Řehák, Kejla a další založili agenturu AdHackers

Nová komunikační agentura bývalého obchodního ředitele Novy Jana Řeháka a bývalého výkonného šéfa Primy Pavla Kejly se představí koncem listopadu.

Účastníci debaty: zleva René Jež, Jan Řehák, Michal Štádler

Jan Řehák (uprostřed) ještě coby šéf OMD v loňské debatě s René Ježem a Michalem Štádlerem

Bývalý výkonný ředitel mediální agentury OMD a předtím obchodní ředitel televize Nova Jan Řehák založil novou agenturu AdHackers. Ta se chce podle své proklamace stát spojovacím článkem klientů, reklamních a výzkumných agentur coby tvůrce komunikačních konceptů.

Řehák drží v nové agentuře nadpoloviční majetkový podíl, jeho společníky jsou se zhruba šestnáctiprocentními podíly Pavel Kejla, bývalý výkonný ředitel televize Prima a dále mediálního uskupení Opera (Omnicom Media Group), Veronika Devát, která dřív pracovala jako brand manažerka agentury Havas Worldwide Prague, jako key account manažerka obchodního týmu Novy a jako ředitelka klientského servisu agentury OMD, a konečně Miloš Čihák starší, bývalý finanční ředitel řady mediálních subjektů, například agentur Equmedia a Starcom Worldwide, vydavatelství Boomerang Media nebo týdeníku Euro.

„Reklamní sdělení přestala fungovat“

„Přiznejme si, náš obor onemocněl. Co jsme dělali, už nefunguje,“ tvrdí Řehák, donedávna šéf jedné z největší mediálních agentur v zemi, v manifestu vznikající firmy. „Nejvíce dostala na frak tištěná reklama. Stala se snadným obětním beránkem už jen proto, že se tam obrázky nehýbou a čísla čteností a prodaných nákladů obecně začala padat, což klienty utvrzovalo v tom, že tam něco musí být špatně. Často se škrtal tisk jako celek z media mixu. Že by však kontakt s reklamním inzerátem v tisku přestal ze dne na den působit jen z povahy onoho mediálního prostoru, to odporovalo mému dosavadnímu poznání. Netrvalo dlouho a výtky začaly směřovat i k ostatním médiím. Televize není to co bývala, plakáty jsou špatně měřitelné a nakonec došlo i na display formáty reklamě na internetu, jejichž CTR erodovala níž a níž. Zadavatelé začali poznávat kouzlo výkonové reklamy. Postupně mi začalo docházet, že příčina se musí nacházet někde jinde než v médiích. Dospěl jsem k přesvědčení, že reklamní obor trpí nefunkčností reklamního sdělení. Reklamní éter je zaplevelený pudovými stimuly. Sleva, okamžitá odměna, akce, kupón, něco zdarma,“ argumentuje Řehák.

K novému přístupu ho prý navedlo vystoupení hackera Mitche Altmana. „Toužil jsem najít funkční model, jak stavět reklamní koncept, jak pojmout reklamní message tak, aby mu zákazník věřil. Současně, aby reklama byla použitá, jako prostředek, který přispívá k blahu společnosti. Byla to odvážná myšlenka. Jednak jsem známý jako ‚mediář‘, navíc ta ambice založit byznys postavený na jakési antitezi reklamy. A ještě to celé pojmout jako open-source hnutí, to už je v podstatě šílenství. Tak jsem se do toho pustil,“ napsal taky.

Představí se workshopem

Nová agentura se chce klientům představit na třídenním kreativním workshopu BriefFest, který se koná od 25. do 27. listopadu v Tančící kuchyni v Praze. Tým AdHackers zde chce pracovat na reálných zadáních od klientů pod vedením Yonathana Dominitze, zakladatele Mindscapes, což je mezinárodní tréninkový program určený pro rozvoj kreativity.

„Věříme, že empatie je silnější hybnou silou pro lidské jednání než ego. Digitální věk umožňuje lidem přeměnu z příjemce na spolutvůrce a šiřitele. Společnost je tvořená komunitami, které drží pohromadě jejich názory, postoje a hodnoty. V našem oboru jsme zvyklí cílit na typického představitele cílové skupiny, z něhož pak reklamní tvůrci projektují na celek. V AdHackers věříme, že insight z nitra komunit a společnosti má větší hodnotu než jedinec,“ tvrdí zástupci agentury.