V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Ředitelem Intergramu se stal Bohman z Allianz

Ludvík Bohman

Ludvík Bohman

Kolektivní správce Intergram má nového ředitele, kterým se k 21. lednu stal Ludvík Bohman. Ten uspěl ve výběrovém řízení mezi více než sedmi desítkami kandidátů. Do nové funkce přichází po 20 letech ve finančním sektoru, posledních pět let působil jako člen vedení pojišťovny Allianz. Předtím pracoval pro Axu nebo Českou pojišťovnu, je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Střídá Jana Simona, který své tříleté působení v čele Intergram ukončil k 31. prosinci 2018.

Intergram zastupuje práva výkonných umělců a výrobců zvukových a obrazových záznamů. Celosvětově jde o 600.000 nositelů práv, mezi něž jsou rozdělovány odměny za veřejné užití hudby a dalších uměleckých výkonů a záznamů.

„Za svou prioritu považuji další modernizaci vnitřních procesů a zlepšení komunikace Intergramu k zastupovaným umělcům a výrobcům. Dále vnímám, že kolem autorskoprávní problematiky a kolektivní správy se objevuje ve veřejném prostoru řada polopravd, jak dokládá i současná diskuze o novele autorského zákona. Intergram chce být profesionálním a respektovaným partnerem v těchto diskuzích,“ uvedl nový ředitel Bohman.