Redesign ČT24 zblízka: jak funguje modrá a datasféry ve znělkách

Daniel ŠpačekMartin Hejl z grafického studia Loom on the Moon na nedávné přednášce z cyklu Fresh Eye detailně popsali, jak spolu s Petrem Štěpánem ze Studia Najbrt tvořili novou podobu zpravodajského kanálu České televize. Přinášíme jejich vystoupení v textovém a obrazovém „přepisu“.

Přemýšlení nad redesignem ČT24 začalo pohledem na barevná schémata zahraničních zpravodajských stanic.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barvy BBC

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barvy CNN

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barvy Sky News

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barvy Russia Today

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barvy Al Jazeery

Zjistilo se, že ČT24 používá v podstatě plnou paletu. Tím pádem jednotlivé barvy postrádaly svou schopnost dělit, odlišovat a zvýrazňovat významy.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barevné spektrum ČT24 před redesignem

Redesign ČT, který před časem začal přeměnou ČT1 a ČT2, vychází z navrženého barevného systému. Ten kvůli obrovskému množství na trhu existujících stanic zaměrně narušil klišé „co kanál, to jedna barva“. Jednička tak využívá kompletní škálu, Dvojka pastelové tóny, Sport je zelený, protože „si lidé myslí, že klíčovací zelená je dobrá“, Art je vyvedený v protikladné kombinaci černé a bílé, Déčko dostalo duhu. A ČT24 se stala nositelkou snahy „využít jednu barvu na maximum“.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barevný systém ČT

Pár dalších barev později přece jen přibylo, a to proto, aby se zvýraznily důležité předěly v denním proudu, v kontinuálním vysílání. Nové barevné rozvržení vidíme dole, nahoře je stav po šesti letech používání původní grafiky.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: logika vysílání

Do nového loga ČT od Studia Najbrt vložili designéři modrý přechod (gradient), jako metaforu zrcadla nezkreslené informace.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: logo s přechodem

Najbrt a spol. - konkrétně designér Marek Pistora, též někdejší art director Reflexu - vytvořili pro Českou televizi také nové písmo TV Sans.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: nové písmo TV Sans

A součástí zadání designérům bylo rovněž udržet univerzální „zpravodajský“ symbol - zeměkouli.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: zeměkoule

Spojením všeho výše jmenovaného vznikla následující skupina prvků, kde zpravodajské souhrny jsou červeným předělem, žlutá je vyhrazena pro bleskové či přelomové zprávy (breaking news) a dynamiku sportovních zpráv zdůrazňuje kurzíva. Dvě zeměkoule u Událostí, komentářů - vlajkového pořadu ČT24, snažícího se vysvětlovat hlavní dění dne - metaforicky vyjadřují, že neexistuje skrytá strana toho, o čem se mluví, vidíte obě strany zeměkoule.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: znělky

Tři odstíny modré, podbarvující znělky pořadů, rozdělily den na tři bloky - podle toho, jestli se vysílají dopoledne, odpoledne nebo večer, respektive v noci.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: den rozdělený do tří bloků

Následuje pro designéry nejdůležitější diagram: celodenní program ČT24 si rozkreslili do schématu, podle nějž na „modré hladině informací, tmavnoucí směrem k večeru, plují červené čluny zpráv, z nichž občas vystřelují žluté rachejtle mimořádných zpráv“.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: identifikace pořadů v čase. Kliknutím zvětšíte

Symbol zeměkoule využívá zřejmě každá zpravodajská stanice, je univerzální, celosvětové rozšířený. Ve znělkách se kolem ní, zvnějšku pohybují další věci. Tvůrci nové podoby ČT24 přitom chtěli, aby vnější obal zeměkoulí byl nejen dynamický, ale aby nebyl náhodný, aby měl konkrétní význam. Tak vymysleli koncept takzvaných datasfér, tedy znázornění různých ukazatelů a údajů příslušejících k různým územím či zemím po celé planetě.

Konkrétně to jsou časová pásma...

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféra časových pásem

(rozpohybovaná)

Redesign ČT24

Redesign ČT24

... sloupce vysoké podle hodnot HDP...

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféra HDP

... dráhy satelitů obíhajících kolem Země...

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféra drah satelitů

... časy rekordů různého typu...

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféra rekordů

... meteorologické ukazatele...

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféra meteorologických údajů

... trasy leteckých linek, cesty lodní dopravy a vyznamné silniční koridory...

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféra leteckých linek

... nebo na odlehčení umělecká bublina.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: bublina

Vznikly soubory znělek pro tři části dne.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: dopoledne

Redesign ČT24

Redesign ČT24: odpoledne

Redesign ČT24

Redesign ČT24: večer

Znělky zpravodajských souhrnů a mimořádných zpráv ukazují po Zemi místa, kde působí zahraniční zpravodajové České televize.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféra s místy sídel zahraničních zpravodajů ČT

A zeměkoule ve znělce Událostí, komentářů ukazují všechny datasféry najednou: shora zleva po prostých vrstvách je to jak Zemi snímá satelit, pak rovnoběžky, města, GPS, čas, v druhém řádku časová pásma, státy, řeky, silnice, jazyky a tweety, ve třetím řádku atmosféra, isobary, trasy lodí, vítr, letecké linky a internetové linky, ve čtvrtém řádku pak nejčastější zemětřesení a činné sopky, hustota populace, noční města či trasy satelitů, úplně vpravo pak HDP.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: datasféry v Událostech, komentářích

Selfpromo (sebepropagační klip) ve formě odpočítávání. Podkladový záběr není pevně daný, z aktuálních záběrů ho může vybírat samotná redakce.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: selfpromo

Nový systém infografiky měl oproti překombinované předchozí verzi grafiky maximálně „vyčistit“ obraz a zpřehlednit textové informace. Dlouhé diskuse se vedly o tom, jak velké má být písmo - v úvahu se přitom bral i věk diváků zpravodajské stanice.

Redesign ČT24

Redesign ČT24: barevné ladění studií podle typu pořadu

Redesign ČT24

Redesign ČT24: doplňkové symboly

Redesign ČT24

Redesign ČT24: program vysílání

Redesign ČT24

Redesign ČT24: podkladová plocha

Redesign ČT24

Redesign ČT24: citace

Redesign ČT24

Redesign ČT24: vstupy v oknech

Redesign ČT24

Redesign ČT24: tabulky

Redesign ČT24

Redesign ČT24: tabulky

Redesign ČT24

Redesign ČT24: grafy

Redesign ČT24

Redesign ČT24: grafy

Na znělkách pracoval tým lidí, v němž byli kromě zmíněných také Tomáš Luňák, David Vrubel, Petr Vícha, Michal Novák či Karel Havlíček.

Ze zmíněného vystoupení organizátoři uchovali videozáznam.