Ředitel Dvořák vrátí Českou televizi k systému tvůrčích skupin, radil se o něm s Mathém

Tvůrčí skupiny by mohli vést Čestmír Kopecký, Jan Svěrák nebo Ondřej Trojan, dal šéf ČT příklady. Vybírat se začne v lednu.

Česká televize (ČT) změní od ledna příštího roku organizační strukturu, oddělí od sebe výrobní a vysílací role. V pondělí večer to na setkání Českého filmového a televizního svazu (FITES) řekl generální ředitel televize Petr Dvořák.

Mělo by vzniknout zhruba 18 tvůrčích skupin, které by byly zaměřeny na jednotlivé specializace, jako je například dokumentární tvorba, dětská tvorba nebo koprodukce, dodal. „Cílem je vniřní konkurence. Skupiny budou hodnoceny podle toho, jak aktivní budou ve své práci, jak se jim podaří shánět atraktivní věci do programu,“ uvedl Petr Dvořák.

„Skupiny by měly být řízeny jedním člověkem, který by chápal výrobní i tvůrčí část procesu,“ přiblížil dále. „Osoba, která by měla řídit tvůrčí skupinu, by měla být producent,“ předeslal.

„Nedovedu si představit, že bych měla v něj důvěru co se týče dramaturgie,“ zpochybnila koncept jednohlavého řízení přítomná režisérka Olga Sommerová, kdy producent bude z hlediska obsahu nadřízený dramaturgovi. „Stavíte proti sobě produkčního a dramaturga,“ nesouhlasil Dvořák s terminologií, která je podle něj v tomto případě zastaralá.

Vyzván, aby dal příklady, kdo by zvládl být kreativní a zároveň dobrý hospodář, odpověděl: „Čestmír Kopecký chápe kreativu, ale musí si to umět spočítat. Producent je Honza Svěrák. Nebo Ondřej Trojan.“

Výběrové řízení na pozice šéfů skupin chce televize vypsat na počátku příštího roku a zúčastnit se jich budou moci zájemci zvenčí i zevnitř České televize. Všechny nemá vybírat jediná komise, ale vždy adekvátní k povaze tvůrčí skupiny: „Publicistiku asi bude řešit jiná skupina lidí než dramatickou nebo dětskou tvorbu.“

Vzniknout by měly skupiny například pro koprodukční činnost, dramatickou tvorbu - pro seriály, solitérní díla, díla historická nebo díla pro děti -, publicistické pořady, vzdělání nebo divadelní a hudební tvorbu. Jestliže výběr lidí začne v lednu a na výrobu náročnějších děl je třeba rok a půl až dva, počítá Dvořák, že skupiny budou moci ovlivnit vysílací schéma až na následující rok, tedy 2013.

Systém tvůrčích skupin fungoval v České televizi naposledy za generálního ředitele Iva Mathé, který z Kavčích hor odešel na jaře 1998. S ním se nedávno Dvořák, jak přisvědčil, radil: „S Ivo Mathém jsem o tvůrčích skupinách mluvil, než jsem psal svůj (kandidátský) projekt a než jsem projekt odevzdal.“

Dětský programový okruh

Vedle toho chce televize do konce příštího roku 2012 spustit další kanál, který by se soustředil na dětskou tvorbu. Financovat jej chce z úspor běžného provozu a bude se snažit získat i peníze z EU.

„Možností spolupráce se zahraničním je mnohem více, než využíváme. Začínám vyjednávat s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem školství o možnosti spolupráce a financování z EU. Ministerstvo školství má například velký zájem o dětský kanál,“ uvedl Dvořák. Vedle toho podle něj pro spolupráci se zahraničím a financování z fondů EU vznikne v ČT specializované oddělení.

Producentské dny

Televize rovněž chystá pro spolupracovníky a tvůrce zavést od příštího roku takzvané Producentské dny. Měly by se konat minimálně jednou ročně a ČT by na nich chtěla umělce seznámit s tím, co chystá v následujícím roce. „Ukážeme tak tvůrcům možné náměty na jejich tvorbu a zároveň jim ukážeme, co budeme potřebovat,“ uvedl Dvořák.

První takové dny by chtěl Dvořák uspořádat v létě 2012, další pak hned v zimě 2012 - zpočátku tedy zhruba každého půl roku, než se podaří „prokutat masou toho, co televize dosud odmítala“. Po dvou třech takových setkáních by se měla ČT s producenty hromadně scházet zhruba s roční periodicitou.

Ke spoluprácí s externími tvůrci podotkl, že se bude snažit v prosadit v parlamentu, aby si televize mohla odečítat daň z přidané hodnoty i u spolupráce s externími producenty. „Budu se snažit zrovnoprávnit postavení externí a interní výroby. Spolupráce s externími tvůrci je pro Českou televizi právě kvůli nemožnosti odečíst si DPH dražší,“ upozornil.

Sdílejte