V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Radní zas snížili Duhanovi pololetní bonus, o 30 %

Za snížením odměny z nejvýš možných 480.000 Kč na 336.000 Kč bylo i porušení kodexu.

  • ČTK
  • 27. 08. 2015 05:30
Peter Duhan. Foto: Český rozhlas

Peter Duhan. Foto: Český rozhlas

Rada Českého rozhlasu snížila řediteli veřejnoprávního rádia Peteru Duhanovi odměnu za pololetí z maximálně možných 480.000 Kč na 336.000 Kč. Třicetiprocentní zkrácení odůvodnila několika porušeními kodexu ve vysílání rozhlasu a nedostatky v předkládaných materiálech. Pololetní odměnu, která může dosáhnout až trojnásobku platu, rada Duhanovi snížila také v minulém pololetí.

V diskusi před hlasováním šéf musel Duhan odpovídat na otázky týkající se odvolání náměstka Michala Koliandra. Radní se ptali, proč byl náměstek odvolán až v květnu, tedy dva měsíce po podání trestního oznámení v souvislosti s prodejem zámku v Přerově nad Labem, který spadal do jeho gesce, a zda tak nebyli uvedeni v omyl, když při rozhodování neměli veškeré informace. Prodej zámku nakonec radou schválen nebyl. „Nemám oprávnění odpovídat na detaily,“ řekl Duhan s odůvodněním, že policie stále pokračuje ve vyšetřování oznámení.

Duhan tehdy na zasedání rady vysvětloval Koliandrovo odvolání mj. selháním při uplatňování kontrolních mechanismů ve veřejných zakázkách. Koliandr k tomu uvedl, že si žádného pochybení není vědom. Mluvčí rozhlasu Jiří Hošna agentuře ČTK řekl, že „trestní oznámení se netýkalo skutků, které by měly dopad do hospodaření Českého rozhlasu nebo se ho jakýmkoli způsobem týkaly“.

Další výtky radních dnes směřovaly k dodržování kodexu, což je jedno z kritérií při výpočtu odměny. „Rada za pololetí několikrát shledala porušení kodexu,“ řekl místopředseda rady Petr Šafařík. Zmínil reportáž o norských fondech nebo komentář na adresu ministerstva kultury, který podle radních znamenal střet zájmu.

Naposledy rada porušení konstatovala dnes, a to kvůli dubnovému pořadu Pro a proti, kde moderátorka citovala komentář popisující v nepříznivém světle voliče prezidenta Miloše Zemana. Následným vyjádřením sympatií k tomuto textu moderátorka podle radních porušila ustanovení o nestrannosti. V rámci diskuse porušení povinností ze strany moderátorky kritizoval rovněž ředitel Duhan.

Radní ve prospěch Duhana uváděli například vyrovnaný rozpočet, přípravu spuštění Českého rozhlasu Plus, přechod od náboženského vysílání ke koncepci duchovního vysílání nebo posílení bezpečnosti budovy rozhlasu.

Při stanovení odměny rada posuzovala čtyři kritéria, a to dodržování Kodexu a Statusu Českého rozhlasu s váhou 40 %, dodržování usnesení rady s váhou 20 %, dosažení 22% podílu rozhlasu na trhu, které má váhu 20 %, a kritérium ohledně kvality předkládaných materiálů a dodržování termínů s váhou 20 %.

V závěrečném usnesení, které rada přijala šesti z devíti hlasů, tak bylo první kritérium zkráceno na 25 % a poslední na 5 %. Na další pololetí navíc upravila kritérium věnované poslechovosti, jež nyní počítá s posluchačským podílem 23 %.

V loňském druhém pololetí rada Duhanovu odměnu zkrátila na 288.000 Kč. Důvodem byl nižší než požadovaný podíl na poslechu a zároveň události spojené s loňskými Hovory z Lán, v nichž zazněly vulgární výroky prezidenta Miloše Zemana, což podle radních znamenalo porušení kodexu rozhlasu.