Radní ČT vybrali advokáty, kteří posoudí, zda je Dvořák ve střetu zájmů

Vybranou právní kanceláří je Rex.Law. Ne všichni radní souhlasili, někteří odmítli hlasovat.

Radní České televize vybrali advokátní kancelář Rex.Law reprezentovanou Šimonem Petákem k vypracování právních posudků na možný střet zájmů generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Smlouvu na vytvoření posudků má na žádost rady uzavřít Dvořák. ČTK to sdělil předseda rady Pavel Matocha. Radní vybírali mezi třemi advokátními kancelářemi. Vedle Rex.Law šlo o firmy Noerr a Fröhlich & Partners. Vedení rady se rozhodovalo mezi šesti subjekty, ze kterých vybralo tři k hlasování.

„Mezi zbylými třemi subjekty, které byly zvažovány, ale nebyly nakonec vybrány, byl i tým právníků z vysokých škol, jak jej Radě ČT navrhl generální ředitel Petr Dvořák. Vedení Rady ČT je přesvědčeno, že právní posudek k možnému konfliktu zájmů generálního ředitele a možnému porušování zákona o České televize a dalších zákonů generálním ředitelem nemohou pro Radu ČT zpracovávat právníci vybraní generálním ředitelem, který tomuto podezření čelí,“ prohlásil Matocha.

Posudek má vyhodnotit, zda Dvořák při souběhu výkonu funkcí v ČT a spoluvlastnictvím a členstvím v orgánech počítačové školy Gopas porušil zákon o ČT nebo jiné zákony a televizní kodex a statut. Dál má osvětlit, zda může mít příjmy od firmy, která s ČT obchoduje, a jestli by neměl podávat majetkové přiznání podle zákona o střetu zájmů. Posudek by měl také určit, jestli se Rada ČT řídí jenom zákonem o ČT nebo i dalšími právními normami, například zákonem o střetu zájmů.

Způsob výběru právní kanceláře kritizoval René Kühn, Matochův předchůdce ve funkci předsedy Rady ČT a nyní řadový radní. „Očekával bych komentář vedení rady k předvýběru zhotovitelů, nejlépe nezpochybnitelných právních autorit, aspoň elementární informace o těchto právních firmách, jejich refererence v dané právní oblasti a informaci o finančním rámci poskytované služby. Očekával jsem marně. Informace, které jsem si tudíž následně vyhledal z veřejně dostupných zdrojů, mne nepřesvědčily. U jedné z firem jsem například nenalezl ani její webové stránky,“ uvedl na Twitteru.

Na výběru se proto rozhodl nepodílet: „Domnívám se, že zmiňovaný proces by měl být maximálně důvěryhodný a transparentní. Měl by naplňovat aspoň základní obvyklá pravidla pro poptávkové řízení. Uvedený postup za takový nepovažuji a proto jsem odmítl hlasovat. Tohle nepovažuji za správné a přesvědčivé. Spíše bych to označil jako jízdu na řetízkovém kolotoči (bez platného oprávnění k provozu). Bohužel.“

Členka Rady ČT Hana Lipovská počátkem dubna nařkla generálního ředitele Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednávala školení. Střet zájmů, za nějž by mu hrozilo odvolání z čela televize, Dvořák odmítl. Rada se v minulosti zabývala i Dvořákovým angažmá ve správní radě výstavní síně Leica Gallery. Obchodní vztahy Gopasu a ČT prověřovala dozorčí komise rady, která zároveň měla zjistit, zda se ČT ve zpravodajství nevěnovala Leice častěji než jiným galeriím. V obou případech nezjistila žádné nedostatky. Střet zájmů ale neprověřovala, to náleží k posouzení přímo radním.