Radní ČT žádají statistiky zvaní politiků do Událostí nebo k Moravcovi

S usnesením o statistikách přišla Hana Lipovská, podle šéfa ČT jsou ale „striktně interní“.

Hana Lipovská. Foto: Vojta Herout

Hana Lipovská. Foto: Vojta Herout

Radní České televize požadují statistiky přijatých a odmítnutých pozvánek politiků do zpravodajských a publicistických pořadů ČT. Pro návrh radní Hany Lipovské na středeční schůzi televizní rady hlasovalo osm radních, proti byli Martin Doktor a Zdeněk Šarapatka, zdrželi se Tomáš Samek a Jaroslav Maxmilián Kašparů. „Nejsem si jistý, že takový materiál jsme schopni a ochotni poskytnout. Tematika je to složitá, komplexní a striktně interní,“ reagoval v rozpravě generální ředitel Petr Dvořák.

Radní si vyžádali statistiku přijatých a odmítnutých pozvánek jednak předsedů, jednak dalších představitelů parlamentních stran do Událostí, Událostí, komentářů, Interview 24, 90′ ČT24 a Otázek Václava Moravce. Podle radní Lipovské vyjasnit diskuse, jestli ČT zástupce některých partají přehlíží, nebo politici naopak odmítají do zpravodajství a diskusí chodit. Odvolávala se přitom na údajný precedent z Rady Českého rozhlasu. Na té už se sice opravdu několik měsíců probírá nízké zastoupení poslanců za SPD Tomia Okamury ve vysílání vysvětlované vedením právě odmítáním pozvánek, usnesení přijaté loni v červenci ale požaduje od rozhlasu pouze kvartální přehledy účasti, celkem třech pořadech. Nejde tedy o pozvánky, o něž žádá Lipovská.

Usnesení Rady České televize

Rada žádá generálního ředitele, aby Radě ČT postoupil informace o účasti a) předsedů, b) představitelů parlamentních subjektů v kalendářním roce 2020 v rozsahu

  • počtu pozvání,
  • počtu přijatých pozvání,
  • počtu odmítnutých pozvání,

a to zvlášť za každý z hlavních profilových pořadech ČT24 (Události, Události, komentáře, Interview 24, 90′ ČT24, Otázky Václava Moravce).

Zdroj: Rada České televize, 28. 1. 2021

Usnesení Rady Českého rozhlasu

Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu, aby Radě zasílalo Přehled zastoupení hostů v publicistických pořadech Českého rozhlasu – 20 minut Radiožurnálu, Interview Plus a Pro a proti, a to za každé kalendářní čtvrtletí, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Zdroj: Rada Českého rozhlasu, 22. července 2020

Není jasné, jakou formou mají televizní radní informace obdržet. Lipovská podle svých slov chce první krok nechat na managementu, mluvila přitom zejména o pracovním semináři: „Na základě semináře může vzniknout konkretizace návrhu, který se může stát součástí oficiálních dokumentů.“ 

Radní blízká někdejší ředitelce zpravodajství ČT a političce Janě Bobošíkové též připomněla, že téma pozvánek už radní probírali loni v červenci, kdy na zasedání přišel ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Zdeněk Šámál, který byl návrhu otevřený. Generální ředitel ČT tehdy nebyl přítomný a Šámalovu někdejší vstřícnost tentokrát korigoval. „Kolega Šámal trochu nepředloženě slíbil něco, co není úplně jednoduché poskytnout. Specificky u odmítnutí respondentů je potřeba mít informaci plnou, to znamená vědět, že respondent nepřišel, protože se mu to časově nehodilo, téma nechtěl řešit, nechtěl přijít do debaty s druhým respondentem nebo řada dalších důvodů,“ vyjmenoval Petr Dvořák.

Lipovská mu ale ocitovala z části jeho podzimního dopisu radním, v němž psal, že je připravený problematiku na semináři diskutovat. Pro takové setkání se vyslovil i bývalý předseda Rady ČT René Kühn a radní Samek, podle něhož by ale mělo předcházet před usnesením: „Něco přijmout a až potom hledat způsoby, jakým to budeme naplňovat – to mně opravdu nepřipadá šťastné. Tím spíš, že se z toho trochu v poslední době stává zvyk.“

Česká televize zveřejňuje statistiky o zastoupení ve stručnější podobě ve výročních zprávách, podrobněji ve zprávě o kanále ČT24. Obě radní schvalují. „Uznávám, že máme profilové zprávy, ale vzhledem k tomu, že v těchto zprávách jsou z logiky věci pouze agregáty, domnívám se, že je nutné vytáhnout data v jemnějším členění,“ prohlásila Lipovská.

Podrobné analýzy naplňování veřejnoprávní služby připravuje pro Českou televizi dlouhodobě výzkumná agentura Media Tenor. Radní loni projednali například Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2019 nebo Analýzu publicistických pořadů České televize Reportéři ČT a 168 hodin.

Vyváženost médií veřejné služby je dlouhodobě sporné téma, nové nástroje měření připravuje například projekt Jana Křečka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vždy jde přitom o to, kdo a jak se objevuje v reálném vysílání.

Na pozvánky se ale často odvolávají samotní moderátoři televize, některé z nich se jim dlouhodobě vrací.

To potvrdil radní Roman Bradáč. „Stejnou věc jsme řešili před jedenácti lety,“ zavzpomínal na své někdejší šéfování ČT24 a dodal, že jde o citlivou záležitost a bude záležet na metodice: „Výsledky by v lepším případě mohly být velmi dobrým štítem pro Českou televizi, v případě horších výsledků by se mohly stát bičem. Já pevně věřím, že by to byl spíše štít.“