Ředitelem Rady pro reklamu bude Marek Hlavica, nahradí Ladislava Šťastného

Ladislav Šťastný opouští Radu pro reklamu po 15 letech a bude se věnovat jen poradenství.

Marek Hlavica

Marek Hlavica

K 1. lednu 2023 nastoupí na pozici výkonného ředitele Rady pro reklamu Marek Hlavica, končící ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA) a naopak začínající šéf Asociace public relations (APRA). Střídá tak po 15 letech Ladislava Šťastného, který se rozhodl ukončit své angažmá a nadále se věnovat jen příležitostnému poradenství.

Sdružení, které si klade za cíl bdít nad etikou komerční komunikace, Hlavica dobře zná. Léta totiž působil v arbitrážní komisi i ve výkonném výboru rady. „Budu Radu pro reklamu posouvat tak, aby odpovídala stále vyšším nárokům, které veřejnost v oblasti etiky na komunikační průmysl klade,“ říká nový výkonný ředitel.

Hlavica byl redaktorem časopisu Mladý svět, následně jeho ředitelem, krátce řídil marketing TV Nova. Spoluvlastnil PR agenturu a pracoval jako nezávislý konzultant. Zaujímal seniorní pozice v komunikaci velkých firem jako Philip Morris, Citibank, ČEZ a Plzeňský Prazdroj. Vybudoval a řídil mezinárodní festival reklamy PIAF. Díky práci ve firmách a pro firmy regulované zákonem a etickými kodexy se v oboru samoregulace pohybuje přes dvě desítky let.

Rada pro reklamu je sdružením medií, komunikačních agentur, zadavatelů reklamy a profesních asociací, která se řídí Kodexem Rady pro reklamu a závazky vyplývajícími z členství v mezinárodní organizaci EASA. Jeho rozhodnutí nemají právně vymahatelný charakter, ale členové se zavazují dobrovolně se podřizovat rozhodnutím arbitrážní komise, která posuzuje podněty na neetickou reklamu. Obdobné, vysoce respektované sdružení působí na všech evropských trzích.