Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Ředitel Dvořák chce v ČT do roku 2017 vyrovnat náklady a výdaje, do té doby sahá do rezerv

Česká poprvé veřejně bez oklik přiznala, že v podstatě nemá vyrovnaný rozpočet a nebude mít ještě pět let.

„Nejpozději od roku 2017 mít vyrovnané výdaje a náklady, abychom nemuseli sahat do rezerv na účtech“ - to je jeden ze závazků, který dnes přednesl Radě České televize generální ředitel veřejnoprávní instituce Petr Dvořák. Přiznal tím, že do té doby bude muset televize sahat do rezerv, aby udržela vyrovnaný rozpočet, který jí předepisuje zákon.

Dosud Dvořákovo vedení zdůrazňovalo interpretaci, že televizní rozpočet je vyrovnaný. Jak dnes doplnil finanční ředitel ČT Milan Cimirot, vyrovnaný rozpočet televize v konečném součtu pořád má.

Ale pokračoval: „Pro nás je důležitější vyrovnání výdajů a příjmů, to znamená hotovosti v běžném roce, a to v tuto chvíli nemáme. Čeká nás období, kdy to musíme zvládnout.“ Konkrétně letošní rozpočet ČT je 6,97 miliard Kč a televize přitom utratí víc, než vybere od diváků.

Dvořákův nejhlasitější kritik v televizní radě Radek Mezuláník už letos v lednu prohlásil, že ČT „projídá rodinné úspory“, když si z rezerv na účtech bere do rozpočtu pro letošní rok 460 milionů Kč (z fondu televizních poplatků se čerpá 6,21 miliardy, od diváků se plánuje vybrat 5,75 miliardy). Dlouhodobé plány rozvoje ČT rozsáhle kritizoval také na dnešní schůzi rady, uvedl přitom, že ještě loni byl přebytek v tomto smyslu 353 milionů Kč.

BILANCE ČERPÁNÍ PENĚZ Z FONDU TELEVIZNÍCH POPLATKŮ
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
837 1070 446 307 353 -460 -598 -434 -111 -68 -167
V milionech Kč. Jde o rozdíl příjmů z koncesionářských poplatků a množství peněz z fondu poplatků čerpaných za daný rok. Zdroj: ČT

Šetřit se bude mimo jiné na lidech

Rok 2017 je obdobím, kdy Dvořákovi bude končit šestiletý mandát šéfa ČT. Podle finančního šéfa Cimirota je možné vyrovnání nákladů dosáhnout i bez změn odpočtu DPH a zvýšení koncesionářského poplatku, tedy vnitřními úsporami a racionalizací provozu. Jak Cimirot taky řekl, „Česká televize něco udělat musí“, protože se vypořádává s dědictvím předchozího managementu. Televizi vedl od července 2003 do léta 2011 Jiří Janeček.

„Nebylo provedeno téměř nic, čili něco se provést musí,“ podotkl Cimirot třeba k plánům snižovat stavy a připomněl, že ČT dala poradenské společnosti Deloitte miliony za studii, kolik lidí se má propustit (zjistilo se, že až 21 %), aniž se pak propouštělo.

„Nesetkal jsem se tady v televizi s tím, že by se za předchozích managementů dávaly výpovědi, aniž by se ti lidé nepřeváděli na externo,“ poznamenal Cimirot. Plánované snižování stavů, respektive revizi interních a externích závazků označil za „nejtěžší práci, která nás čeká“.

Do roku 2017 plánuje šéf televize Dvořák snížit osobní náklady o 14 %, především omezením počtu pracovníků a snížením jejich platových bonusů. „Snižování personálních nákladů neznamená jen propouštění,“ tvrdí generální ředitel.

„Do rezerv by musel sahat i Janeček“

Od roku 2016 chce Dvořák stabilizovat množství peněz na účtech kolem 2 miliard Kč. Loni zhruba touto dobou, při Janečkově odchodu, měla Česká televize zásobu hotovosti ve výši přes 3 miliardy Kč.

Dvořák v následné diskusi mimo jiné pozval k řečništi programového ředitele Milana Fridricha, který byl členem vedení ČT od roku 2007, tedy čtyři roky společně s Janečkem. Ten prohlásil, že mu Janeček v minulosti říkal, že televize v minulosti méně vyráběla, aby šetřila do fondu poplatků. Janeček podle Fridricha počítal, že do fondu začne kvůli vyrovnávání rozpočtu sahat počínaje rokem 2010 a v roce 2015 by peníze došly.

Současné Dvořákovo vedení tedy podle programového šéfa Fridricha dělá to, co by udělal Janeček, kdyby zůstal ředitelem. „Nemohl by udělat nic jiného, pokud by nechtěl dovést program k totálnímu bankrotu. Taková je realita,“ podpořil Fridrich Dvořáka.

Podle ukazatelů, které vedení ČT předložilo radním, čerpal Janeček z fondu poplatků ročně nejvýš 5,5 miliardy Kč. Dvořák chce letos vzít 6,2 miliardy a postupně toto roční čerpání snížit na 5,9 miliardy Kč v roce 2017. Počínaje letoškem přitom Dvořák předpokládá roční zisky z reklamy menší než 0,5 miliardy Kč.

JEDNOTLIVÉ KROKY ROZVOJE ČESKÉ TELEVIZE DO ROKU 2017

 • ČT1: změny zpravodajství včetně regionálního, posilovat seriálovou tvorbu a zábavní pořady s vysokou přidanou hodnotou
 • ČT2: důraz na dokumentární a divadelní pořady, postupně přesouvat dětské vysílání na nový kanál, vysílání pro menšiny koncipovat podobně jako BBC
 • ČT4: dál rozvíjet regionální zpravodajství, intezivně rozvíjet aktuální publicisitku
 • ČT4: má dál přenášet velké sportovní akce značného významu, sledovat českou sportovní stopu ve světě, víc se věnovat menšinovým a mládežnickým sportům
 • ČT3 (pracovní název chystaného dětského kanálu): sloučit dětské pořady roztříštěné na dvou programech ČT1 a ČT2
 • nová média: dál posilovat mobilní aplikace či využívat sociálních médií, i teletext a HbbTV
 • tvorba pořadů: víc sledovat vývojové trendy, rozšířit mezinárodní spolupráci, uplatňovat producentský přístup a aktivně přistupovat k autorské a tvůrčí komunitě
 • studia v Brně a Ostravě: víc je akcentovat v publicistice, víc využívat autorského a interpretačního zázemí regionů, aby se z Brna a Ostravy stala „výrazná multižánrová regionální centra“; v Brně výstavba nového studia, v Ostravě dokončení vnitřní digitalizace
 • technika: modernizovat a inovovat, pokračovat v přechodu na HD, změnit smlouvy k datovému propojení regionálních studií
 • archiv: dál systematicky digitalizovat, digitální archiv začlenit do standardního výrobního procesu ČT, rozšířit do Brna a Ostravy
 • personalistika: zavedení systému ročního hodnocení, definovat systém využívání externistů a provést kompletní revizi smluv o spolupráci s nimi
 • hlavní investice: vystavba Brna, posílení a modernizace zázemí zpravodajství v Praze, interní digitalizace, náběh nového kanálu pro děti a vzdělávání, vlastní tvorba; zároveň snižovat cenu sportovních práv a dávat menší peníze na zahraniční akvizice

Zdroj: proslov generálního ředitele ČT Petra Dvořáka k Radě ČT