Radní ČTK Foltán neuznává videokonference, nechal lístek na vrátnici

Radě ČTK dál skřípe komunikace: Foltán kritizuje videokonference, radní Foltánovy emaily.

Pondělní zasedání radních ČTK má další nezvyklou dohru. Točí se kolem radního Pavla Foltána (zvolen za ANO), který se odmítá účastnit jednání na dálku prostřednictvím videa. Aby svůj postoj zdůraznil, nechal v den jednání na vrátnici ČTK vzkaz na lepicím lístečku se slovy „přišel jsem na řádné zasedání rady ČTK“. Vzkaz zveřejnil na Twitteru předseda rady David Soukup (též za ANO).

Vzkaz od radního Foltána. Repro: Twitter Davida Soukupa

Vzkaz od radního Foltána. Repro: Twitter Davida Soukupa

„Vzkaz nechal radní Foltán 27. dubna na vrátnici ČTK o tři hodiny dříve, než začalo jednání Rady ČTK formou videokonference. Tu označil za nezákonnou, poté se z ní omluvil a teď tvrdí, že přišel. Ovšem jen na vrátnici a v úplně jiný čas,“ napsal Soukup. Foltán tvrdí, že to není pravda: „Pan Soukup výslovně tvrdí, že jsem nechal na vrátnici vzkaz o tři hodiny dříve, než začalo jednání rady. Ale skutečnost je taková, že to by muselo být v 11 hodin dopoledne, což se objektivně stát nemohlo, protože v 11 hodin dopoledne jsem byl na úplně jiném místě, takže jsem fyzicky nemohl být na dvou místech. Ten den jsem v Četce byl, jenže zhruba až kolem druhé hodiny odpolední.“ Zasedání podle svého prohlášení navíc neoznačil za nezákonné, jak tvrdí Soukup. A do třetice upozorňuje na zápis z březnové schůze, podle které se mělo dubnové zasedání konat v sídle ČTK v Praze.

Celá reakce Pavla Foltána

1. V tom svém tweetu pan Bc. Soukup výslovně tvrdí, že jsem nechal na vrátnici vzkaz o 3 hodiny dříve, než začalo jednání Rady (sic!). Ale skutečnost je taková, že to by muselo být v 11 hodin dopoledne, což se objektivně stát nemohlo, protože v 11 hodin dopoledne jsem byl na úplně jiném místě, takže jsem fyzicky nemohl být na dvou místech. Ten den jsem v Četce byl, jenže zhruba až kolem druhé hodiny odpolední.

2. Dále v tom tweetu pan Bc. Soukup tvrdí, že jsem tu „videokonferenci označil za nezákonnou, poté se z ní omluvil“ - čímž mi ale pan Bc. Soukup podsouvá to, co jsem já osobně vůbec neřekl. Také zde je totiž skutečnost taková, že já jsem slovo nezákonná doposud v uvedených souvislostech vůbec nepoužil. Takže i zde se pan Bc. Soukup značně mýlí. A mýlí se i v tom, že jsem se podle něj omluvil až poté. Opak je pravdou - z účasti na té videokonferenci jsem se řádně a včas omluvil už před tím, a to mailem, který jsem odeslal v pondělí ráno zhruba v 06:30 hodin. Přičemž také v mailu z neděle 26.04. jsem ostaním členům Rady (vč. pana Bc. Soukupa) stručně a věcně připomenul, že videokonference není řádné zasedání (ostatně to jsem zmínil už i v mailu cca. kolem 20. dubna). 

3. V dalším z předchozích mailů (tuším z 24. dubna) jsem konstatoval fakt, že vláda aktuálně provedla rozvolnění některých opatření ohledně omezení pohybu a shlukování osob, čímž jsou dány podmínky pro konání řádného zasedání (ve smyslu předchozích dispozic), takže předpokládám, že se řádné zasedání bude konat standardně ve stanoveném termínu. A na takové řádné zasedání jsem pak také do Prahy přijel. A to i vzhledem k tomu, že v zápise z minulé schůze je uvedeno toto - cit: „Příští 146. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 27. 4. 2020 od 14.30 hod“, (viz text zápisu z 30.03.2020 na webu Četky). 

Zdroj: email Pavla Foltána pro Médiář, needitováno

Na březnovém zasedání Foltán chyběl právě kvůli nesouhlasu s jednáním online. „Platný právní rámec neumožňuje zasedání rady formou videokonference,“ četl tehdy předseda rady Soukup jeho omluvenku. Tu Foltán rozvedl ve svém rozdílném stanovisku, kde argumentuje, že ho nikdo nemůžu nutit používat soukromý počítač. Tentokrát opět vzkázal, že „videokonference není řádnou formou zasedání rady ČTK“.

Na tuto výtku radní zareagovali na minulé schůzi, když aktualizovali Jednací řád Rady ČTK. V něm nyní stojí, že „ve výjimečných případech (například nouzový stav) může být Rada konána formou telekonference či videokonference“.

Foltána, vzděláním právníka, se týká i další aktualizace řádu. Podle ní nově mohou zmíněná rozdílná stanoviska dodávat k zápisu pouze radní, kteří budou na daném zasedání přítomní. Na nich Foltán často chyběl i v minulosti. Podání rozdílných stanovisek avizoval ve své omluvence i v pondělí. „Rada je tentokrát nebude akceptovat,“ řekl Médiáři Soukup.

Radní Angelika Bazalová (za Piráty) a místopředsedkyně rady Jaroslava Wenigerová (za ODS) na pondělním zasedání kritizovaly Foltánovu komunikaci. „Já bych poprosila pana Foltána, aby mně v noci neposílal emaily,“ řekla Bazalová, podle níž jde o směs domněnek tvářící se jako právní názor. „Já se domnívám, že jeho emaily jsou natolik zmatené a zmatečné, že jakákoliv diskuse k nim je ztráta času,“ dodala Wenigerová. Na slova Wenigerové zareagoval Petr Žantovský (zvolen za ANO), který se přes březnovou kritiku formátu videokonference tentokrát zúčastnil. Prohlášení Wenigerové označil za nálepkování, které je „nechutné, nemravné a etickému kodexu odporující“. Připomenul tak další novinku, kterou radní schválili na posledním zasedání, a sice nezávazný etický kodex

Foltánova argumentace proti videokonferenci

Dle přísl. ust. Listiny základních práv a svobod (coby součásti Ústavního pořádku) „nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá“ např. mít doma počítač, připojení k internetu, čili v dotčeném případě nikdo (zde ani 5 členů Rady) nemůže nikoho (tzn. zde 2 členy Rady) byť i jenom nepřímo nutit k videokonferenci, kterou jim neukládá žádný zákon, dále aby k tomuto účelu používali privátní HW a SW (např. svůj soukromý osobní počítač), IT připojení ke své privátní domácí síti, atd., a nota bene aby si do svého priv. PC instalovali jakousi aplikaci, a aby to vše používali pro výkon činností v rámci veřejné funkce, apod. – čili toto je z ústavního principu apriorně vyloučeno, a pokud má někdo takové požadavky, anebo nastaví situaci toho typu, pak musí předem osobě ve výkonu veřejné funkce zajistit i všechny potřebné podmínky(technické, provozní, organizační, fiskální, aj.), přičemž já i kolega Žantovský už po dva roky opakovaně upozorňujeme, že v Radě ČTK nejsou ani tyto zmíněné podmínky vytvořeny.

Zdroj: rozdílné stanovisko Pavla Foltána z 2. dubna, needitováno

Sdílejte