V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Generální ředitel ČT se bude volit 26. dubna

Radní České televize schválili harmonogram volby generálního ředitele.

Generální ředitel, který povede Českou televizi dalších šest let, by měl být znám už koncem dubna. Dnes o tom rozhodla Rada ČT, harmonogram volby schválila jednomyslně. Ta tendr vypíše dnes, v březnu chce mít pohromadě přihlášky, v dubnu vybrat finalisty, ty si pak pozve k pohovorům a následně bude hlasovat.

Harmonogram volby šéfa ČT

  • 15. února: vyhlášení tendru
  • 27. března: uzávěrka přijímání přihlášek
  • 29. března: zveřejnění seznamu kandidátů
  • 12. dubna: 1. kolo hlasování o zúžení počtu uchazečů
  • 26. dubna: osobní pohovory s kandidáty, volba šéfa ČT

Zdroj: Rada České televize

Českou televizi řídí od září 2011 Petr Dvořák, šestiletý mandát mu vyprší v září, ale radní chtějí ředitele volit dřív, aby se vyhnuli vzrušené atmosféře před říjnovými parlamentními volbami.

„Rada ČT si vybrala k volbě generálního ředitele tento termín z několika důvodů. Vítěz výběrového řízení musí mít dostatek času na přípravu před nástupem do své funkce. Existují ale i další důvody, zejména blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rada je přesvědčena, že v průběhu kampaně do parlamentních voleb musí mít Česká televize řádného ředitele,“ uvedl předseda Rady ČT Jan Bednář.

Dvořák se dnes k tomu, zda se bude o funkci ucházet znovu, nechtěl pro novináře vyjadřovat. Jak Médiáři řekla mluvčí ČT Alžběta Plívová, zatím se nerozhodl.

Informace Rady ČT k tendru na ředitele

Rada České televize vyhlásila dne 15. února 2017 výběrové řízení na generálního ředitele/ředitelku České televize.

Zadávací dokumentace výběrového řízení obsahující specifikaci požadavků na uchazeče, formální náležitosti přihlášky, časový harmonogram řízení a další podklady jsou zveřejněny na internetových stránkách Rady České televize: www.ceskatelevize.cz/rada.

Rada České televize ve výběrovém řízení vyhlášeném na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, požaduje od uchazečů:

  1. splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících ze zákona o České televizi,
  2. vysokoškolské vzdělání,
  3. osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby,
  4. respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení.

Vítaná je rovněž předchozí praxe v médiích anebo zkušenost v řídících funkcích v mediální oblasti.

Rada České televize bude posuzovat kandidáty na funkci generálního ředitele/ředitelky České televize zejména na základě jejich vlastní písemné koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize v horizontu šestiletého funkčního období příštího generálního ředitele. Tato koncepce rozvoje ČT přibližně v rozsahu 5 až 10 stran A4 by měla obsahovat hlavní priority kandidátů a jednotlivé kroky vedoucí k dosažení vytčených cílů.

Předmětem posouzení členů Rady ČT bude mimo jiné též strukturovaný životopis, který kandidáti poskytnou spolu s bližší specifikací dosaženého vzdělání, dosavadních profesních zkušeností a svých jazykových znalostí.

Uzávěrka pro podávání přihlášek k výběrovému řízení je 27. března 2017.

V souladu s harmonogramem výběrového řízení budou kandidáti, kteří v následujících týdnech postoupí do závěrečného kola výběrového řízení na generálního ředitele/ředitelku České televize, pozváni na veřejné zasedání Rady České televize dne 26. dubna 2017 do prostor konferenčního centra Rady ČT v Praze na Kavčích Horách k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení jednotlivých dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

„Rada ČT si vybrala k volbě GŘ tento termín z několika důvodů. Vítěz výběrového řízení musí mít dostatek času na přípravu před nástupem do své funkce. Existují ale i další důvody, zejména blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rada je přesvědčena, že v průběhu kampaně do parlamentních voleb musí mít ČT řádného ředitele,“ uvedl předseda Rady ČT Jan Bednář.

Zdroj: Rada České televize