daniela Baráčková , umělec, Praha
Petr Kačer - ředitel Kulturního domu města Holic
Noemi Smolik, kunsthistorik, pedagog, Bonn
Vladimir Turner, filmař a umělec, Praha
Martin Kroupa, podnikatel, Jablonec
Karel Holas, hudebník, Praha
Jakub Filip Novák, architekt, Praha
Dasa van der Horst, Director of Organisational Development Amnesty International European Institutions Office, Brussels, Belgium
Jiří Přibáň, profesor práva, Cardiff Law School, Cardiff University