Radní ČTK řešili průhlednost hospodaření

Šéf ČTK neveřejně představil radním ekonomickou situaci, ti se přeli o její zveřejňování.

Radní ČTK se přeli, zda by veřejnoprávní agentura měla zveřejňovat průběžné výsledky a plány svého hospodaření. Obojí radním představilo vedení agentury v neveřejné části pondělního zasedání. Bez přístupu veřejnosti diskutovali i samotní radní. K rozhodnutí nedošli, k tématu se proto vrátí na příští schůzi, kdy se chtějí zabývat i průběžným plněním rozpočtu.

„Diskutovali jsme, jestli se dají zveřejňovat například průběžné výsledky hospodaření. To vedení nedoporučuje. Stejně tak se část kolegů domnívá, že by tak agentura neměla z obchodních důvodů postupovat,“ řekl Médiáři k neveřejné části zasedání předseda Rady ČTK David Soukup (za ANO). „Já jsem jsem pro co největší zveřejňování,“ doplnil. 

Diskusi vedli radní také v otázce vlastních kompetencí vůči obchodním plánům agentury, které vedení agentury radním představilo. Tato část byla taktéž neveřejná. V obou diskusích budou radní pokračovat.

Jestli bude bod programu neveřejný, určují sami radní s ohledem na citlivé obchodní informace. Fungování ČTK není narozdíl od České televize a Českého rozhlasu hrazeno z koncesionářských poplatků, agentura si na sebe vydělává sama.

Radní v říjnu čeká ještě rozprava nad průběžným plněním letošního rozpočtu. Tento bod radní už podruhé odložili, neboť k němu nedostali od vedení ČTK předem podklady, o něž jednohlasně požádali na minulém zasedání. Do usnesení zveřejněných na webu rady se pasáž o podkladech rady nedostala, je ale zanesena v zápise