Ředitelkou komunikace ABB je Vondráčková

Anna Vondráčková

Anna Vondráčková

K 1. říjnu byla ředitelkou komunikace technologické společnosti ABB Česká republika jmenována Anna Vondráčková. V ABB pracuje od roku 2015, kdy nastoupila do divize Robotika a pohony, kde vedla marketing a marketingovou komunikaci. Po dvou letech převzala vedení marketingové komunikace v divizi Elektrotechnické výrobky, kde působí dosud. V nové pozici bude odpovědná za externí i interní komunikaci celé společnosti. Vystudovala obor Marketingové komunikace na fakultě Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.